Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên


Quy định biểu quyết chọn kiểm định viên [thảo luận]
Điều lệ chung

Căn cứ theo thảo luận về việc ứng cử trở thành kiểm định viên, ứng cử viên sẽ trở thành kiểm định viên tại Wikipedia tiếng Việt theo các điều lệ sau:

 1. Thời gian bầu cử là đúng 30 ngày, tính theo từng phút.
 2. Một ứng cử viên sẽ trở thành kiểm định viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau:
  a. Số phiếu thuận (đồng ý, ủng hộ) phải ít nhất là 25 phiếu.
  b. Tỉ lệ thuận phải đạt từ 80% trở lên.
  c. Ít nhất 3 bảo quản viên (chỉ những tài khoản có quyền bảo quản viên; trừ chính ứng viên kiểm định viên, nếu người này đồng thời có quyền bảo quản viên) xác nhận tính hợp lệ sau khi thẩm định tính hợp quy của tất cả các lá phiếu của cuộc biểu quyết (thời gian biểu quyết, tư cách thành viên, quy định về nội dung lá phiếu theo Quy chế Biểu quyết).
 3. Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 4. Khi hết thời gian biểu quyết thì một bảo quản viên hoặc hành chính viên sẽ ra kết luận, chốt kết quả và đóng biểu quyết.
Điều lệ ứng cử viên

Một ứng viên cần đạt tất cả các tiêu chuẩn sau đây:

 1. Từ 18 tuổi trở lên, sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Wikimedia Foundation.
 2. Đã đăng ký tài khoản và bắt đầu sửa đổi Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 5 năm.
 3. Đã thực hiện ít nhất 15.000 sửa đổi, không tính số sửa đổi ở không gian trang cá nhân, thảo luận thành viên.
 4. Không có quy định cụ thể về quốc tịch. Tuy nhiên, Quỹ Wikimedia sẽ không cấp quyền cho những thành viên sinh sống trong các lãnh thổ đã hoặc đang cấm truy cập Wikipedia và chỗ ở của họ đã được một bên thứ ba biết đến.
 5. Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành kiểm định viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.
 6. Ứng cử viên thất bại cần thời gian giãn cách tối thiểu 1 tháng nếu muốn ứng cử hay được đề cử lại.
 7. Ứng viên đắc cử kiểm định viên có quyền tự trình báo Meta hoặc được một thành viên khác trình báo Meta để được cung cấp công cụ sau khi biểu quyết được đóng với kết quả là thành công.
 8. Ứng cử viên (tự ứng cử hoặc được đề cử) có quyền đóng biểu quyết của mình bất cứ lúc nào.
Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu

Tất cả thành viên tham gia bỏ phiếu bầu chọn kiểm định viên thì cần đảm bảo các điều lệ sau:

 1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần nêu rõ thuận hay chống và được ký tên kèm theo (Bạn có thể sử dụng mã ~~~~ (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.). Nếu không đủ điều kiện thì chỉ được phép nêu ý kiến của mình.
 2. Lá phiếu hợp lệ là lá phiếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây: (a) cần nêu rõ thuận hay chống, bày tỏ quan điểm rõ ràng và được ký tên đầy đủ theo quy định và (b) lá phiếu bỏ phiếu trong thời gian quy định biểu quyết.
 3. Các lá phiếu có nội dung chung chung, không rõ hoặc không có lý do đều bị hủy bỏ sau khi một thành viên nhóm bảo trì thẩm định.
Điều lệ thành viên tham gia đề cử

Tất cả thành viên có quyền đề cử 1 người nào đó làm kiểm định viên nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 1. Đã đăng ký tài khoản và bắt đầu sửa đổi Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 5 năm.
 2. Đã thực hiện ít nhất 10.000 sửa đổi, không tính số sửa đổi ở không gian trang cá nhân, thảo luận thành viên.
 3. Người đề cử có quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là 48h. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người đề cử phát hiện mình có điều sai sót.

Đề cử hiện hành

sửa

Lưu trữ

sửa

Xem thêm

sửa