Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 9 năm 2023", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 9 năm 2023 Sửa đổi

Tên sát nhân có tài mở khóa Sửa đổi

Tên sát nhân có tài mở khóa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tên sát nhân có tài mở khóa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tương tự như bài Lời ru mùa đôngbài Máy bay ký sự, một bộ phim truyền hình Việt Nam thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự lên sóng năm 2008 không có gì đáng chú ý ngoài có sự góp mặt của 2 nghệ sỹ gạo gội NSND Quốc Trị, NSND Trọng Trinh và nam diễn viên Bảo Anh. Không rõ đón nhận hay giải thưởng gì. Bài viết từng biểu quyết lần trước dưới tên cũ Tên sát nhân có tài mở khóa (phim) và suýt nữa thì bị xóa (4 phiếu xóa). Mohammed07102007 (thảo luận) 07:21, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Như 4 phiếu xóa ở lần biểu quyết trước dưới tên cũ, bộ phim hiện tại không cho thấy bất cứ thông tin nào chứng minh nổi bật để có bài, tuy rằng bộ phim này rất nhiều người xem, nhưng hiếm có nguồn đón nhận của khán giả. Mohammed07102007 (thảo luận) 07:37, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Phim không nổi bật. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 16:17, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Tôi là đại trinh thám Sửa đổi

Tôi là đại trinh thám (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tôi là đại trinh thám" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc không rõ độ nổi bật. Bài không nguồn, lên sóng được 3 tháng thì chết. Mohammed07102007 (thảo luận) 05:17, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Mời nhận một phiếu xóa nhé. Chương trình còn không có nổi một nguồn nào, đặt chất lượng kém thì đúng hơn. Lên sóng được 3 tháng thì chết, không có giải thưởng. Mohammed07102007 (thảo luận) 07:40, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Sửa đổi

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường Đại học Dầu khí Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trường đại học do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, văn phong sặc mùi quảng cáo. Mohammed07102007 (thảo luận) 05:15, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa nhanh Cái này xóa nhanh được. Văn phong sặc mùi quảng cáo, không có giải thưởng. Mohammed07102007 (thảo luận) 07:28, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

 1.   Giữ Đây là trường công lập thành lập từ 2010 và là một trong những trường Đại học lớn của thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Về ngành dầu khí thì tôi nghĩ trường này số 1 của VN. Ví dụ link báo CANDbáo Tuổi trẻ:
  • Với kết quả này, PVU là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có tất cả các chương trình đào tạo về dầu khí đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET.
  • [Năm học 2021-22] Có 9 SV đạt giải Olympic Toán, đội tuyển thi Petrocup World Student Olympics-South Asia đạt giải Nhất khu vực Đông Nam Á.
  Tôi không nghĩ yếu tố "giải thưởng" cho các trường ĐH tại VN, đặc biệt là trường đặc thù ngành như trường này, là yếu tố quyết định đnb. Bài cần wikify lại. DangTungDuong (thảo luận) 02:08, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến Sửa đổi

T&T Cup 2008 Sửa đổi

T&T Cup 2008 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "T&T Cup 2008" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tương tự như bài Agribank Cup 2007, một giải đấu được tài trợ bởi Tập đoàn T&T Group. Mohammed07102007 (thảo luận) 04:50, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Lời ru mùa đông Sửa đổi

Lời ru mùa đông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lời ru mùa đông" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tương tự như bài Máy bay ký sự, một bộ phim truyền hình Việt Nam lên sóng năm 2015 không có gì đáng chú ý ngoài có sự góp mặt của 2 nghệ sỹ gạo gội NSND Như Quỳnh, NSƯT Đức Khuê. Không rõ đón nhận hay giải thưởng gì. Mohammed07102007 (thảo luận) 04:42, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Như lý do đã nêu tại Máy bay ký sự. Phim không có đón nhận, đánh giá hay giải thưởng gì để có bài trên đây. Mohammed07102007 (thảo luận) 07:41, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 16:16, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đặt biển độ nổi bật hồi hôm qua, chưa đủ 7 ngày. Mohammed07102007 (thảo luận) 23:18, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cá nhân tôi nghĩ rằng cuộc thi hoa hậu này chưa đủ nổi bật để được tạo bài trên viwiki, vì có khá ít nguồn được đưa ra nhắc đến chủ thể này một cách độc lập, chưa nói đến mức độ tin cậy của nguồn. Phjtieudoc (thảo luận) 15:19, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Trịnh Xuân Đức Sửa đổi

Trịnh Xuân Đức (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trịnh Xuân Đức" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhà khoa học Việt Nam chưa rõ nổi bật Cỏ úa (thảo luận) 04:51, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Trần Quyết Thắng Sửa đổi

Trần Quyết Thắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trần Quyết Thắng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật giữ chức Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Cỏ úa (thảo luận) 04:42, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

  Xóa nhanh Bài này gặp tôi thì nên xóa nhanh. Nhân vật này chỉ lên đến cấp phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân một tỉnh không đủ tiêu chí để có bài lên đây. Thậm chí người tạo còn trùng tên ông này nữa. Mohammed07102007 (thảo luận) 08:06, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tạm chấp nhận độ nổi bật. Mohammed07102007 (thảo luận) 08:08, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xóa Chưa đủ nổi bật. I So bad 11:22, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xóa Phó Chủ tịch Ủy ban không phải là chức vụ nổi bật, Hà Tĩnh không thuộc tỉnh trung ương. Bài không có nguồn độc lập và thông tin về ông này rất ít trong các bài báo. Chủ thể phải là thông tin được nói đến đáng kể trong các bài báo thứ cấp, nếu chỉ là một ý trong cả bài viết = không đủ nổi bật. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 04:59, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xóa Chức vụ không đủ nổi bật. 💥See the explosion 06:51, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Sau khi nghe ý kiến của NhacNy tôi quyết định gạch phiếu. 💥See the explosion 13:19, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

 1.   Giữ Nhân vật nhận được Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhất. Không phải chỉ nhìn mỗi chức vụ rồi phán không nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 08:01, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Đơn giản là tôi @ExplodedAnt @Thành viên:Mohammed07102007 Mời xem bằng chứng về 2 Huân chương Lao động bên dưới Nhac Ny Talk to me ♥ 08:06, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Nhân vật nhận được Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba. Thời kỳ nhân vật làm ở Hà Tĩnh, các hoạt động chỉ đăng ở báo giấy (chưa có báo điện tử). Lúc ra Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động chỉ đăng ở trang web nội bộ, không được đưa ra công khai theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thang (thảo luận) 12:59, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Tranquyetthang57: Phiền bạn kí lại bằng 4 dấu ~ và nêu lí do muốn giữ bài. I So bad 12:36, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cám ơn bạn, tôi đã bổ sung. – Thang (thảo luận) 13:01, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Nhân vật có Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhất, đủ nổi bật. 💥See the explosion 13:20, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Giữ Sau khi xem kỹ tất cả thông tin về Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba của ông này, tôi quyết định cho phiếu giữ. Ông này đủ nổi bật. Mohammed07102007 (thảo luận) 14:13, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến Sửa đổi

 •   Ý kiến Tôi chỉ có ý kiến về 2 nội dung để các thành viên xem xét quyết định:

1- Chức Phó Chủ tịch tỉnh, tôi thấy có một người là Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên vẫn có 1 trang trên wiki mà không thấy ai có ý kiến gì:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_Qu%C3%BD


2- Đơn vị Cục Quản trị A thuộc Văn phòng Trung ương Đảng là đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đảng xếp loại tương đương tổng cục. Chức Cục trưởng cục này có phụ cấp chức vụ bằng tổng cục trưởng (cao hơn chức phó chủ tịch tỉnh).

Còn nếu các bác thấy chưa nổi bật và muốn xoá thì cũng không sao. Rất cám ơn mọi người đã quan tâm, có ý kiến.thảo luận quên ký tên này là của Tranquyetthang57 (thảo luận • đóng góp).

@Tranquyetthang57: Đừng lấy cái sai khác bào chữa cho cái sai của mình. Bài kia chưa bị xóa thì cũng không có nghĩa bài này không được xóa + Tên PR, mời bạn đổi tên trước khi bị cấm. I So bad 02:33, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đơn giản là tôi Có thể nói là bài PR vì giống với tên người tạo, nhưng tv này đã được cải thiện lại bài sau khi được Pminh nhắc nhở. Thành viên có ý hợp tác + đây không phải là đóng góp duy nhất của thành viên, trước đó chủ yếu tập chung mở rộng nội dung bài viết về các tỉnh thành và thành phố. Đây là thành viên mới, có thể chưa hiểu rành quy định, từ từ chắc chắn sẽ ổn. Nhưng nếu bạn nói tên PR thì tôi không nghĩ vậy, nếu là tên công ty chắc chắn tôi không bàn gì thêm (vì tôi sẽ vẫn làm như những gì bạn làm đối với các tk rõ ràng là quảng cáo). Còn trong trường hợp này, tên rất có thể là tên khai sinh của thành viên, một số thành viên cũng dùng tên thật và vẫn đóng góp bình thường đấy thôi, nếu ngoài đời cậu ta hay ông ta hay một thành viên là nhân vật nổi tiếng và vì lý do này để không được dùng tên của mình trên Wikipedia thì đã quá cứng nhắc + mất đi tính cởi mở. Làm việc mà lúc nào các tv mới cũng bị ép vào tình thế nghĩ đến "tôi có thể bị cấm khi làm cái này hay không" thì chẳng khác nào tạo ra môi trường Wikipedia lúc nào cũng có nguy cơ rình rập. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 05:18, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cám ơn bạn! – Thang (thảo luận) 07:20, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi chỉ là thành viên thỉnh thoảng mới tham gia viết bài và bổ sung bài một cách có trách nhiệm. Bài này nếu thấy không phù hợp thì bạn cứ xoá, đâu cần phải dùng những lời lẽ nặng nề và trịch thượng như vậy. – Thang (thảo luận) 08:26, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tranquyetthang57 Tôi xin lỗi vì lời lẽ hơi nặng nề quá. Nhưng tôi không tin lắm vào mấy cái trùng hợp, nên việc bạn tạo một tài khoản chỉ để viết bài trùng với tên là không ổn chút nào cả. Tất nhiên đây không phải cảnh báo cấm, tôi chỉ muốn bạn cấn nhắc việc đổi tên thôi. – I So bad 08:50, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn hiểu rất sai về tôi nên tôi không muốn tranh luận thêm với bạn nữa. – Thang (thảo luận) 10:07, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Phiền bạn cung cấp nguồn có thể kiếm chứng được (trực tuyến là tốt nhất) cho hai huân chương mà nhân vật này nhận được. Nếu thực sự nhân vật được trao Huân chương Lao động hạng Nhất thì khả năng cao là nhân vật thỏa mãn tiêu chí đưa vào của Wikipedia tiếng Việt (theo Wikipedia:Độ nổi bật (người)#Tiểu sử bất kỳ) –  孝儀純皇后 討論 13:28, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi có bản photo 2 quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất và hạng ba nhưng không biết đưa lên thế nào. Trực tuyến không có. – Thang (thảo luận) 14:05, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
https://1drv.ms/i/s!AsyCeR4nE2_AhGRjqfsjSjZhr0pD
Quyết định hạng Nhất – Thang (thảo luận) 14:24, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quyết định hạng Ba:
https://1drv.ms/i/s!AsyCeR4nE2_AhGJE5mM09jgClBa2 – Thang (thảo luận) 14:27, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tranquyetthang57 Loại tài liệu này không dùng được, để chứng cho độ nổi bật thì lại càng không. Độ nổi bật về thông tin giải thưởng phía trên chỉ có hiệu lực khi tin tức về chủ thể nhận giải thưởng có nguồn nhắc đến, và để xác định độ nổi bật thì buộc là nguồn thứ cấp. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 14:50, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P. ĐĂNG Ở đâu ra quy định thông tin về độ nổi bật bắt buộc phải có nguồn thứ cấp nhắc đến vậy? Bạn tự chế à? Nhac Ny Talk to me ♥ 04:37, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ý tôi là một chủ thể nổi là một chủ được đưa tin trên các mặt báo thứ cấp, chính thống và độc lập. Tôi không chắc bạn có hiểu sai ý tôi không, nếu tôi nói sai, thưa ĐPV NhacNy2412 đúng là như thế nào? Nếu bài viết mà chủ thể chỉ được nhắc đến qua các mặt báo lẻ tẻ không tên không tuổi thì ĐPV NhacNy nghĩ sao? Xét độ nổi bật thì phải là nguồn thứ cấp độc lập với chủ thể. Bài này có nguồn có đáp ứng không? Chẳng phải nguồn là tiêu chí quan trọng sao. Thành viên không đưa ra được nguồn thì tôi có quyền bỏ phiếu xóa, ngay cả trong quy định cũng có nói bài viết độ nổi bật không rõ ràng thì xóa là giải pháp cần thiết. ĐPV NhacNy nói tôi chế ra quy định chẳng khác nào nói tôi bỏ công ra cho cả cái quá trình biết quy định nhưng "tự ngồi suy diễn" và tự đi nói ở biểu quyết cộng đồng này. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 05:49, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P. ĐĂNG Nguồn là tiêu chí quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất, có rất nhiều tiêu chí về ĐNB cho người khác chứ không phải "nhắc đến qua các mặt báo lẻ tẻ không tên không tuổi" = không nổi bật. Bạn đọc cho kỹ quy định trước khi "dạy đời" thành viên mới rằng thông tin "chỉ có hiệu lực" khi có nguồn thứ cấp nhắc đến. Nhac Ny Talk to me ♥ 06:12, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
NhacNy2412 Từ "dạy đời" bạn nói cho tôi có hợp lý không? Ok, nếu tôi "dạy đời" trong mắt bạn thì cứ việc. Thưa ĐPV NhacNy, nguồn không phải là tiêu chí duy nhất nhưng các biểu quyết xưa nay đều dựa vào nguồn, nếu có ngoại lệ, một thành viên trong cuộc biểu quyết nào tuyên bố "Vấn đề này đủ nổi bật, nhưng tôi chẳng thể tìm được một nguồn uy tín nhắc đến" và cuối cùng kết quả bài được giữ mời bạn dẫn ra đây, số lượng có đếm trên đầu ngón tay không?. Nếu nguồn là tiêu chí quan trọng nhưng không phải là tiêu chí duy nhất thì chỉ được áp dụng trong một số trường hợp rất ít, ĐPV NhacNy. Trong cuộc biểu quyết này, nếu ĐPV NhacNy nói tôi nói sai rằng "xác định độ nổi bật thì buộc là nguồn thứ cấp" trong trường hợp này, thì xin phép mời ĐPV NhacNy2412 liệt ra cái tiêu chí có thể áp dụng ngoại lệ không phải duy nhất là nguồn trong bài này tôi xem. Đây là thảo luận, và ý kiến ngay từ đầu tôi và ĐPV NhacNy đang thảo luận là nằm ở dưới mục cho phép mọi người thảo luận đấy, nếu ĐPV NhacNy2412 nói tôi "dạy đời" thì cũng Ok, ĐPV NhacNy2412 hãy đem ra thảo luận cộng đồng xóa luôn chỗ cho ý kiến này và đó là cách duy nhất ĐPV không gặp những lời thảo luận với nhau nữa đấy. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 06:31, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P. ĐĂNG Đọc lại quy định về độ nội bật, nguồn thứ cấp, nguồn sơ cấp và thế nào là thông tin kiểm chứng được. Đồng thời tự đọc lại thảo luận của mình. Nói chuyện với những người như bạn rất mệt Nhac Ny Talk to me ♥ 07:42, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
NhacNy2412 Không phải cứ nhắn câu này là đồng nghĩa bạn quy tôi vào tất cả lỗi ở đây thuộc về tôi. Tôi khá kính trọng thế hệ quản trì viên Wikipedia còn hoạt động nên xuất hiện từ "thưa, gửi" nằm phía trên chứ không phải tiền đề tôi nâng bạn lên để thoải mái nói tôi là người như này như kia theo ý bạn muốn. Được. Tôi là gì theo bạn từ khi thảo luận này bắt đầu thì chúc cứ bảo quản điều này. Bỏ qua vấn đề cá nhân. Tôi cũng chả quan tâm. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 14:41, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P. ĐĂNG Thôi nói thế này cho nhanh gọn, chứ đợi bạn dài dòng văn tự biện hộ câu trước đá câu sau, nói câu sau chẳng nhớ câu trước mình nói gì. Người nhận được Huân chương Lao động hạng Nhất có thể xem là nổi bật với tiêu chí ĐNB cho người khi nhận được một giải thưởng nổi bật. Muốn giải thưởng này trở thành yếu tố khẳng định ĐNB của bài thì nó phải kiểm chứng được. Nhưng vấn đề kiểm chứng được này không có bất kỳ quy định nào về việc nó phải là 1 bài báo lớn, là một nguồn thứ cấp độc lập. Văn bản pháp luật về việc Quyết định trao tặng giải thưởng vẫn là một nguồn được phép sử dụng để bổ sung chú thích cho thông tin. Các văn bản pháp luật không phải văn bản nào cũng được cung cấp bản full online, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Quy định đã nêu rõ: "Đừng phủ nhận các nguồn đáng tin cậy chỉ vì khó tiếp cận hay tốn kém. Một số loại nguồn có độ khả tín cao nhưng lại không dễ truy cập là các tài liệu giấy, sách giấy chỉ có sẵn ở thư viện hay các nguồn trực tuyến đòi trả phí. Nếu bạn gặp khó khăn tiếp cận một nguồn nào đó, hãy hỏi xem liệu những người khác có thể thực hiện giúp bạn.". Ở đây, tôi đã tìm ra nguồn trực tuyến miễn phí có thể dễ dàng tiếp cận cho giải thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trùng khớp với hình ảnh mà thành viên cung cấp. Tối thiểu là giải thưởng này đủ độ uy tín, độ nổi bật và kiểm chứng được. Thành viên đã cung cấp được nguồn cho giải thưởng nổi bật là văn bản pháp luật có dấu mộc đỏ của Nhà nước Việt Nam, đây vẫn được xem là bằng chứng chứng thực cho nguồn chứ không phải chỉ có những thứ bạn nói mới được xem là bằng chứng cho độ nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:59, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
NhacNy2412 Bạn nói tôi tự biện thì nên xem lại, tôi lập luận trước đó thông qua những gì tôi chắc tôi đang hiểu. Bạn gặp một vài thành viên, khi họ nói sai bạn quy người ta chế ra quy định thì Wikipedia này ai dám thảo luận nữa. Câu "một chủ thể nổi bật là một chủ được đưa tin trên các mặt báo thứ cấp, chính thống và độc lập." tôi đã có sai? Nó nằm trong Wikipedia:Độ nổi bật mà bạn nhấp là thấy ngay đấy. Được. Đã làm thì dám nhận, tôi nhận lỗi sai phần này. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 14:41, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn mà thích tiền lệ ý, thì ngay cả ý được đăng trong Bạn có biết chỉ xuất hiện trong tài liệu giấy, BQV DHN vẫn chấp nhận việc tôi cung cấp hình ảnh là nội dung trong cuốn sách đó. Nhac Ny Talk to me ♥ 08:04, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
NhacNy2412 Coi lại tài liệu mà DHN nói với bạn nó như thế nào so với tài liệu mà tv dẫn ra trước đó. Cung cấp hình thông qua cuốn sách và dùng nó làm dẫn chứng thì việc dĩ nhiên. Bạn xem lại thành viên lúc đầu dẫn ra link nào khi về giải thưởng 2 huân chương này, nó xuất hiện trước khi bạn đưa ra nguồn kiểm tra nó lại và cả hai hình ảnh phía dưới. Trong bài lúc đầu cũng chẳng có thông tin nào dẫn chứng được cho 2 huân chương này, phiếu của tôi có bắt động ở đó đâu mà bạn nói tôi thích tiền lệ. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 14:41, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguồn cho Huân chương Lao động hạng 3 có thể tìm thấy ở đây. Nhưng hiện tôi vẫn chưa thấy nguồn cho hạng 1. Nhac Ny Talk to me ♥ 04:45, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tranquyetthang57 Nếu hình ảnh là bản photo, vậy tại sao bản cho Huân chương Lao động hạng 3 thì Quốc huy và Con dấu đều có màu, còn bản cho hạng 1 thì Quốc huy lại trắng đen trong khi con dấu vẫn là dấu đỏ? Nhac Ny Talk to me ♥ 04:47, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412Ảnh chụp Huân chương Lao động hạng Nhất:
https://1drv.ms/i/s!AsyCeR4nE2_AjWpfiuUs8QMzWi9I
09:54, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Thang (thảo luận) – Thang (thảo luận) 09:54, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tranquyetthang57 Bạn có thể bỏ phiếu vì bạn là người tạo bài. – I So bad 10:07, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cứ nghĩ là phải đợi đủ 7 ngày. Rất cám ơn bạn!
Thang (thảo luận) 10:20, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412Ảnh chụp Huân chương Lao động hạng Ba:
https://1drv.ms/i/s!AsyCeR4nE2_AjXTSx2tn3dCIlZsS
Còn lí do 2 quyết định có 2 kiểu QUỐC HUY khác nhau thì tôi không rõ.
Thang (thảo luận) 10:19, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412 Ảnh Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Trần Quyết Thẳng (ảnh trên trang web nội bộ của Văn phòng Trung ương Đảng)
https://1drv.ms/i/s!AsyCeR4nE2_AjXY-y1fBlC5QKZxA
Thang (thảo luận) 13:26, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chợ Đầu mối Hoà Cường Sửa đổi

Chợ Đầu mối Hoà Cường (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chợ Đầu mối Hoà Cường" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chợ đầu mối ở Đà Nẵng Cỏ úa (thảo luận) 04:40, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

 1.   Giữ Ngôi chợ này cũng có quy mô lớn ở Đà Nẵng [1] Cỏ úa (thảo luận) 11:28, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Ngôi chợ đầu mối này cũng nổi tiếng đấy chứ. Mohammed07102007 (thảo luận) 03:07, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Chợ đủ nổi bật, có quy mô lớn. 💥See the explosion 06:58, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến Sửa đổi

Biên niên sử Thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi

Biên niên sử Thành phố Hồ Chí Minh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Biên niên sử Thành phố Hồ Chí Minh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Biên niên sử ghi lại sự kiện lịch sử Sài Gòn Cỏ úa (thảo luận) 04:39, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

 1.   Giữ kiểu bài viết biên niên sử cũng phổ biến, thấy bình thường. chả hạn: [2], [3],... - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 17:09, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Biên niên sử của một thành phố lớn, có nhiều sự kiện đáng ghi nhận. Tiếc là một bài cần nhiều nguồn thì số nguồn đang rất hạn chế cả về mặt chất lượng và số lượng. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 04:05, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Bộ biên niên sử này đủ nổi bật, kể về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Có nhiều sự kiện đáng ghi nhận. Tuy nhiên, rất tiếc là hiếm khi có nhiều nguồn như vậy về cả chất lượng và số lượng. Mohammed07102007 (thảo luận) 07:38, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Giữ Biên niên sử của một thành phố lớn, đủ nổi bật. 💥See the explosion 06:53, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến Sửa đổi

Ahn Eun-jin Sửa đổi

Ahn Eun-jin (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ahn Eun-jin" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ người Hàn Quốc Cỏ úa (thảo luận) 04:37, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Không có thông tin nào đặc biệt nổi bật, không có giải thưởng. Bài thậm chí chỉ có 1 nguồn. Mohammed07102007 (thảo luận) 08:08, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Đổi hướng vào bài DIA (nhóm nhạc) Cỏ úa (thảo luận) 00:09, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Đổi hướng đến đây. 💥See the explosion 06:54, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

VCCorp Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Mở sai quy trình.. I So bad 06:23, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
VCCorp (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "VCCorp" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một doanh nghiệp Việt Nam không rõ độ nổi bật. Bài viết có dấu hiệu quảng cáo. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 06:06, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Bài do IP lạ mới tạo, không hề có một nguồn nào. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 06:06, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Cường Đàm Sửa đổi

Cường Đàm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cường Đàm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhà thiết kế thời trang. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:46, ngày 20 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

A Bu Sửa đổi

A Bu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "A Bu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nghệ sĩ dương cầm và là nhà soạn nhạc người Trung Quốc. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:45, ngày 20 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

 •   Ý kiến Liệu giải nhất trong cuộc thi Piano Solo Jazz Parmigiana tại Liên hoan Jazz Montreux ở Thụy Sĩ có đủ nổi bật? Mohammed07102007 (thảo luận) 22:51, ngày 20 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Không có một thông tin chi tiết nào về giải thưởng này bên Wikipedia En, cuộc thi chỉ được nhắc đến thông qua một ý nhỏ trong bài Montreux Jazz Festival. Được UNESCO mời trình diễn có thể là một thông tin nổi bật, nhưng tôi nghĩ điều này không phải là tiêu chí duy nhất. Các thông tin về nhân vật này được mời đi trình diễn có trong bài như đến Moskva và chơi một vài bản nhạc của những người nghệ sĩ danh tiếng chẳng hạn, tôi nghĩ đây là một điều hiển nhiên và bình thường trừ khi tài năng cá nhân tác động mạnh mẽ khi chơi các tác phẩm này. Tôi nghĩ tiêu chí tác phẩm và đĩa nhạc của nhân vật trên sẽ hữu ích hơn cho việc xét tiêu chí nổi bật trong trường hợp này, nhưng hoạt kiểm tra, các tác phẩm cũng không có gì nổi bật. Không biết tv GDAE hoạt động nổi bật về mảng này có thể cho thêm ý kiến không?. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 13:59, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cái này thì cần kiểm chứng thêm những thành tích mà chủ thể đạt được liệu có đủ nổi bật không. Được nhiều nguồn báo chí nhắc tới cũng là một lợi thế. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:00, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kình địch bóng đá Việt Nam – Malaysia Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Với tỷ lệ 4 phiếu xóa và 1 phiếu giữ sau 7 ngày, cộng đồng đồng thuận xóa bài viết "Kình địch bóng đá Việt Nam – Malaysia" với tỷ lệ đồng thuận 80%. Mohammed07102007 (thảo luận) 23:30, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Kình địch bóng đá Việt Nam – Malaysia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kình địch bóng đá Việt Nam – Malaysia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết này nói về lịch sử đối đầu cũng như là tính chất đại chiến giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Malaysia, tương tự như bài Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia. Mohammed07102007 (thảo luận) 23:21, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Tương tự như tôi có nói ở biểu quyết Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia, sự kình địch này không có gì nổi bật bằng 2 đại chiến Việt Nam - Thái Lan và Malaysia - Indonesia. Mohammed07102007 (thảo luận) 04:51, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. I So bad 06:29, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa như trên. Chó Vàng Hài Hước (thảo luận) 14:25, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Chưa đủ nổi bật. 💥See the explosion 12:42, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

 1.   Giữ Bài có thống kê số liệu rất cụ thể, có giá trị trong việc nghiên cứu sau này. Bài đủ độ nổi bật. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 06:19, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ABAL1412 Wikipedia không phải là một mớ bừa bãi các thông tin – I So bad 06:28, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đáng nói hơn là cái bảng này gần như không có nguồn kiểm chứng, vì vậy không ai có thể đi kiểm chứng từng số liệu một xem có sai sót không. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:09, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bùi Vĩ Hào Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia nghiễm nhiên nổi bật. Cỏ úa (thảo luận) 04:00, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bùi Vĩ Hào (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Vĩ Hào" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cầu thủ bóng đá thuộc biên chế Becamex Bình Dương và đội tuyển U-23 Việt Nam. Mohammed07102007 (thảo luận) 23:18, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

 1.   Ý kiến Cần đóng bq này luôn vì cầu thủ này đã nghiễm nhiên nổi bật. DangTungDuong (thảo luận) 01:36, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 23:25, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Agribank Cup 2007 Sửa đổi

Agribank Cup 2007 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Agribank Cup 2007" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một giải đấu bóng đá được tài trợ chính bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Mohammed07102007 (thảo luận) 13:28, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Giải đấu không nổi bật. Bài viết còn không có nguồn. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 17:28, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa nhanh Giải đấu không có gì nổi bật ngoài mang cái mác tài trợ bởi một doanh nghiệp nhà nước - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bài thậm chí không có nguồn nào. Mohammed07102007 (thảo luận) 23:21, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Giải đấu không đủ nổi bật. Bài không nguồn. 💥See the explosion 06:57, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Giải đấu không đủ nổi bật. Bài viết không nguồn. Pminh141thảo luận 06:59, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Máy bay ký sự Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. I So bad 17:20, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Máy bay ký sự (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Máy bay ký sự" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam lên sóng năm 2015 không có gì đáng chú ý ngoài có sự góp mặt của Đình Tú, Thanh Sơn. Không rõ đón nhận hay giải thưởng gì. Mohammed07102007 (thảo luận) 13:21, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa  Xóa nhanh với tư cách là người đề cử. Một bộ phim hoàn toàn không có thông tin gì nổi bật để có bài. Nguồn đón nhận, phê bình cũng không có. Không có giải thưởng. Không có gì khác ngoài có sự góp mặt của Thanh Sơn, Đình Tú. Mohammed07102007 (thảo luận) 04:39, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Bài viết rất sơ khai, độ nổi bật thông qua những tin ngoài có thể không đáp ứng. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 13:43, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Phim không nổi bật. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 17:29, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật Thịnh9545 (thảo luận) 21:59, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Sorry, tv đủ 3000 sửa đổi rồi. – I So bad 17:20, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Bộ phim không đủ nổi bật. 💥See the explosion 06:54, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Xóa Nếu nhiều bộ phim của VFC không đủ nổi bật thì không cần phải tạo. Vì mình thấy phim nào VFC sản xuất ra và công chiếu cũng đều có bài trên wiki hết. ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟𝕞𝕚𝕟𝕙𝟝𝟡𝟝𝟡𝟝 (thảo luận) 12:35, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyennminh59595: Chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. I So bad 05:47, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 17:38, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Với tỷ lệ 5 phiếu xóa và 0 phiếu giữ sau 7 ngày, cộng đồng đồng thuận xóa bài viết "Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia" với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Mohammed07102007 (thảo luận) 13:36, ngày 25 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kình địch bóng đá Việt Nam – Indonesia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết này nói về lịch sử đối đầu cũng như là tính chất đại chiến giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Indonesia. Mohammed07102007 (thảo luận) 13:15, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Sự kình địch này không có gì nổi bật bằng 2 đại chiến Việt Nam - Thái Lan và Malaysia - Indonesia. Bài bên en thậm chí đã bị biểu quyết xóa với 4 phiếu Xóa. Mohammed07102007 (thảo luận) 04:46, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. I So bad 13:26, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa 0 nổi bật. Wikipedia không phải wiki fandom. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:01, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Phần "Lịch sử" tôi thấy thông tin không có gì đặc biệt và bài viết chưa có nội dung mạnh. Nhưng thực tế vẫn là các trận giữa Việt Nam - Thái Lan hầu như đều được chú ý nhiều hơn. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 14:11, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Chưa đủ nổi bật. 💥See the explosion 12:45, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

 •   Ý kiến Chưa đủ điều kiện biểu quyết nhưng bài này đâu có ý nghĩa gì ngoài việc nâng bi Việt Nam và hạ bệ Indo? Nếu chỉ đưa thông tin về các trận đấu của Việt Nam - Indo chắc k cần giải thích dài dòng quá như vậy Coolboysolucky (thảo luận) 03:29, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 17:39, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Elizabeth Phù Sửa đổi

Elizabeth Phù (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Elizabeth Phù" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở BQ lại theo yêu cầu của thành viên:DangTungDuong. Lưu ý, BQ lần này bắt buộc phải mở đủ 30 ngày. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:17, ngày 12 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyentrongphu Góp ý nhỏ: Để phù hợp với tính chất của biểu quyết (Chỉ có thời điểm tối đa), mong anh khi thêm bản mẫu Status thì bỏ tham số id như này – I So bad 06:33, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa Sửa đổi

 1.   Xóa Thời gian đã chứng minh rằng nhân vật này chỉ nổi vì sự kiện nhất thời. Suy ra là không đủ độ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:20, ngày 12 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Nhân vật nổi tiếng nhất thời, không đủ nổi bật. 💥See the explosion 00:17, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Tôi giữ ý kiến từ lần bq cũ năm 2016: Nhân vật thời sự theo dòng sự kiện + Chức vụ quá nhỏ không thỏa mãn đnb. DangTungDuong (thảo luận) 01:21, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa nhanh Nhân vật chỉ nổi lên nhất thời, ở thời điểm hiện tại không có gì nổi bật. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 19:07, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Như các ý kiến trên Cỏ úa (thảo luận) 11:19, ngày 15 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ Sửa đổi

Ý kiến Sửa đổi

Lưu trữ Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi