Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 12 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 12 năm 2021Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:21, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang) Sửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:45, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Được nhắc tên vài lần trên báo nhưng không thấy đề cập, cũng không thấy thành tích gì nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:44, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Phương Oanh (Dahan) Sửa đổi

Phương Oanh (Dahan) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phương Oanh (Dahan)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Người mẫu không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:35, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn Sửa đổi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Xóa theo diện bài chất lượng kém. ありがとう (thảo luận) 10:27, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Mặc dù vẫn còn chút mập mờ, nhưng theo https://www.spt.vn/gioi-thieu/giai-thuong thì cũng tạm ổn, nên giữ bài. P.T.Đ (thảo luận) 14:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chủ thể cần biên tập lại chứu không đến mức xóa. Một công ty viễn thông tư nhân sở hữu mạng S-Fone năm xưa và có huân chương Lao động hạng III kèm theo nhiều năm nằm top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.--Pk.over (thảo luận) 15:48, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 06:19, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn Sửa đổi

Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Quá nhiều giải thưởng, bằng khen nổi bật. Các diễn viên, ca sĩ có 1-2 giải thưởng be bé mà còn có bài. P.T.Đ (thảo luận) 14:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Sửa đổi

Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Trời lạy, công ty này mà còn đặt biển ĐNB à? Tòa nhà Saigon Times Square là điểm nhấn không thể thiếu trong các ảnh skyline bờ sông Sài Gòn. Số lượng bất động sản cũng thuộc top cả nước. P.T.Đ (thảo luận) 14:19, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Trong vô vàn bài có biển đnb thì bạn lại chọn bài này mang ra biểu quyết =]] Một phiếu giữ cho một tập đoàn lớn ở miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.--Pk.over (thảo luận) 15:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Bonus: Hơn một nửa số cao ốc có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 thuộc sở hữu hoặc có liên kết với tập đoàn này.--Pk.over (thảo luận) 15:43, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Phố đi bộ thì cũng chỉ vài cao ốc, chủ yếu là tập đoàn này nắm giữ đất mặt tiền, các khách sạn lâu đời. P.T.Đ (thảo luận) 15:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Cái nào cao hoặc nổi tiếng thì một nửa số đó đã có liên quan tập đoàn này rồi, mua đứt Vincom A (nay là Union Square), Saigon Times Square,... thì cũng mặn mà lắm rồi. À, đợt rồi còn cùng các công ty con hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng chống dịch, chắc cũng gọi là nổi bật nhỉ. Chắc để rãnh biên tập lại.--Pk.over (thảo luận) 15:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ có vụ lùm xùm 5-10 triệu liều Verocell gì đó, chửi thì cũng nhiều nhưng sau rồi cũng tiêm hết. Mặc dù sở hữu nhiều tài sản, nhưng mà tập đoàn này cũng khá lười triển khai, toàn ngâm chục năm, như dự án tại mũi Đèn Đỏ; và cũng ít xuất hiện trên mặt báo, nếu xuất hiện thì hay dính đến Thanh Bùi. P.T.Đ (thảo luận) 16:06, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Thừa độ nổi bật. Ai rảnh rỗi đi gắn biển cái tập đoàn này vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 01:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Có 1 IP đi gắn biển DNB vào, thì đủ 1 tuần rồi thì BQ chứ sao nữa ._. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 05:36, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @TARGET6tidiem: Nếu bạn rà soát thấy nổi bật rồi thì xóa biển cũng được, không cần thiết tạo BQXB. P.T.Đ (thảo luận) 05:44, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ: Mình cũng không phải là người đặt biển, mà tìm thì thấy có nhiều nguồn nói là nổi bật, mà trông có vẻ không đáng tin cậy, nên đem ra BQ cho mọi người nhận xét thử. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 05:52, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Tập đoàn thừa nổi bật. Màu tím hoa sim 05:42, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Tôi đã nhắc IP hạn chế đặt biển bừa bãi, không biết có nghe không. Ngoài ra chủ thể đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:24, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh Sửa đổi

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:19, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Công ty xây dựng nổi tiếng, ít nhất với các dự án liên quan đến bán đảo Thủ Thiêm, đặc biệt là cầu Thủ Thiêm 2. P.T.Đ (thảo luận) 14:16, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chủ thể nổi bật, có liên hệ mật thiết với tập đoàn THACO, chủ đầu tư nhiều dự án tại Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 (hoặc cầu Ba Son theo đề xuất).--Pk.over (thảo luận) 15:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. ありがとう (thảo luận) 05:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa bệnh viện quy mô bé, ngoài ra không có thông tin về giải thưởng và thành tích. Tiếng vĩ cầm🎻 05:43, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 06:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật, nguồn hỏng. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:59, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Chắc chắn nguồn trong bài cũng đã hỏng như mấy bài khác. 171.225.248.80 (thảo luận) 08:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Hoa vẫn nở mùa đông Sửa đổi

Hoa vẫn nở mùa đông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa vẫn nở mùa đông" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2020 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:03, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Những người bạn nhỏ Sửa đổi

Những người bạn nhỏ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Những người bạn nhỏ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trò chơi truyền hình thập niên 2000 không cho thấy bất kì thông tin nào nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:58, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Ải trần gian Sửa đổi

Ải trần gian (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ải trần gian" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2015 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:48, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Nghiêm Đình Toàn Sửa đổi

Nghiêm Đình Toàn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nghiêm Đình Toàn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Kiến trúc sư người Việt Nam không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Truyện đã qua Sửa đổi

Truyện đã qua (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Truyện đã qua" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2000 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

@Nguyenmy2302 2 biểu quyết cách nhau tối thiểu 1 tháng. BQ trước mới mở vào 22 tháng 11 Nhac Ny Talk to me ♥ 03:50, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@NhacNy2412 Ơ mình tưởng biểu quyết trước là từ tháng 8 mà nhỉ? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302 Vì cuối tháng 11 bạn có dùng Twinkle để đưa ra BQ lần nữa nên tôi nhìn lầm Nhac Ny Talk to me ♥ 03:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Cái đó trước mình làm nó cứ đổi hướng ra biểu quyết lần 1, xin lỗi vì làm bạn hiểu nhầm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Thanh Thức Sửa đổi

Thanh Thức (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thanh Thức" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không có nhiều giải thưởng, cần kiểm chứng độ nổi bật. NguyễnQuangHải19💬 02:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Một diễn viên có tham gia đóng nhiều phim truyền hình nhưng lại chưa có giải thưởng, chưa thấy nổi bật ở điểm này, khi nào nổi bật có thể tạo lại. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 03:57, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Ko có nhiều giải thưởng nhưng: Theo WP:GT
  Diễn viên, diễn viên lồng tiếng, diễn viên hài, những người có ảnh hưởng lớn tới công chúng (nhà phê bình, nghiên cứu...), người mẫu và những cá nhân truyền hình nổi tiếng khác:
  • Đã đóng các vai quan trọng trong vài bộ phim hay vở diễn sân khấu nổi bật
  • Đã có đóng góp độc đáo, phong phú, hay có tính cách tân đối với một lĩnh vực giải trí. Xem WP:MUSIC để biết các hướng dẫn về các nhạc công, nhạc sĩ, nhóm nhạc...
  Thì anh này đã đóng nhiều vai quan trọng rồi. OK. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 05:56, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Một gương mặt khá quen thuộc, đang thêm nguồn nhưng cứ giữ trước đã. Bài này tìm ra chắc cũng được vài chục nguồn đáng tin cậy là ít. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Giờ mới để ý tôi là người gắn biển vào bài. Chậc. Nhiều khi bài có nổi bật hay không còn phải xem khả năng chứng tỏ độ nổi bật (tìm nguồn) của tác giả đến đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 12:10, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Chưa từng thấy người đạt bảng dnb lại góp phiếu giữ cả?! Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 13:28, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Giahuypromax Vì bạn ít nhìn nên ít thấy, chứ đây là chuyện thường ở huyện. Chủ yếu là trình người viết ban đầu không đủ để khẳng định độ nổi bật của bài thôi. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:15, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Dù sao thì bài tôi đặt biển thì hiếm khi được giữ nếu không cải thiện, còn bài tôi đã bắt tay vào cứu thì hiếm khi (hiện không thấy trường hợp nào) bay màu. Chung quy lại thì đnb còn do người viết bài nữa. P/s: rất nhiều trường hợp đặt biển đnb không phải 100% do chủ thể mà còn do tình trạng bài quá kém, bài này là một ví dụ. Tôi (và thành viên khác) không bổ sung nguồn thì chắc cái BQ này còn ăn thêm vài phiếu xóa Nhac Ny Talk to me ♥ 15:17, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Thanh Thức là một trong những diễn viên quen thuộc ở khu vực phía Nam và có vai diễn nổi bật. Màu tím hoa sim 11:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Bỏ phiếu giữ vì bài đã được bổ sung đáng kể nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Có cải thiện. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 09:00, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam Sửa đổi

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, liệu có cần thiết tách thành bài riêng? Ngoài ra người tạo bài để tên trùng với chủ thể, dễ có khả năng xung đột lợi ích. Tiếng vĩ cầm🎻 02:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Công ty này hiện không hoạt động. Đã được sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), cùng với Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) hồi năm 2013. Ngoài ra, đây là bài mồ côi và không đề cập bất cứ giải thưởng gì. 171.225.248.80 (thảo luận) 03:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương Sửa đổi

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Tiếng vĩ cầm🎻 02:49, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài hoàn toàn không nguồn, chưa đề cập đến bất kỳ giải thưởng nào. Đây cũng là nhà tài trợ chính thức của Chuông vàng vọng cổ suốt hơn 15 năm liên tiếp. 171.225.248.80 (thảo luận) 03:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Đinh Văn Dũng Sửa đổi

Đinh Văn Dũng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đinh Văn Dũng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trọng tài bóng đá người Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:48, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Toigetation Sửa đổi

Toigetation (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Toigetation" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dự án tình nguyện (?) tại Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:23, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Chủ thể đạt vài giải thưởng quốc tế, nhưng cần trình bày lại bài. Tiếng vĩ cầm🎻 16:44, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Tôi và chúng ta Sửa đổi

Tôi và chúng ta (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tôi và chúng ta" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tác phẩm của Lưu Quang Vũ, được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 9 ở Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:22, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Một trong số ít những vở kịch nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ và cũng là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nói lên hiện trạng tiêu cực thời bao cấp. Nguyenhai314 (thảo luận) 14:36, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Vở kịch nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn. Tiếng vĩ cầm🎻 16:35, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Tác phẩm thừa nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 06:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Tim (ca sĩ) Sửa đổi

Tim (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tim (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ người Việt Nam. Bài có hai nguồn: một vietnamnet, một thanhnien. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:20, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  Xóa Ngoài bài hát song ca cùng Minh Hằng "Một Vòng Trái Đất" thì sự nghiệp âm nhạc của chủ thể đến giờ vẫn rất mờ nhạt, không có thành tích hay album nào đáng chú ý. Anh này hình như cũng chuyển nghề hẳn sang diễn viên rồi chứ ít còn hoạt động ở mảng âm nhạc, nhưng cũng không phải là đủ để có bài trên đây. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302 Sự nghiệp ca sĩ bình thường nhưng đã có hit quốc dân, chuyển làm diễn viên thì cũng đã có tác phẩm được chú ý, chiếu đài truyền hình quốc gia, có đề cử và giải thưởng Nhac Ny Talk to me ♥ 06:48, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đã gạch phiếu sau khi bài được biên tập lại, hit quốc dân thì không chắc nhưng chủ thể đã có giải thưởng và được công nhận rộng rãi, cảm ơn bạn đã thông báo. ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:27, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Xóa Hoài niệm ngày xưa. Nhưng cần biên tập lại. Nếu được thêm nguồn thì sẽ gạch phiếu. AKIRA💬 14:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@Akira2112 Biên tập lại thì không hẳn nhưng đã thêm gần 20 nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 03:54, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Quá nổi bật thì không hẳn, nhưng độ được quan tâm của Tim đã kéo dài hơn 10 năm nay. Lúc trước là vai trò ca sĩ, sau là mối quan hệ với Trương Quỳnh Anh, và gần đây là vai trò diễn viên. Nếu xét vai trò diễn viên thì có khá nhiều vai chính được quan tâm, trong đó là vai phản diện (chính/thứ chính) trong bộ Bán chồng được chiếu trên VTV3 và bộ Dòng đời chảy ngược chiếu trên SCTV. Đã thêm cả lô lốc nguồn đáng tin cậy Nhac Ny Talk to me ♥ 03:53, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Từng là hoài niệm một thời với lứa 8x, 9x. Chủ thể đã được thêm nguồn. AKIRA💬 04:03, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Nhớ hồi trước tôi toàn nghe hai bài "Một Vòng Trái Đất" và "Người Điên Yêu" song ca với Minh Hằng. Màu tím hoa sim 04:16, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Bình luận: Hình như lần đầu tôi biết anh này là khi nghe bài Một vòng trái đất vào khoảng năm 2009, 2010. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  14:21, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Lúc đó tôi còn đang chơi long nhong. Nhận thức và biết được ca sĩ hát một bài hát cách đây 12 năm thì không hẳn là trẻ. P.T.Đ (thảo luận) 14:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Phi Huyền Trang Sửa đổi

Phi Huyền Trang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phi Huyền Trang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (Thảo luận) 11:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

@Kim Khánh Hoàng Đề nghị bạn đổi chữ ký, tránh gây nhầm lẫn cho các thành viên khác – Nhac Ny Talk to me ♥ 13:29, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chỉ đơn giản là gây chú ý với cái danh hiệu "thánh nữ mỳ gõ", danh xưng "thánh nữ xxx" tràn lan trên các mạng xã hội những năm gần đây, không có gì đặc biệt. Tác phẩm có tiếng nhất chưa đủ nổi bật, scandal cũng chưa đến mức được đặc biệt quan tâm, bài chỉ có 1/3 nguồn là nguồn đáng tin cậy.Nhac Ny Talk to me ♥ 02:11, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Mình ko đồng ý. Bạn đọc lại bài nhé. Đề cử vai diễn truyền hình châu Á. Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[4] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:01, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[5][6] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Phuongnguyen20 Có nguồn gì mời bạn bổ sung vào bài viết, không để nguồn và spam nguồn ở khu vực Biểu quyết. Mong bạn lưu ý lần sau. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:09, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Đọc từ đầu tới cuối toàn thấy tin đồn, nhan sắc, dùng từ thì không phù hợp với văn phong bách khoa. Cả bài như muốn lăng- xê diễn viên. Ngay cả bản thân chủ đề của bài cũng chán ngắt. Ao★ đãi mình bánh🍘 02:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @HoshinoAomi03 Nên xét tới những khía cạnh sự nghiệp, thành tích của chủ thể thì hơn bạn ạ, còn chuyện chán ngắt là chuyện của nhà báo đánh giá. Bách khoa Wiki sẽ công bằng nhất có thể, không đứng về phe nào. – Tiếng vĩ cầm🎻 02:54, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706 Bạn nói cũng đúng, mình đã google về "người con gái" này, và những thứ hiện ra toàn là Phi Huyền Trang lộ "clip nóng", da thịt hở hang, "mây mưa" này nọ. Mình hi vọng Wikipedia không phải là nơi viết về diễn viên phim "đen". Chủ đề hot girl gây sốc thật là không phù hợp cho Wikipedia. Ao★ đãi mình bánh🍘 03:14, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @HoshinoAomi03 Wikipedia dành cho mọi chủ đề, miễn là hợp quy định và đủ nổi bật. Diễn viên phim người lớn có hẳn một mục trong Quy định về Độ nổi bật cho người (mục Diễn viên khiêu dâm). Còn gây sốc thì miễn đủ sốc, đủ được quan tâm, kéo dài đủ lâu (và người viết bài đủ khả năng phản biện) thì vẫn có bài như thường, như Ngân 98 Nhac Ny Talk to me ♥ 03:42, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @HoshinoAomi03: Tìm được ở đâu đó, cứ đủ nổi bật là có bài, vậy thôi. Tui simp Gura (thảo luận) 14:39, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[7][8] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Nói chung là không nổi bật, nói vậy cho vuông. P.T.Đ (thảo luận) 14:37, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Xóa Ngoài danh hiệu vớ vẩn thì không thấy cái gì gọi là nổi bật luôn. Kantcer 14:56, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@Kantcer: rất tiếc, bạn không đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày vừa rồi. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 15:12, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Được đề cử nữ diễn viên truyền hình châu Á Asian Television Awards 2019 Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:23, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đoạt giải thì ok, còn đề cử thì không đồng ý ngay được. Bảo lưu phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 11:31, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đây là đề cử truyền hình châu Á không phải Việt Nam nha. Mấy người Việt Nam được đề cử bạn ơi. 2405:4802:1B7:88B0:6804:7336:CE99:1982 (thảo luận) 12:28, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[9][10] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:54, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Sao bài báo viết kiểu gì đó, không cho thấy rõ thông tin này. Kia là đề cử của ATA mà, đâu phải NSX. Nếu đoạt giải NSX thì ok, xóa phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 13:08, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Thì đoạt giải Ngôi sao xanh trong nước rồi mới được ứng cử làm đề cử ATA năm 2019. Báo ghi rõ rồi mà. Phuongnguyen20 (thảo luận) 13:16, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đêm trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 cũng hé lộ danh tính 2 ứng viên thắng giải Ngôi Sao Xanh năm 2018 có đề cử lọt vào tốp ô 6 Giải thưởng truyền hình châu Á - ATA lần thứ 24 - năm 2020. Theo đó, “Bộ phim chiếu mạng hay nhất” Ngôi Sao Xanh 2018 - “Ai chết giơ tay” của Huỳnh Lập nhận được đề cử “Best Digital Fiction Programme Series” và diễn viên Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử “Best Actress in A Supporting Role” dành cho vai Nga trong bộ phim “Hoa hồng thép”. Tức là đoạt giải Ngôi Sao Xanh năm 2018 sau đó được ưnga cử dự ATA. Trời đất. Phuongnguyen20 (thảo luận) 13:19, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Chưa gì mà đã trời đất trăng sao. Bình tĩnh nào. Báo viết kiểu ẩu tả, chỗ Huỳnh Lập thì ghi đủ tên giải NSX và ATA, còn chỗ Phi Huyền Trang lại ghi mỗi tên giải ATA. Nên có nguồn nói riêng chỗ NSX thì ổn hơn. P.T.Đ (thảo luận) 14:29, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Không có vai diễn hay thành tích gì nổi bật. Màu tím hoa sim 08:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Mình ko đồng ý. Bạn đọc lại bài nhé. Đề cử vai diễn truyền hình châu Á. Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[11] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:01, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[12][13] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến @Kim Khánh Hoàng: Bạn đổi chữ ký làm tôi cứ tưởng IP mở biểu quyết chứ. Màu tím hoa sim 12:41, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Tôi nhanh nhảu đoảng còn đóng luôn BQ mới ghê chứ. – Tiếng vĩ cầm🎻 12:56, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Nhan sắc của diễn viên được bình chọn đẹp nhì châu Á, vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn chưa nổi bật là sao nhỉ ??? Phuongnguyen20 (thảo luận) 00:29, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Theo tôi ngoại hình không quyết định đến ĐNB của chủ thể. Bạn không nên suy luận như vậy. Minhphamthe45 (thảo luận) 14:03, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Nếu là một tờ báo hay tổ chức có uy tín tạo cái bình chọn đó thì cũng có thể tính là nổi bật, hình như cô này nổi chủ yếu là vì danh xưng hot girl. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:18, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 • Diễn viên quan trọng thứ nhì là ngoại hình, thế còn gì quan trọng nữa ??? Phuongnguyen20 (thảo luận) 16:05, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Phuongnguyen20: Sự nghiệp, thế cũng hỏi. Cross asterism 16:14, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Thứ nhất là tác phẩm, thứ hai là giải thưởng Nhac Ny Talk to me ♥ 16:17, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Còn nhiều yếu tố nữa, như sự đón nhận của khán giả, thành công ra sao, thành tích thế nào,... Chứ Wikipedia không dựa vào nhan sắc để đánh giá độ nổi bật, trừ khi chủ thể đó có một cuộc đời hay một thông tin đặc biệt mà xoay quanh nhan sắc, ngoại hình. Tiếng vĩ cầm🎻 16:51, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Thông tin đẹp nhất châu Á là dựa theo cái trang Pixpo gì đó lạ hoắc của Trung Quốc, chứ không phải là tạp chí thời trang lớn gì cả. Trang web kiểu gì mà tìm trên Google và Baidu cũng không thấy kết quả nào luôn. – Χλόη | Λη Ξυαν 02:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Đây là diễn viên hài thì tác phẩm hài ghi dấu ấn, được báo chí nhắc đến với vai diễn đó thì đó là nổi bật. Bạn xem lại diễn viên hài Xuân Hinh nhé, cả đời diễn viên diễn lại có mấy vai và cũng không có giải thưởng gì về hài kịch, nhưng vẫn được gọi là vua hài đất Bắc. Cái này tôi nghĩ nó là tương đối thôi bạn Phuongnguyen20 (thảo luận) 00:09, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Phuongnguyen20 Người ta là Nghệ sĩ Ưu tú được nhà nước phong tặng danh hiệu. Thứ 1 là Nghệ sĩ Ưu tú thì nghiễm nhiên đủ độ nổi bật, thứ 2 là họ phải đóng góp ở mức độ nhất định mới có danh hiệu đó. Bớt so sánh hề hước đi bạn Nhac Ny Talk to me ♥ 02:06, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Bạn có bị làm sao không vậy ??? XUÂN HINH được phong nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực hát xẩm và chèo. Chứ làm gì có nghệ sĩ ưu tú hài hả bạn. Bạn hài hước thật.Phuongnguyen20 (thảo luận) 03:16, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Phuongnguyen20 Rồi có liên quan gì đến việc đây là biểu quyết xóa bài 1 diễn viên hài không nổi bật không? Nhac Ny Talk to me ♥ 03:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Search "Thánh nữ Mỳ Gõ" là ra Phi Huyền Trang ở tất cả các báo chính thống. Vai diễn ghi dấu ấn của người ta mà. Sao bạn ám chỉ điều gì vậy ???? Phuongnguyen20 (thảo luận) 03:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Một vai diễn trong một tác phẩm không nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 03:57, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Vai diễn nổi bật trong một tác phẩm thì là nổi bật mà Phuongnguyen20 (thảo luận) 04:04, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Mỗi tác phẩm đều có 1 (vài) vai diễn nổi bật. Nó không nói lên bất cứ điều gì nến bản thân tác phẩm không nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 07:07, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Chiếu theo WP:ĐNB, Diễn viên, diễn viên lồng tiếng, diễn viên hài, những người có ảnh hưởng lớn tới công chúng (nhà phê bình, nghiên cứu...), người mẫu và những cá nhân truyền hình nổi tiếng khác: Đã đóng các vai quan trọng trong vài bộ phim hay vở diễn sân khấu nổi bật. Đã có đóng góp độc đáo, phong phú, hay có tính cách tân đối với một lĩnh vực giải trí. Xem WP:MUSIC để biết các hướng dẫn về các nhạc công, nhạc sĩ, nhóm nhạc. Nên ý kiến của tôi là bạn Phi Huyền Trang hoàn toàn nổi bậtPhuongnguyen20 (thảo luận) 10:00, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Phuongnguyen20 Tôi chẳng thấy Phi Huyền Trang thuộc bất kỳ điều gì trong này. Ảnh hưởng lớn tới công chúng? Không. Đóng các vai quan trọng trong các tác phẩm nổi bật? Không. Đóng góp có tính độc đáo, cách tân? Không Nhac Ny Talk to me ♥ 10:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 • Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[14] Mình nghĩ Phi Huyền Trang thừ nổi bật rồi nhỉ. Đề cử truyền hình Châu Á. Ko phải của riêng Việt Nam Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:00, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 • Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[15][16]

InTheBOX.TV Sửa đổi

InTheBOX.TV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "InTheBOX.TV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty truyền thông hoàn toàn không nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:11, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 13:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 08:35, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Công ty truyền thông chưa đủ nổi bật để có bài, nhiều thông tin về công ty khá mờ ám, không được rõ ràng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu Sửa đổi

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tiếp tục là một cuộc thi hoa hậu vô danh, bài hoàn toàn không nguồn của thành viên Minh Ming Nhac Ny Talk to me ♥ 11:06, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 11:19, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài chẳng có thông tin để chứng minh quy mô, ảnh hưởng của cuộc thi. Ngoài ra cũng không thấy nguồn đâu, ai vào sửa kết quả thì biết đúng sai thế nào. Tiếng vĩ cầm🎻 09:19, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Một bài viết hoàn toàn không nguồn, cuộc thi đã tổ chức từ lâu nhưng không thấy nổi bật. Cross asterism 03:48, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu Nam Thái Bình Dương Sửa đổi

Hoa hậu Nam Thái Bình Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Nam Thái Bình Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuộc thi hoa hậu có nhiều nhất là 17 thí sinh tham gia, bài hoàn toàn không nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:04, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Cuộc thi gồm toàn những nước nhỏ, quy mô cũng nhỏ. Nhưng cái quan trọng hơn là không có nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 14:22, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Super Club World Cup Sửa đổi

Super Club World Cup (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Super Club World Cup" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cup bóng đá dự kiến từ 2017 đến nay không thấy cập nhật thông tin gì Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không tồn tại trên thực tế. Người Dùng Không Định Danh? 13:59, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Nên gộp vào bài FIFA Club World Cup vì đây chỉ là dự án trên giấy tờ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bao giờ hoạt động thì tạo bài sau, các wiki khác cũng không có bài. NguyễnQuangHải19💬 03:33, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Như các ý kiến trên. Cross asterism 03:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nổi bật, vì là một phần của FIFA Club World Cup Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Như ý kiến trên. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 07:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Dự án này hình như chỉ trên giấy tờ chưa từng áp dụng? Nếu vậy nên gộp với bài FIFA Club World Cup. DangTungDuong (thảo luận) 01:48, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @DangTungDuong Đúng là chưa thấy thông tin gì về việc áp dụng nó hết – Nhac Ny Talk to me ♥ 02:35, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Đây là một màn lội ngược dòng ngoạn mục, sau Thiếu niên nói (từ 2-0 để thua ngược 2-3) và Mặt nạ gương (từ 4-0, bị ngược dòng tới 4-5, rồi gỡ hòa 5-5). 171.225.248.80 (thảo luận) 04:02, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) Sửa đổi

Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một phi tần không có gì nổi bật của nhà Đường, không được ghi chép trong Đường thư hay Tân đường thư. Bài chủ yếu viết những thông tin không liên quan Nhac Ny Talk to me ♥ 10:46, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Phi tần kiểu này có vô số. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài quá mập mờ. Đọc xong cũng không hiểu là nội dung bài hướng đến nhân vật hay hướng đến sự việc khác xung quanh nhân vật. Tiếng vĩ cầm🎻 15:22, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:05, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Phi tần không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:26, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Sửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 09:02, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Hoàn toàn không nổi bật. Đã có bài Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (bao gồm thông tin cơ bản về chủ thể này) nên không cần thiết có bài về chủ thể này và cũng không cần gộp bài.--Pk.over (thảo luận) 00:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật theo ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 03:44, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 08:43, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Học sinh chân kinh Sửa đổi

Học sinh chân kinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Học sinh chân kinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ truyện tranh không rõ độ nổi bật, bài chỉ có 2 nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 05:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài viết thì có vẻ chi tiết nhưng chủ yếu hướng đến nội dung truyện mà không có mấy thông tin về đón nhận, ảnh hưởng ra sao. Đành rằng là trend một thời gian nhưng tính chất đấy chỉ mang tính chất nhất thời. Tiếng vĩ cầm🎻 08:00, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bộ truyện tranh chưa đủ nổi bật để có bài, không có các thông tin cụ thể về đón nhận, doanh số, mức độ ảnh hưởng,... đến người đọc. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Từng làm cái trend một thời nhưng giờ đã chìm vào quên lãng rồi. AKIRA💬 09:29, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Tháng 11 năm 2021Sửa đổi

Poyfai Malaiporn Sửa đổi

Poyfai Malaiporn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Poyfai Malaiporn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ người Thái cần thẩm định độ nổi bật. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật, xem en:Poyfai Malaiporn#Awards. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:30, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Theo enwiki cũng đạt được vài thành tích nhất định. Ngoài ra có tới 10 liên kết ngôn ngữ khác, nhưng đều cùng 1 người tạo vì chủ tài khoản đều tên tiếng Thái. Tiếng vĩ cầm🎻 09:53, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Cái này là cross-wiki spam đấy. Nhac Ny Talk to me ♥ 03:23, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 ghê thật, người viết cố tình không dùng đoạn văn nhiều mà chỉ dùng những cụm từ thông dụng để tránh bị đặt biển clk về dịch máy. – Tiếng vĩ cầm🎻 03:26, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Kim Tiểu Phương Sửa đổi

Kim Tiểu Phương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kim Tiểu Phương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ Việt Nam cần thẩm định dnb. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:43, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Ca sĩ dựa hơi Bằng Cường để phất lên từ bài hát "Yêu đơn phương". Tuy nhiên, sau khi ra mắt album Sáo Flute thì lặn mất tăm khỏi giới showbiz và không thấy ai nhắc đến. Sự nghiệp ca hát nói chung ở mức trung bình, nằm ở giữa ranh giới giữa "ca sĩ nổi tiếng" và "ca sĩ đại trà". Nếu so sánh tương quan với mấy ca sĩ hiện nay thì chỉ ngang mức nổi bật của những tên tuổi như Hương Ly (hit "Thế thái"), Juky San (hit "Phải chăng em đã yêu", "Thiên hạ hữu tình nhân"), Thương Võ (hit "Em say rồi"), Liz Kim Cương (hit "Khác biệt to lớn", "Em cần một người quan tâm")... Điểm chung giữa những nhân vật này và Kim Tiểu Phương là họ chắc chắn sẽ nổi bật nếu tiếp tục hoạt động thêm một thời gian, nhưng riêng đối với Kim Tiểu Phương, do bỏ dở sự nghiệp quá sớm, cộng với dấu ấn sự nghiệp để lại không nhiều (ngang với những nhân vật vừa kể trên nhưng lại kém xa những tên tuổi cùng thời 2000s, 2010s như Akira Phan, Tim, Lâm Chấn Khang, Lâm Chấn Huy, Du Thiên, Nam Cường...) nên không nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 13:57, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tạm thời đủ nổi bật. ĐPV NhacNy2412 đã bổ sung nguồn. Chủ thể cũng đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật khá lâu nên việc đòi hỏi nguồn vừa mới vừa mạnh là rất khó khả thi. Tiếng vĩ cầm🎻 15:14, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài viết có 2 nguồn không tin cậy từ báo 24h, trong đó cả 2 nguồn đều chết. Ngoài ra chưa thấy nêu được thành tích, giải thưởng. Tiếng vĩ cầm🎻 09:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Đã thêm vài nguồn dùng được. Đây là một ca sĩ mạng khá có tiếng vào giai đoạn 2009-2012, tôi khá thích album Sáo Flute của ca sĩ này Nhac Ny Talk to me ♥ 11:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Các nguồn bạn thêm vào đều đã có thời gian từ khá lâu (khoảng hơn 10 năm). Vậy xin hỏi bạn gần đây nữ ca sĩ còn hoạt động không? – Tiếng vĩ cầm🎻 14:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706 Đã dừng hoạt động từ lâu cũng không ảnh hưởng đến việc nếu độ nổi bật tại thời điểm hoạt động được xác lập thì chủ thể vẫn đủ độ nổi bật – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Theo tiêu chí độ nổi bật của ca sĩ thì theo bạn cô này có nghiễm nhiên nổi bật không? Vì tôi thấy cũng có vài nguồn mạnh nhắc đến. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706 Nổi bật thì có thể, nghiễm nhiên nổi bật thì không hẳn. Dù sao thì ca sĩ mạng thời 2009 mà được nhắc đến trên báo cand thì khá ổn rồi – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:11, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xin cảm ơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:12, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Kostya Lùn Sửa đổi

Kostya Lùn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kostya Lùn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuốn truyện của Liên Xô không rõ dnb. Cross asterism 09:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Một trong những truyện thiếu nhi nổi tiếng của Liên Xô nói về cuộc sống của các thiếu niên Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thái Nhi (thảo luận) 16:08, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 07:58, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Nếu có nguồn chứng minh cuốn truyện đạt được giải thưởng Stalin hạng III thì độ nổi bật sẽ càng được củng cố. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:32, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Tôi dò ra một bài có đề cập đến giải thưởng Stalin và lượng ấn phẩm hơn 1,5 triệu. [1]. Thái Nhi (thảo luận) 12:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Con số đáng yêu Sửa đổi

Con số đáng yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Con số đáng yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim chưa rõ độ nổi bật, bị gắn biển từ tháng 9/2021. AKIRA💬 04:35, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Theo như enwiki thì bộ phim có đạt nhiều thành tích và có phần tiếp nhận, tuy nhiên bên viwiki cần phải biên tập lại. Tiếng vĩ cầm🎻 04:41, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Phim đủ nổi bật.  Jimmy Blues  05:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Jin Ju Sửa đổi

Jin Ju (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Jin Ju" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ ca sĩ Hàn Quốc hát nhạc Việt Nam không rõ độ nổi bật, đã bị gắn biển cách đây vài tuần. AKIRA💬 02:41, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:43, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Chưa có thành tích nổi bật. Chỉ nhắc đến các hoạt động sự nghiệp chung chung. Thành tích phát hành đĩa đơn đạt top 2 trong bảng xếp hạng Gaon thì có thể cứu vớt được bài, tuy nhiên không có nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 09:17, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không có thành tích nổi bật. Màu tím hoa sim 12:46, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật. Nhưng nhớ đổi tên bài lại để tránh nhầm lẫn với hãng bánh gạo của Richy. Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:50, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Giahuypromax Chưa cần thiết phải đổi tên vì hãng bánh gạo chưa có bài, và khả năng cao là cũng chưa nổi bật. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: Biết là vậy, nhưng mấy ông đọc bài chắc sẽ nhầm Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:58, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Giahuypromax Đọc bài đã cho biết là ca sĩ rồi thì nhầm thế nào được nữa, thôi vấn đề tên bài tạm gác lại. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:59, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: À nhầm, là thấy tên bài Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 05:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Bình luận: Để mỗi tên bài thì chắc tôi còn tưởng là bài viết về một hãng bánh gạo được quảng cáo ầm ầm trên TV mấy ngày nay. Tiếng vĩ cầm🎻 02:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Khi nào có bài sẽ tính sau, theo mình không cần đổi. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:43, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Như Lai Thần Chưởng Sửa đổi

Như Lai Thần Chưởng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Như Lai Thần Chưởng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một loại võ kiếm hiệp hư cấu, đã từng xuất hiện trong một vài phim Trung Quốc. Bị gắn biển từ tháng 7/2021. AKIRA💬 02:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Chưa rõ độ nổi bật ra sao, nhưng lướt qua chú thích thấy 4 cái thì 1 cái đã là nguồn Youtube, 1 cái là web phim. Tiếng vĩ cầm🎻 02:52, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phó Quốc Lân Sửa đổi

Phó Quốc Lân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phó Quốc Lân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đã bị gắn biển cách đây 1 tháng. Tác giả cùa một số bài hát nhưng rất ít bản thu thanh, thậm chí link tham khảo hỏng và đã tra hết nguồn, có một nguồn sách liên quan tới lớp nhạc. AKIRA💬 01:22, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không rõ các đóng góp của ông trước năm 1975 thế nào (tham gia ban văn nghệ và cộng tác với Đài Phát thanh Sài Gòn?). Còn các sáng tác thì tôi thấy khá thưa thớt (1 vài năm được 1 bài?), chưa kể cũng không phải ca khúc nổi tiếng. DangTungDuong (thảo luận) 05:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xóa Tác giả chẳng có ca khúc nào nổi bật. Nếu tham gia và làm việc với VTVNĐài Truyền hình Sài Gòn thì bài Hoàng Lang (bản cũ) đã được giữ lại rồi. AKIRA💬 15:25, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Đã kiếm hết nguồn và bổ sung nhưng bài hiện tại cần chỉnh sửa văn phong nên xin phép chưa gạch phiếu. – AKIRA💬 15:41, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Sau khi đã xong nguồn thì xin phép rút phiếu, chủ thể đã được thêm nguồn nhưng cần phải sửa văn phong. Ngoài lề là nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì còn tùy, ngoài hai cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" ra thì một số chương trình có thể đủ nổi bật nhưng không thấy một bóng nguồn. AKIRA💬 06:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Xin phép được bỏ phiếu trở lại vì trường hợp này giống như trường hợp Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Văn Nhơn, tuy có làm việc với đài phát thanh Sài Gòn thật nhưng chưa thấy bài hát nào nổi bật, thậm chí mấy bài đó bị lãng quên rồi. AKIRA💬 03:29, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Phó Quốc LânPhó Quốc Thăng được xếp vào nhạc sĩ tiền chiến. Độ nổi bật của họ là khi làm việc với Đài Phát thanh Sài GònĐài Truyền hình Sài Gòn chứ không phải những sáng tác. Kantcer 03:34, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Có nhiều trường hợp bị gắn biểu quyết xóa bài ở các bài nhạc vàng vì họ ít nguồn nhắc đến, như Hoàng Lang, Trần Văn Nhơn, Trọng Khương, Đinh Việt Lang. Đã cố gắng tìm nguồn đáng tin cậy cho bài này nhưng bó tay. Ngoài lề là tuần trước tôi có viết lại cho một bài nhạc sĩ bị biểu quyết xóa và thêm 8 nguồn (bản cũ chỉ có 1 nguồn yếu) và ông nhạc sĩ vừa viết có 3 sáng tác nổi bật. Còn nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì tôi nghĩ là ngoài cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" thì tôi chưa thấy còn cái nào nữa. AKIRA💬 05:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ Sửa đổi

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một TPTTTW, chỉ có 2 tòa nhà đầu đạt trên 100m. Tiếng vĩ cầm🎻 01:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  Xóa Dựa theo tiền lệ về danh sách các tòa nhà có độ cao dưới 150m đã bị xóa thì danh sách này cũng nằm trong trường hợp đó.--Pk.over (thảo luận) 02:28, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Tuy là TPTTTW nhưng Cần Thơ lại có số tòa nhà cao tầng không nhiều, ngoài ra chưa có 1 tòa nhà nào đạt tới 150m. Tiếng vĩ cầm🎻 02:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không có nhiều tòa nhà cao tầng, nên xóa Thingofme (thảo luận) 02:49, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Kèo này lệch quá. Nhờ bạn nào xử lý biểu quyết chuyển nó vào trang nháp của tôi để tôi theo dõi và biên tập nó lại nhé.--Pk.over (thảo luận) 03:32, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Pk.over  Y Đã tạo. – Tiếng vĩ cầm🎻 06:32, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  @Tiếng vĩ cầm: cảm ơn bạn.--Pk.over (thảo luận) 06:36, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

  Giữ Tôi sẽ cố tạo một tiền lệ mới đối với những danh sách có tòa nhà thấp hơn tiền lệ xóa bài nhưng có cấu trúc cao hơn tiền lệ xóa bài (ở đây là 150m).--Pk.over (thảo luận) 07:10, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Tôi có chút băn khoăn. Xét theo tòa nhà thì có tiền lệ xóa rồi. Nhưng thú vị là danh sách này còn có cả cấu trúc nữa. Và có đến 8 cấu trúc cao trên 100m (trong đó có 5 cái hơn 150m). Không biết có nên có 1 tiền lệ khác hay không.--Pk.over (thảo luận) 03:19, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Pk.over Thế thì hoặc là tách riêng, hoặc là tất cả các bài danh sách tòa nhà có thêm phần cấu trúc. Nhưng tôi e là phương án 2 mất thời gian hơn, nhưng có vẻ tốt hơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:44, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Trong trường hợp mọi người cho rằng danh sách không nổi bật (dù có các cấu trúc cao hơn 150m) thì hãy chuyển bài vào trang nháp của tôi nhé.--Pk.over (thảo luận) 02:40, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng Sửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh sách tòa nhà cao nhất về TPTTTW. Tiếng vĩ cầm🎻 01:07, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Dựa theo tiền lệ về danh sách các tòa nhà có độ cao dưới 150m đã bị xóa thì danh sách này cũng nằm ngoài trường hợp đó.--Pk.over (thảo luận) 02:29, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật vì đã có 1 tòa nhà cao trên 150m, và top 10 tòa nhà cũng đã tiệm cận hoặc trên 100m. Tiếng vĩ cầm🎻 02:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật. Màu tím hoa sim 03:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Danh sách đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:32, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn Sửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 9 .--Pk.over (thảo luận) 00:38, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:30, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Theo ý kiến trên thì chủ thể không đủ nổi bật. Trong bài có vài câu hơi tâng bốc. Tiếng vĩ cầm🎻 02:58, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:19, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 11:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Triều An Sửa đổi

Bệnh viện Triều An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Triều An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 08:59, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 02:59, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:57, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:29, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:44, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:32, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:00, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:45, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 11:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:32, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:00, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 06:51, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:55, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư Sửa đổi

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khu bảo tồn không rõ độ nổi bật. AKIRA💬 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Chủ thể cũng đã có kha khá nguồn mạnh nhắc tới, tuy nhiên thì cách trình bày bài phải xem lại. Tiếng vĩ cầm🎻 08:06, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Như ý kiến trên. ありがとう (thảo luận) 08:26, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Có thể nổi bật, nhưng bài cần biên tập ngay. Tiếng vĩ cầm🎻 03:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Bệnh viện 115 Nghệ An Sửa đổi

Bệnh viện 115 Nghệ An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện 115 Nghệ An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:28, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 23:54, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Ngoài cái tên gây nhầm lẫn với bệnh viện 115 có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện này không có gì nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 00:35, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 01:26, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:18, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:55, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Tiếng vĩ cầm🎻 09:40, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 08:08, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 08:09, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:51, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Tên bệnh viện nghe đao to búa lớn vậy nhưng chỉ là phía đông Nghệ An. Ngoài ra không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 12:08, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật Thingofme (thảo luận) 01:12, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:15, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Tiếng vĩ cầm🎻 07:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 07:21, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Rõ ràng không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:52, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 12:04, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 12:07, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật Thingofme (thảo luận) 01:12, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. 69.181.84.23 (thảo luận) 08:08, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Xin lỗi bạn, nhưng bạn không thể bỏ phiếu khi bạn chưa đăng kí. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:03, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Đây là bạn Kim Khánh Hoàng, chắc do chữ kí gây nhầm lẫn nhưng phiếu vẫn hợp lệ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:15, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bệnh viện Mắt Việt Nhật Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Tiếng vĩ cầm🎻 07:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện Mắt Việt Nhật (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Việt Nhật" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 07:20, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Rõ ràng không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:52, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật nguồn duy nhất trong bài cũng hỏng. Màu tím hoa sim 11:59, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật, phần dịch vụ liệt kê không cần thiết. Tiếng vĩ cầm🎻 12:06, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Cross (thảo luận) 15:29, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hồ Tấn Quyền Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. AKIRA💬 03:36, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Hồ Tấn Quyền (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hồ Tấn Quyền" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đại tá quân đội Việt Nam Cộng hòa, Tư lệnh thứ 3 của Quân chủng Hải quân. Có thể nổi bật nhưng bài thiếu nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:45, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Dù chỉ là chức Đại tá, nhưng tôi nghĩ Tư lệnh Quân chủng Hải quân của VNCH là một chức vụ đủ đnb. DangTungDuong (thảo luận) 15:08, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chức vụ tư lệnh cấp quân chủng, có vai trò trong cả đảo chính 1960, binh biến 1962 và đảo chính 1963. Thái Nhi (