Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 6 năm 2022", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 6 năm 2022Sửa đổi

Lê Phước Nhật Quang Sửa đổi

Lê Phước Nhật Quang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lê Phước Nhật Quang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cầu thủ không rõ độ nổi bật. ...D (thảo luận) 20:48, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lê Văn Tấn Sửa đổi

Lê Văn Tấn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lê Văn Tấn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cầu thủ không rõ độ nổi bật ...D (thảo luận) 20:40, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Sửa đổi

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp không rõ độ nổi bật. I am ITalk! 16:03, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Vì em mà ghen Sửa đổi

Vì em mà ghen (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vì em mà ghen" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim Thái Lan không rõ nổi bật. BlueVictor 11:42, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không đón nhận lẫn giải thưởng. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:06, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Rachel (ca sĩ Hàn Quốc) Sửa đổi

Rachel (ca sĩ Hàn Quốc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Rachel (ca sĩ Hàn Quốc)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết về một ca sĩ Hàn Quốc. Auto 0 nguồn. BlueVictor 11:37, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Đã thử tìm kiếm thông tin về chủ thể bài viết trên google nhưng hầu như không thấy gì, bài viết về người còn sống cần phải có ít nhất một nguồn. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 10:46, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ bên Namu.wiki có nhiều nguồn trong tiếng Hàn. dịch thêm là đc camellia best artist talk 00:21, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  @.polishcatsmybeloved: Vui lòng ký tên vào phiếu. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 21:29, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Đồng Nai Sửa đổi

Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Đồng Nai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Đồng Nai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh sách các tuyến xe buýt ở tỉnh Đồng Nai. Bài có vỏn vẹn 1 nguồn. BlueVictor 11:34, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài rất ít nguồn, nội dung không cần thiết để có bài riêng. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 14:13, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Thử thách trốn thoát Sửa đổi

Thử thách trốn thoát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thử thách trốn thoát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một gameshow được phát sóng trên VTV3 vào tháng 2 năm 2022. Bài có vấn đề về nguồn kiểm chứng thông tin. BlueVictor 11:29, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể bài viết chỉ là một trong nhiều gameshow được phát trên VTV (+ gameshow này không được phát vào khung giờ vàng của VTV). Bài viết chưa có chú thích, chỉ có duy nhất 2 nguồn tham khảo. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 16:22, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Chàng khờ mất vợ Sửa đổi

Chàng khờ mất vợ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chàng khờ mất vợ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:26, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  Ý kiến Bài có nhiều chú thích và đề mục đầy đủ nhưng không có giải thưởng. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 11:44, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Mùa xuân ở lại Sửa đổi

Mùa xuân ở lại (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Mùa xuân ở lại" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:14, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Higurashi Kagome Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đã đổi hướng. I am ITalk! 15:49, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Higurashi Kagome (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Higurashi Kagome" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật trong Inu Yasha không rõ nổi bật. Phiên bản tiếng Anh đã bị xóa, phiên bản tiếng Nhật đang bị gắn biển không nổi bật. Không nguồn thứ cấp. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:07, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Như @DoraMoon đã nói trong Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Takaishi Takeru, các bài viết nhân vật trong anime và manga nếu chưa đủ nổi bật thì tốt nhất là nên đổi hướng về trang danh sách nhân vật trong bộ manga hoặc anime mà nhân vật đó có mặt, chứ tuyện đối không được đem ra xóa thẳng thừng. Còn ảnh nhân vật trong bài đó cùng được đưa vào trang danh sách trên nếu thấy không cần thiết phải xóa ảnh đó. Tuy nhiên ý kiến này lại bị ngó lơ nên cần chú trọng hơn. サンクサン タカト (thảo luận) 12:12, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  @HikariTenshi DoraMoon là gì mà Wiki phải "tuyệt đối" hoạt động theo ý kiến của thành viên này? Nhac Ny Talk to me ♥ 14:53, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Đối vối 1 số thành viên biên tập lâu năm, nhất là những bạn đã và đang hoạt động trong dự án Anime và Manga như bạn ấy và tôi, đều hiểu rõ trong trường hợp bất kỳ bài viết trong chủ đề này không đủ nổi bật thì sẽ phải làm gì và đi hướng nào. Đó chỉ là ý kiến của một trong số các thành viên tham gia dự án trên đã hiểu rõ nó chủ thể trong đó là 1 phần của dự án đó có liên quan đến biểu quyết. サンクサン タカト (thảo luận) 15:39, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Danh sách các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại các trường đại học ở Việt Nam Sửa đổi

Danh sách các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại các trường đại học ở Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại các trường đại học ở Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không rõ độ nổi bật. I am ITalk! 10:03, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật, không nguồn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 00:52, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Như trên. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:48, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Danh sách tạp nham. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:19, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:42, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa Không nguồn, không nổi bật. I am ITalk! 10:30, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật, không ghi nguồn. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:37, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 7.   Xóa nhanh Danh sách tào lao. BlueVictor 13:38, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 8.   Xóa nhanh như trên camellia best artist talk 12:58, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

2187 (số) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:49, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
2187 (số) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "2187 (số)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Con số không thỏa mãn yêu cầu về Độ nổi bật của số. I am ITalk! 09:50, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

60000 (số) Sửa đổi

60000 (số) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "60000 (số)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Con số không thỏa mãn yêu cầu về Độ nổi bật của số. I am ITalk! 09:49, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật. Đối chiếu bên en thì có nhiều thông tin nổi bật + có nguồn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:16, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Theo phiên bản en thì con số này đủ nổi bật. I am ITalk! 10:31, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Giữ Theo bên en thì con số này đủ nổi bậtMãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 14:11, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Giữ Như các ý kiến trên. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 11:39, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Giữ đủ độ nổi bật, không hiểu lý do gì đưa bài số 60000 ra xóa, trong khi những bài khác như 50000, 70000 thì không biểu quyết, đúng tào lao. Rãnh quá thì viết thêm bài mới đóng góp cho wiki đi bạn Lengkeng91 (thảo luận) 13:50, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Chà, nhiều số quá, để chọn vài con mua vài tờ. P.T.Đ (thảo luận) 06:17, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Tổ tiên phát lộc thời tới, thời tới . ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 17:11, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

131071 (số) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:22, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
131071 (số) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "131071 (số)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một con số không nổi bật theo WP:SO. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 09:18, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. I am ITalk! 09:44, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Trùng sinh chi danh lưu cự tinh Sửa đổi

Trùng sinh chi danh lưu cự tinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trùng sinh chi danh lưu cự tinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:21, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nguồn, không giải thưởng. I am ITalk! 05:26, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Bài viết không nguồn, phim truyền hình không nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:38, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Bài không nguồn, chưa nổi bật. ...D (thảo luận) 20:24, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh Sửa đổi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tập đoàn Thiên Thanh không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:18, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa thấy thông tin gì nổi bật. Không có giải thưởng. Có 1 vụ scandal không liên quan trực tiếp tới độ nổi bật của tập đoàn này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:46, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa nhanh 0 nguồn + 0 nổi bật camellia best artist talk 00:49, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Thành viên:.polishcatsmybeloved Bài có nguồn. Bạn ghi 0 nguồn là sao?? Đề nghị bạn phát ngôn nghiêm túc. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:51, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Just Like The Song That Remains (Single) Sửa đổi

Just Like The Song That Remains (Single) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Just Like The Song That Remains (Single)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đĩa đơn của nhóm nhạc nữ Fin.K.L không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:16, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Thiếu thông tin chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 09:46, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Thiếu nguồn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 13:05, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Bài viết thiếu nhiều nguồn. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 09:00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa Không nguồn = xoá nhanh. ...D (thảo luận) 20:25, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh) Sửa đổi

Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chợ An Lạc ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:11, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài chỉ có duy nhất 1 nguồn và phần mở đầu. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 08:41, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Bài ngắn và cũng chỉ có 1 nguồn để tham khảo để viết nói chung là không nổi bật  Меня зовут Мейко Συζητώ 10:33, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa bài ngắn với 1 nguồn tham khảo. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 14:13, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa ngắn và ít tham khảo camellia best artist talk 14:15, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa Ít thông tin, không nổi bật Đức TTD (thảo luận) 15:23, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tung Thanh Tran Sửa đổi

Tung Thanh Tran (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tung Thanh Tran" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:08, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài không có bất cứ đề mục nào, ít nhất thì phải có "Tiểu sử" và "Phim tham gia". Bài cũng chỉ có duy nhất 1 nguồn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 11:48, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Diễn viên không nổi bật, không có tiểu sử, bài sơ sài Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:29, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Vụ nam sinh lớp 10 tự tử tại Hà Nội tháng 4 năm 2022 Sửa đổi

Vụ nam sinh lớp 10 tự tử tại Hà Nội tháng 4 năm 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vụ nam sinh lớp 10 tự tử tại Hà Nội tháng 4 năm 2022" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Do có nghi vấn về độ nổi bật bài này nên đem ra biểu quyết cho xong. Bài viết về vụ tự tử của một nam sinh tại Hà Nội đầu năm 2022 ...D (thảo luận) 10:31, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Tin thời sự, độ phủ chỉ nhất thời. Báo chí chỉ đăng tin ngay sau khi sự việc diễn ra, cụ thể hơn là loanh quanh tuần đầu tiên của tháng 4, sau đó không còn nhắc tới nữa. DangTungDuong (thảo luận) 16:00, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  @DangTungDuong Báo chí nói đến lúc nào thì dừng không quan trọng, quan trọng là cái vụ nam sinh này đang muốn nhắm đến cái "bệnh thành tích" của cha mẹ nhà trường - một vấn đề trầm trọng của Giáo dục Việt Nam, thêm vào đó là bệnh trầm cảm còn chưa được xã hội VN quan tâm một cách đúng đắn. Chình vì mấy cái điều đó mà đã cướp biết bao sinh mạng học sinh thiếu niên. Đây chắc chắn là một vụ tự sát đã lên án cách mà cha mẹ nhà trường Việt Nam ta giáo dục, thấu hiểu học sinh. – BlueVictor 04:21, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Có nhiều học sinh ở nhiều nơi tự tử, nam sinh này khác những học sinh kia ở điểm nào để gọi là nổi bật? Tại sao báo đài không đưa tin tất cả những học sinh đã tự tử mà chỉ chọn mỗi học sinh này để "vào cuộc"? Động cơ vào cuộc thật ra là gì? Tại sao trước đó không vào cuộc? Từ giờ mỗi học sinh tự tử sẽ tự động được báo đài đưa tin hay sao? Hiện giờ đem biểu quyết có phải là quá sớm? Không chờ thêm một vài năm thì làm sao biết được ảnh hưởng lâu dài? Có phải thời buổi mì ăn liền nên vài ba tuần là đã... lâu dài rồi? Dù sao tôi cũng đã bỏ phiếu xóa ở câu hỏi đầu.  Võ-tòng  16:05, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Thuyết âm mưu của bạn nghe có vẻ hay... SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:56, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Theo cá nhân tôi, vụ việc gây ảnh hưởng sâu rộng trên truyền thông, báo chí đưa tin nhiều, xuất hiện trên nhiều diễn đàn về giáo dục, có sức ảnh hưởng nhất định, vụ này đủ nổi bật. ...D (thảo luận) 10:37, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Tôi thấy bài này hoàn toàn nổi bật mà. Bạn Nguyenmy2302 đã gắn biển không nổi bật thì hãy nêu lí do tại sao trong phần ý kiến. BlueVictor 10:42, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Giữ Đây là vụ tự sát nổi bật so với mấy vụ tự sát khác của học vinh và sinh viên VN. Mấy vụ tự sát khác của học sinh và sinh viên không thấy được đưa tin rộng rãi (thậm chí nhiều vụ không ai quan tâm nên hoàn toàn không được đưa tin). Đây là tiếng còi thức tỉnh dành cho các phụ huynh bị "bệnh thành tích", gây áp lực cho con cái phải thi đỗ trường chuyên này nọ + phải học đứng nhất lớp nhất trường vân vân. Thêm nữa, bệnh trầm cảm chưa được xã hội VN quan tâm một cách đúng đắn như đúng bản chất của nó. Đây là một bệnh nguy hiểm và đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người trên thế giới qua việc tự tử. Bên nước ngoài, tất cả các trường cấp 3 và đại học đều có ít nhất 1 bác sĩ tâm lý học làm việc tại trường. Ngoài trường lớp thì nhiều người lớn cũng đi bác sĩ tâm lý hoặc tâm thần để điều trị. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:29, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Giữ Đây là vụ tự sát nổi bật được báo chí đưa tin nhiều và đã tạo ra lời cảnh tình lớn cho "bệnh thành tích" của xã hội chúng ta. My Things 08:52, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Giữ vụ này rất nổi bật, cái chết của em đã đánh động được cả xã hội, cha mẹ, những người nặng nề tư tưởng bệnh thành tích, đậu đại học . Sau vụ này, nhiều bậc cha mẹ có cái nhìn khác với con cái rồi, 1 cái chết cứu được rất nhiều học sinh khác khỏi những áp lực do người lớn gây nên Lengkeng91 (thảo luận) 14:07, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

   Đã ghi, do mới biết dùng twinkle nên hơi lag. ...D (thảo luận) 10:35, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Ý kiến cá nhân: đây là vụ tự sát rất nổi bật, được thời sự và các kênh truyền thông báo chí đưa rất nhiều, trong khi có những vụ học sinh, sinh viên tự tử khác được đăng tin khá ít, thậm chí không được đăng tin. Đồng thời, sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho bệnh thành tích, áp lực điểm số, bệnh trầm cảm của học sinh gia tăng sau đợt COVID-19. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 03:39, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Duy Cường Sửa đổi

Duy Cường (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Duy Cường" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Con trai nhạc sĩ Phạm Duy và là một nhạc sĩ hòa âm có danh tiếng, từng chơi trống cho ban The Dreamers. Tuy nhiên bài đang bị gắn đnb. AKIRA💬 15:12, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (UTC)

@Akira2112 Bạn thật sự cần phải xem chủ thế gắn biển Đnb chứ bạn không thế cứ đem ra BQXB một cách vô tội vạ thế được. – BlueVictor 11:52, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
@Victor311 Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Bài này có thể nổi bật nhưng tra thì thấy ít nguồn, đa số toàn người khác. Bài cũng khá nham nhở và lộn xộn nhưng hiện tôi chưa có thời gian biên tập. Ngoài ra, tôi thấy bài này còn có vài nguồn không chính thống. AKIRA💬 00:19, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Phim trường Tương Dương Sửa đổi

Phim trường Tương Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phim trường Tương Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim trường ở Tương Dương, Hồ Bắc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:17, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ  ?? Khu du lịch Cấp 4A quốc gia, thừa nổi bật. Di (thảo luận) 23:40, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Gửi tới ai đấy, nếu không có gì làm thì cũng đừng có ngứa tay ngứa chân gắn biển vớ vẩn :) bỏ 1 chút thời gian để tìm hiểu cũng không tốn mấy thời gian đâu. Thấy tôi hiền quá nên muốn gắn biển sao là gắn hả? đánh giá bản thân cao quá rồi đấy – Di (thảo luận) 23:42, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến xem thêm. có điều bài "Xiangyang Tangcheng film and television base" bên en chưa có, bên viwiki thì hơi sơ sài, nếu sơ sài thì cũng là lý do hợp lý cho biểu quyết chứ ko nhất thiết dnb hay ko? - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:08, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Mặc kệ, ả ta đã dán biển không nổi bật thì không có cái lý do gì nữa hết. Còn sơ sài thì trên vi này đâu thiếu? – Di (thảo luận) 12:19, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Bài có thể phát triển thêm. Nếu là mình viết bài này thì sẽ luôn canh cánh trong lòng là cần mở rộng và bổ sung chú thích. Lý do bài viết tồn tại sẽ cứng cáp hơn - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:26, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Không thích – Di (thảo luận) 12:33, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Viết bài mình thích, ko thích mà đi viết thì để làm chi hả bạn - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:44, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Chu Dực Nhiên Sửa đổi

Chu Dực Nhiên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chu Dực Nhiên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên, ca sĩ Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:13, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Bài có khá nhiều chú thích. Nếu tham khảo bên zh để mở rộng bài thì có lẽ ổn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 11:54, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ diễn viên đủ nổi bật bên trung quốc camellia best artist talk 00:30, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Ngọc Cốt Dao Sửa đổi

Ngọc Cốt Dao (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ngọc Cốt Dao" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:05, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tôi là tác giả của bài này. Đây là một bộ phim sắp ra trong mùa hè này. Diễn viên chính là Tiêu Chiến rất nổi tiếng, có nhiều fan ở Việt Nam. Nhiều tờ báo cũng có bàn về bộ phim này [1], [2], [3]. Dán nhãn bài viết này là "không nổi bật" là rất phi lý. Alexandersherrin (thảo luận) 13:38, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Sửa đổi

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhóm nhạc nam Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:43, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tượng đài Hoa Sen (Tiểu Cần) Sửa đổi

Tượng đài Hoa Sen (Tiểu Cần) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tượng đài Hoa Sen (Tiểu Cần)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tượng đài Hoa Sen ở Trà Vinh không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:40, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Huỳnh Ngọc Sỹ Sửa đổi

Huỳnh Ngọc Sỹ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Huỳnh Ngọc Sỹ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là Phó Giám đốc sở Giao thông có liên quan đến Vụ hối lộ quan chức Việt Nam của PCI. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:36, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Lý do đã nêu khi đặt biển đnb.--Diepphi (thảo luận) 13:55, ngày 11 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nhân vật chính trong vụ án hối lộ lớn (vụ hối lộ quan chức Việt Nam của PCI) theo tôi là đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:59, ngày 16 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Như Nguyentrongphu. Thêm nữa là bà viết có bố cục rõ ràng, chi tiết. Chỉ cần cập nhật thông tin thêm vào phần này nữa thì ok. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 12:00, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Hướng Hàm Chi Sửa đổi

Hướng Hàm Chi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hướng Hàm Chi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:33, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa nổi bật. ...Nguyễn Tấn Cường (thảo luận) 06:58, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Nữ diễn viên không nổi bật ý kiến như trên!  Меня зовут Мейко Συζητώ 10:31, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Diễn viên không nổi bậtMãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 08:59, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Chùa Lá Vằng Sửa đổi

Chùa Lá Vằng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chùa Lá Vằng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ngôi chùa cổ ở Quảng Trị không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:31, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu Thiếu niên Siêu quốc gia Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá với tỉ lệ 5 xoá 0 giữ. ...D (thảo luận) 16:44, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Hoa hậu Thiếu niên Siêu quốc gia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Thiếu niên Siêu quốc gia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuộc thi sắc đẹp không rõ nổi bật Tiếng vĩ cầm🎻 15:46, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Cần thêm các thông tin quan trọng như lịch sử, tổ chức, quy mô để nắm chắc độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 16:27, ngày 9 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Cuộc thi mới tổ chức được 4 năm. 4 quán quân đều không đủ nổi bật để có bài trên Wikipedia = cuộc thi không đủ nổi bật. Chưa thấy cuộc thi có ảnh hưởng gì tới xã hội. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:15, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:35, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. I am ITalk! 02:02, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa chưa nổi bật...D (thảo luận) 16:34, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 17:04, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Lilia Gildeeva Sửa đổi

Lilia Gildeeva (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lilia Gildeeva" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một phóng viên truyền hình người Nga. Được cho là nổi tiếng với nhiều câu chuyện đùa với đối tác và đồng nghiệp Alexey Pivovarov. Lời giải thích cho việc gắn biển đnb: "đọc cả bài ko thấy người này có cái gì nổi bật, vậy cũng tạo." Tiếng vĩ cầm🎻 15:31, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa không thể tưởng tượng nổi cái bài mấy hàng như vậy ko có một chút gì nổi bật về nhân vật mà cũng đi viết - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 18:07, ngày 11 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn Theo bài bên en thì cô này có giải thưởng đấy. Anh thử coi lại xem sao. – I am ITalk! 00:56, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Đơn giản là tôi Coi rồi, tất nhiên. Đó là lý do mà cái bài bên en để được, còn cái bài bên đây phải xóa. vì bạn thử nhìn bên đây có giống bên kia ko. Với cái người mà có nhiều lần hay lôi bài kém người khác ra xóa, bình phẩm cái kém của người ta, thì tôi phải cho cả cái wiki này thấy anh ta cũng có một mớ bùn nhùn không kém cạnh gì ai. Để cho wiki thấy rõ cái tiêu chuẩn kép của con người, được gọi là cái "lý ông nội". - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 01:18, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  mà thật ra tôi đã thôi bới móc rồi, khi mà Nguyenhai314 giải thích, nên tôi đã ngừng, chả qua hên xui thế nào lại thấy ngay trang này nên bay vào bỏ phiếu luôn. (Tội cho Nguyenhai314, nói đỡ "người ta" vài lời thì vài tháng sau bị người ta vu khống. Người ta đáp lễ người khác bằng thái độ thù địch không đổi mà) - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 01:26, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn: Tôi nghĩ bạn nên bớt "thần thánh hóa" các thành viên Wikipedia lại và sáng tạo cho họ những "sứ mệnh", đẩy họ vào những cuộc "thánh chiến" trong trí tưởng tượng của bạn. Dự án này thực chất rất đơn giản: các thành viên đóng góp vì đam mê, đôi khi có những tranh cãi nhưng đó là điều bình thường ở một cộng đồng học thuật. Những thuyết âm mưu ngoài lề càng chỉ khiến mọi việc đi quá xa và đào thêm hố sâu ngăn cách giữa các thành viên, khiến dự án chìm ngập trong thù hằn và nghi kỵ. Những điều như vậy không nên tồn tại ở đây. Bạn có lẽ sẽ phù hợp hơn ở đây, nơi bạn thoải mái bay bổng với trí tưởng tượng của riêng mình. – Nguyenhai314 (thảo luận) 11:20, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  đúng rồi đó, phải "thực tế hóa" nay bán hàng ế nhệ, ăn mì trừ cơm. ko có nhiều thời gian viết bài (ngoại trừ chat chít vài chẹp) - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:16, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nhân vật đủ nổi bật. Nếu xét chất lượng bài thì bài này chắc đáng xóa hơn? Nguyenhai314 (thảo luận) 04:27, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Có giải thưởng. I am ITalk! 02:05, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Theo bài bên en thì có giải thưởng, nhưng không chắc có đủ nổi bật không nên không bỏ phiếu. I am ITalk! 00:55, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Dựa theo bài bên en thì cô có giải thưởng, tuy nhiên chất lượng bài không tốt. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 12:36, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Ngụy Thanh Thái Sửa đổi

Ngụy Thanh Thái (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ngụy Thanh Thái" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là quan ngoại thích thời nhà Thanh không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:19, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  Ý kiến Hiện các thành viên có vẻ rất ngại bỏ phiếu BQXB các nhân vật lịch sử? Thành viên dự án lịch sử hay Trung Hoa đều không thường xuất hiện ở đây, tốt nhất là nên giãn cách thời gian biểu quyết ra. Chứ mở kiểu này kiểu gì cũng đóng với KQ không đủ phiếu Nhac Ny Talk to me ♥ 04:05, ngày 11 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Không có nhiều thành viên có kiến thức về mảng này nên chịu thôi. I am ITalk! 05:14, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Ý kiến Thấy bài viết khá sơ khai, không có nhiều nguồn. Qua bên zh cũng không đỡ mấy. Chẳng biết có nên xóa hay không? 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 03:17, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Dung phi Nhậm thị Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá với kết quả 5 phiếu xoá, 0 giữ. ...D (thảo luận) 20:29, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Dung phi Nhậm thị (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dung phi Nhậm thị" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là phi tần của Minh Hy Tông không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:14, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài chỉ có duy nhất 1 đề mục và auto 0 nguồn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 03:36, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Tiểu sử nhân vật ở Wiki Trung Quốc và Baike sơ khai, không rõ nguồn .polishcatsmybeloved 03:38, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa nhanh 0 nguồn uy tín. BlueVictor 11:54, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa Thiếu nguồn chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 02:03, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa Không nguồn = xoá nhanh. ...D (thảo luận) 20:27, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Đại vương hậu (Hán Văn Đế) Sửa đổi

Đại vương hậu (Hán Văn Đế) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đại vương hậu (Hán Văn Đế)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là vương hậu của Hán Văn Đế cần làm rõ độ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:05, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tháng 5 năm 2022Sửa đổi

Xôi Xiêm Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không đủ phiếu. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 02:00, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Xôi Xiêm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Xôi Xiêm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một món xôi đặc trưng ở Châu ĐốcHà Tiên không rõ độ nổi bật. Mở lại lần tiếp theo. AKIRA💬 00:37, ngày 26 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có thông tin chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 00:26, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Món ăn không có nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 01:20, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!


Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi