Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẫn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 3 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 3 năm 2021Sửa đổi

Yêu Em Từ Dạ DàySửa đổi

Yêu Em Từ Dạ Dày (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Yêu Em Từ Dạ Dày" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài nói về một bộ phim của Trung Quốc, bị gắn đnb từ lâu, chỉ có mỗi một nguồn toàn bài và không chứng minh được đnb.  Jimmy Blues  05:19, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Đồng ý xóa. Bài không đủ độ nổi bật để tồn tại trong phiên bản tiếng Việt. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:35, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này hiện đang có ở zhwiki và ptwiki. ――Nghiemtrongdai VN (talk) 11:23, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

ZaloPaySửa đổi

ZaloPay (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "ZaloPay" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài viết bị gắn đnb từ tận tháng 10 năm ngoái, nói về một ứng dụng ví điện tử thuộc nền tảng Zalo. Không có nguồn thứ cấp nào được xem là đáng tin cậy và chứng minh được đnb.  Jimmy Blues  05:12, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Cần giữ lại để cải thiện thêm. Chủ thể bài nhắc đến đủ độ nổi bật và sản phẩm có nhiều người sử dụng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:33, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Một trong những ứng dụng lớn ngành fintech. P.T.Đ (thảo luận) 10:42, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật, chỉ cần thêm nguồn để chứng minh. Russian Federal Subjects (thảo luận) 11:21, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

X2X (nhóm nhạc)Sửa đổi

X2X (nhóm nhạc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "X2X (nhóm nhạc)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài bị BQV Alphama gắn biển đnb với lý do "cần xem xét độ nổi bật, bài không nguồn". Tới nay tuy bài đã có nguồn, nhưng sự thực là chủ thể vẫn còn dấu hỏi về đnb. Nhóm nhạc này mới chỉ thành lập và hoạt động có vài năm, không có thành tích gì đáng chú ý; nguồn thứ cấp uy tín duy nhất trong bài là Billboard Việt Nam lại chỉ nhắc đến tên nhóm một cách gián tiếp, còn lại toàn là nguồn MV với trang web Yeah1 News không đáng tin cậy.  Jimmy Blues  05:05, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Hình như đây là tác giả bài Cô thắm không vềThiệp hồng người dưng - hai bài hát quá nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:30, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Mời bạn đọc Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc).  Jimmy Blues  05:32, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Đã đọc và thấy chủ thể của bài viết đủ độ nổi bật để tồn tại. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:40, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

WWE SpearSửa đổi

WWE Spear (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "WWE Spear" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một đòn đánh trong bộ môn vật WWE. Không có liên kết nào tới các phiên bản ngôn ngữ khác.  Jimmy Blues  04:56, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chỉ là một đòn đánh, khái niệm trong bộ môn vật trên. Không đủ độ nổi bật để tồn tại. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:26, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Nguyễn Khôi (lập trình viên)Sửa đổi

Nguyễn Khôi (lập trình viên) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Khôi (lập trình viên)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài bị quản trị viên Đăng (P.T.Đ) gắn biển đnb với lý do "Nguồn nhắc đến chưa trực tiếp, cần đánh giá độ nổi bật". Ngoài ra thành tích đáng chú ý của nhân vật này là sáng lập ra ứng dụng WeFit, nhưng bài về ứng dụng này vừa mới bị cộng đồng biểu quyết xóa xong.  Jimmy Blues  04:52, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Đồng ý xóa, chủ thể không đủ độ nổi bật, bài viết sơ sài, không nguồn, PR cho một CEO của doanh nghiệp đã phá sản. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:24, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa PR. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:48, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bài thiếu độ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 11:25, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Tháng 2 năm 2021Sửa đổi

Thái Khang (nhạc sĩ)Sửa đổi

Thái Khang (nhạc sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thái Khang (nhạc sĩ)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài do nhân vật tự viết về mình, nguồn yếu và thiếu để chứng minh độ nổi bật. Thái Nhi (thảo luận) 14:24, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Tôi tìm thêm nguồn thì tìm mỏi mắt luôn mà chẳng ra được nguồn nào uy tín. Bài do nhân vật tự viết về mình thì lại càng không khách quan, PR là chủ yếu GiaoThongVN (thảo luận) 06:09, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài thiếu nguồn để chứng minh độ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 00:29, ngày 27 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Thiếu nguồn, cá nhân chưa nổi bật.NNTAI319 (thảo luận) 13:30, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Chủ thể 0 nổi bật, văn phong PR.  Jimmy Blues  04:17, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa PR. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:49, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Bài này nên giữ để cải thiện nguồn và chỉnh văn phong bách khoa thêm, nhạc sĩ này là tác giả của rất nhiều bài hát nổi tiếng như: Éo le cuộc tình; Những lời dối gian; Định mệnh cay đắng; v.v.. Dù báo ít đưa nhưng đây là nhạc sĩ có "chỗ đứng" trong làng giải trí, và là người đưa rất nhiều ca sĩ lên hạng A, B... Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:27, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này nên đặt biển PROD dành cho tiểu sử không nguồn và xoá sau 7 ngày thì hợp lý hơn  阮孟安  09:56, ngày 27 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Đỗ Thắng HảiSửa đổi

Đỗ Thắng Hải (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đỗ Thắng Hải" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Én Bạc đã đặc bản mẫu đnb khá lâu với lý do "Thứ trưởng không nghiễm nhiên có bài ở Wikipedia". ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 15:09, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Đồng ý xóa, chủ thể không đủ độ nổi bật, bài viết ít thông tin, hầu như là không nguồn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:57, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:53, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể thiếu độ nổi bật.--Russian Federal Subjects (thảo luận) 01:23, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Nhất trí với ý kiến củ bạn Én bạc.  Jimmy Blues  01:25, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Cá nhân đủ độ nổi bật, thứ trưởng còn không đủ độ nổi bật nữa thì xóa hết các bài thiếu tướng đi nhé. Người đứng đầu một số mảng của một bộ đó.NNTAI319 (thảo luận) 13:35, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  @Zajzajmkhvtc90 Bộ trưởng và Thiếu tướng trở lên nghiễm nhiên đủ nổi bật. Mời bạn đọc Wikipedia:Độ nổi bật (người). – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 14:08, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Bạn biết thiếu tướng chỉ là cục trưởng cục phó hoặc giám đốc công an của một tỉnh, thành phố, thứ trưởng còn có vị trí vai trò lớn hơn cả cục trưởng đó. Các bạn ngẫm kỹ trước khi bỏ phiếu, chứ đừng theo số đông. Còn chả có cái gì gọi là nghiễm nhiên ở đây cả.NNTAI319 (thảo luận) 03:28, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Zajzajmkhvtc90 Mời bạn đọc quy định. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 04:50, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Cái quy định này là do nhất nhiều thành viên khác đưa ra ý kiến, và cái lúc đưa ra quy định về đnb đó tôi cũng đã đọc, nhưng cái gì cũng có thiếu sót, và cá nhân tôi thấy thiếu tướng có bài mà thứ trưởng không có thì quá là nực cười. Một bộ ngành người ta chỉ có vài thứ trưởng mà nói không đủ đnb thì xin thua. Tôi đánh giá công tâm chứ không phải theo đám đông.NNTAI319 (thảo luận) 05:59, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Zajzajmkhvtc90 Vậy mời bạn đưa ra Thảo luận chung hoặc BQ để thay đổi quy định. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 06:07, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Đấu trường danh vọngSửa đổi

Đấu trường danh vọng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đấu trường danh vọng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài bị gắn nhãn văn phong quảng cáo và đnb đã lâu, không có bất kỳ nguồn tham khảo nào. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 14:52, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa PR và 0 nguồn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:10, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Nên giữ lại để cải thiện thêm, cá nhân nghĩ giải thưởng có đủ độ nổi bật và có quy mô. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:50, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Xác thực thông tin này "giải eSports có tiền thưởng cao nhất Việt Nam" là đủ đnb. DangTungDuong (thảo luận) 08:34, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  @DangTungDuong Nhưng hiện nay không có bất kỳ nguồn nào trong bài xác thực thông tin này. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 10:19, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Đó là do bài không biết cách wikify thôi. Chứ để bỏ phiếu cho bài thì tìm ra luôn thông tin này đấy, ví dụ báo Thanh niên. Không nên bỏ phiếu do bài chưa bổ sung điều a-b-c, vì đnb còn ở ngoài phạm vi bài viết. DangTungDuong (thảo luận) 18:28, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ giải thưởng lớn, bài nhìn OK - Kill-Vearn (thảo luận) 10:19, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Ai từng chơi Liên Quân thì chắc chắn không ai không biết đến cuộc thi này. Nói chung đây là giải đấu rất nổi tiếng trong cộng đồng eSport Việt Nam. Nguồn thì không thiếu, nhưng cần bổ sung để giúp mọi người rõ hơn về đnb. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 04:09, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)

VictorsFoodSửa đổi

VictorsFood (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "VictorsFood" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một công ty dạy nấu ăn có trụ sở tại Úc, không có liên kết nào tới các phiên bản ngôn ngữ khác.  Jimmy Blues  04:47, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa PR. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:36, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không có gì nổi bật. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 15:28, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Thậm chí còn không được coi là nổi bật bên en.wiki. Mấy bài dạng này hồi trước Tuanminh01 đều xóa thẳng tay, không cần phải đưa ra BQXB như thế này. —  Băng Tỏa  15:53, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Chủ thể 0 nổi bật, đã bị xoá ở en wiki.  Jimmy Blues  02:02, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật, đã xoá các bài do Nguyenhai314 đề xuất  阮孟安  02:31, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  @Mạnh An: Theo quy định phải nêu lý do quý ĐPV nhé. – ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 03:45, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Bài thiếu độ nổi bật.--Russian Federal Subjects (thảo luận) 01:54, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 7.   Xóa thiệt rớt đạn, điều phối viên Mạnh An mà chưa rõ viết 1 bài phải độ nổi bật thế nào? - Kill-Vearn (thảo luận) 10:21, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Xem thêm Wikipedia:Articles for deletion/VictorsFood. Tôi thấy dạo gần đây quý ĐPV Mạnh An hay tạo những bài về các công ty bị xóa bên Wikipedia tiếng Anh. Ví dụ có thể kể đến Ampersand Communications, Agglo, MyEducator, Voxclever, WorkIndia, Archer Materials. Theo quan điểm của tôi, nên tránh tạo lại các chủ thể đã bị xóa tại dự án khác, trừ phi có cải thiện, bổ sung, nâng cấp đáng kể nội dung để đáp ứng các tiêu chí mà độ nổi bật đòi hỏi. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 05:31, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Mạnh An Không biết lời bạn Hải nói về bạn có đúng không? Nếu đúng thì bạn hãy "xử lý" luôn đống bài viết ấy, còn nếu không thì tôi lại phải gắn biển dnb hàng loạt rồi chờ ngày đem đi bqx.  Jimmy Blues  02:02, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  @Mintu Martin OK bạn, tôi xử lý ngay, riêng bài Archer Materials vẫn xin được giữ lại vì tôi đang phát triển nó. Vô cùng xin lỗi vì gây phiền hà cho cộng đồng  阮孟安  02:30, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Nhờ Băng Tỏa xử lý giúp nốt biểu quyết này luôn!  Jimmy Blues  04:11, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Trường Cao đẳng nghề Bình PhướcSửa đổi

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trường Cao đẳng nghề Bình Phước" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một trường cao đẳng cấp sở (trực thuộc tỉnh) không có bất cứ thành tựu, hoạt động gì nổi bật. Có một ông hiệu trưởng nhận Huân chương Lao động Hạng 3 nhưng đây là thành tích cá nhân, không phải tập thể (trường), nguồn kiểm chứng cũng không truy cập được. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 14:44, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Trường tỉnh lẻ và không thành tích. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:33, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Đồng ý xóa, trường và cả bài viết đều không đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:07, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bài viết thiếu độ nổi bật.--Russian Federal Subjects (thảo luận) 01:57, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Trường cao đẳng đủ độ nổi bật rồi nhưng bài viết mang tính chất quảng cáo quá, nhất là phần tổ chức, tôi thấy nhiều phần không cần thiết tẹo nào. Nếu người tạo bài này có sửa đổi thì tôi sẽ vote phiếu giữ.NNTAI319 (thảo luận) 13:43, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Thực ra cao đẳng thì giữ được bạn ạ, không cần phải bỏ. Hơn nữa một tỉnh thành không phải trung tâm giáo dục cũng chỉ có vài trường đại học - cao đẳng thôi nên cũng không ảnh hưởng lắm. Tuy nhiên, chắc người viết bài này cần viết lại để bài hấp dẫn hơn.Hungdong16 (thảo luận) 13:33, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Cao đẳng không nghiễm nhiên nổi bật. Nếu đánh giá thì phải đánh giá mức độ tương đương, tức các trường cao đẳng trực thuộc BGD. Những trường này có thể nổi bật. Còn những trường cao đẳng cấp tỉnh thì nhiều như nấm. Một tỉnh chỉ có 1, 2 trường đại học nhưng số lượng cao đẳng có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba (như Thái Nguyên). Chất lượng các trường cao đẳng ở Việt Nam cũng rất tồi, nếu so sánh trên bình diện tiêu chuẩn các nước nói tiếng Anh (nơi chủ thể này đa phần là nổi bật). ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 14:08, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Trọng ThắngSửa đổi

Trọng Thắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trọng Thắng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài chỉ có một vài nguồn Người Việt với độ tin cậy thấp, còn lại là nguồn YouTube. Tra cứu bằng mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra thêm bất cứ nguồn nào uy tín khác. Đọc qua tiểu sử cũng không thấy có gì là nổi bật. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 14:32, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật còn nguồn thì thiếu uy tín (toàn là nguồn cấp 1 hết). --Russian Federal Subjects (thảo luận) 23:54, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)

  Xóa Mình biết người này. Nhưng mình đồng ý xóa vì người này không có gì nổi bật. Có nhiều người khác nổi bật hơn đáng lẽ phải có trang giới thiệu rồi mới đúng, người này thì không. Hungdong16 (thảo luận) 13:25, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)

@Hungdong16: Bạn không có đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi BQ bắt đầu nên phiếu của bạn không có hiệu lực bạn nhé. —  Băng Tỏa  12:54, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Không có gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:20, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật, nguồn không đáng tin cậy. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 15:43, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Nhân vật 0 đủ độ nổi bật, không có nguồn kiểm chứng độ tin cậy.  Jimmy Blues  09:04, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Nguyễn Như Đổ (phố Hà Nội)Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài với tỉ lệ 5 xóa/0 giữ sau 17 ngày. —  Băng Tỏa  14:02, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Nguyễn Như Đổ (phố Hà Nội) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Như Đổ (phố Hà Nội)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Không rõ một con phố ở Hà Nội thì có gì nổi bật? ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 16:03, ngày 11 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Bài thực sự không nổi bật (1 con phố rất bình thường, không có gì đáng chú ý cả) và có nội dung thiếu trung lập (dùng từ "chúng" để chỉ QĐ Pháp).--Russian Federal Subjects (thảo luận) 03:43, ngày 12 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không có gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:32, ngày 14 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Điều số 2 "Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ." Bạn nêu rõ quan điểm thêm 1 chút được không?  A l p h a m a  Talk 10:44, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Lý do là "không có gì nổi bật". Tôi nghĩ như vậy là đã rõ rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:52, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Theo yêu cầu của quy định thì nêu như vậy là đủ. Nêu rõ lý do -> lý do là không nổi bật. – ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 10:57, ngày 17 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Nên thêm vào Wikimapia thì tốt hơn, đồng ý xóa. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:26, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Có rất nhiều con phố đủ độ nổi bật từ lịch sử, công trình hai bên, tầm quan trọng trong giao thông.. nhưng phố này tôi chưa thấy điểm nổi bật của nó nên bỏ phiếu xóa.NNTAI319 (thảo luận) 13:47, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Chỉ là một trong hàng trăm con phố lớn nhỏ ở Hà Nội, xét về tầm vóc lẫn lịch sử thì có đầy phố đáng được nhắc đến hơn mà còn chưa có bài trên trang bách khoa toàn thư này.  Jimmy Blues  05:26, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Tháng 1 năm 2021Sửa đổi

Tổ quốc ăn nănSửa đổi

Tổ quốc ăn năn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tổ quốc ăn năn" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài do rối tạo, độ nổi bật không rõ ràng. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 02:45, ngày 26 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Xóa
  Xóa Những bài do rối tạo như thế này cần xóa gấp.  Jimmy Blues  10:23, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Xóa Với tình trạng này thì quá tệ để giữ. Có người biên tập lại kỹ càng thì may ra. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:38, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Rõ ràng không đủ nổi bật. Chiếu theo Wiki pháp, trảm! 𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 19:39, ngày 28 tháng 1 năm 2021 (UTC)
    Xóa Vĩnh Lạc Đế Nội các 16:48, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Tôi chưa thấy thông tin gì trong bài là nổi bật _Morning (thảo luận) 02:41, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Tác phẩm bị coi là sao chép một tác phẩm khác. Bài viết không đủ độ nổi bật để giữ Mathalala (thảo luận) 07:45, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Tác phẩm đạo văn thì không thể chấp nhận được, không đủ nổi bật, chỉ là một tập chuyên khảo bình thường  阮孟安  11:11, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Tác phẩm không có giải thưởng, không được nhiều nguồn độc lập đề cập đáng kể. Wikipedia tiếng Việt không phải là wikipedia Việt Nam, không nên để chính trị Việt Nam tác động lên độ nổi bật của tác phẩm. B nhắn gửi 20:15, ngày 19 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Đồng ý xóa, hình như tác phẩm này trộm ý tưởng và cách hành văn từ cuốn "Le Mal Français” của Alain Peyrefitte, đọc rồi thấy y, chỉ khác mỗi vấn đề đề cập đến Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:02, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 7.   Xóa Đồng ý xóa ! Tác phẩm phản ánh sai sự thật lịch sử, đạo văn từ một tác phẩm nổi tiếng của Pháp và không đủ độ nổi bật --Двина-C75MT 06:24, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)--
    Xóa Đông ý xoá, không đủ nổi bật, tác giả ko rõ, ko có độ nổi bậy, chiếu theo các vote khác thì còn đạo nhái trắng trợn. thảo luận quên ký tên này là của Cinderace Galar (thảo luận • đóng góp) vào lúc 03:31, ngày 1 tháng 3 năm 2021.
  @Cinderace Galar: Chào bạn, bạn không có đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu nên phiếu của bạn không có hiệu lực bạn nhé. —  Băng Tỏa  13:53, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Tác phẩm là được nhiều tác phẩm "lề trái" trích dẫn, đã phát hành, đề cập đến; nguồn tham khảo của các tác phẩm này độc lập với chính cuốn sách. Tác phẩm có ảnh hưởng nhất định đến chính trị Việt Nam.  A l p h a m a  Talk 20:29, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  anh nói nghe mắc cười quá, ảnh hưởng chỗ nào, chủ nghĩa hoang tưởng à - Kill-Vearn (thảo luận) 18:23, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Giống Chính đề Việt Nam, không thể hy vọng những tác phẩm này được truyền thông đương đại của Việt Nam đưa tin đầy đủ. --minhhuy (thảo luận) 03:43, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đồng ý với Minh Huy. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 05:22, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Cùng ý kiến với hai BQV trên. Vĩnh Lạc Đế Nội các 06:48, ngày 4 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Có cải thiện hơn từ lúc tôi bỏ phiếu xóa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:42, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Quyển sách quá nổi tiếng . thảo luận
  @Vani Lê: Chào bạn, bạn vui lòng ký tên lại bằng 4 dấu ngã giúp mình, như vậy thì phiếu của bạn mới có hiệu lực. —  Băng Tỏa  12:56, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  lâu quá mình quên cách ký tên – Vani Lê (thảo luận) 16:07, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 7.   Giữ Những bình phẩm xoay quanh tác phẩm nên chuyển vào mục đón nhận. Tương tự như chủ đề âm nhạc, nhiều bài hát bị cáo buộc đạo nhái vẫn xuất hiện trên vi.wp.--Nacdanh (thảo luận) 18:04, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
  Ý kiến Tàn Kiếm sao anh bỏ một lúc hai phiếu thế, mời anh bỏ bớt một phiếu đi  阮孟安  11:08, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Quên chưa gạch. Vĩnh Lạc Đế Nội các 11:11, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 1.   Ý kiến Về đạo văn, tôi nghĩ các bạn bỏ phiếu không hề đọc phân tích đó, hoàn toàn là do tác giả cố ý ghép và khi đọc rõ ràng không có ý đạo văn. Hơn nữa nguồn từ website đó là nguồn yếu.  A l p h a m a  Talk 11:34, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Khu vực biểu quyết khác
Bài luận

Chú thíchSửa đổi