Mở trình đơn chính

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 11 năm 2018. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Boléro Việt NamSửa đổi

Anh là ai?Sửa đổi

Việt Nam tôi đâu?Sửa đổi

Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòaSửa đổi

Trương Thế VinhSửa đổi

Thu TrangSửa đổi

DaredevilSửa đổi

Jun PhạmSửa đổi