ChạmSửa đổi

Nên ghi kết quả thận trọng lại một chút. Không đủ phiếu nghĩa là chưa có cơ sở để xóa cũng đồng nghĩa với chưa có cơ sở để giữ, tức là có thể hiểu là ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, bài này vẫn có thể đem ra để biểu quyết xóa lại. Không đủ phiếu nhất định không đồng nghĩa với Giữ. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 15:29, ngày 11 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Từng có những tranh luận đa chiều về vấn đề này (các bạn có thể xem lại tại [1]), và điều đó đã dẫn đến việc tôi sửa đổi, bổ sung chi tiết nhiều mục trong chi tiết quy định biểu quyết xóa bài. Một trong các xử lý kết quả biểu quyết tại trang "chi tiết quy định biểu quyết xóa bài" được bổ sung đã ghi rất rõ: "Trường hợp biểu quyết xóa bài không thành công và đã quá 30 ngày tính từ khi mở biểu quyết, bảo quản viên có trách nhiệm đóng biểu quyết nhưng không ghi xóa (hay giữ) mà ghi lý do biểu quyết bất thành (ví dụ không đủ phiếu).". Albert Einstein 2005 vui lòng đọc kỹ thêm quy định. Việt Hà (thảo luận) 19:19, ngày 11 tháng 3 năm 2017 (UTC)
@ThusinhvietViethavvh: Cho xin lỗi vì hiểu nhầm quy định Wikipedia, lần sau mà có đóng BQXB thì sẽ cẩn thận hơn. --Newton Einstein Hawking 05:24, ngày 12 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tôi có đọc ở đâu đó và nhớ mài mại là người đóng biểu quyết là bảo quản viên chứ đâu phải bất kỳ thành viên nào cũng có thể đóng, không biết tôi có nhầm không ? Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 17:59, ngày 15 tháng 3 năm 2017 (UTC)