Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh)

Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. I am ITalk! 13:49, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chợ An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chợ An Lạc ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:11, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

XóaSửa đổi

  1.   Xóa Bài chỉ có duy nhất 1 nguồn và phần mở đầu. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 08:41, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  2.   Xóa Bài ngắn và cũng chỉ có 1 nguồn để tham khảo để viết nói chung là không nổi bật  Меня зовут Мейко Συζητώ 10:33, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  3.   Xóa bài ngắn với 1 nguồn tham khảo. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 14:13, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  4.   Xóa ngắn và ít tham khảo camellia best artist talk 14:15, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  5.   Xóa Ít thông tin, không nổi bật Đức TTD (thảo luận) 15:23, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!