Kim Sori sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không đủ phiếu. Là tôi Cần cố gắng hơn 11:12, ngày 31 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Kim Sori (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kim Sori" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ người Hàn Quốc không rõ độ nổi bật BLACKPINKIn your area 04:31, ngày 1 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

  1.   Xóa Không có gì nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:57, ngày 23 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!