Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tô Nguyệt Đình

Tô Nguyệt Đình Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Màu tím hoa sim 06:06, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Tô Nguyệt Đình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tô Nguyệt Đình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể là một nhà văn, nhà báo đứng đầu tổ chức ngày Ký giả đi ăn mày trước 1975. Cần thẩm định độ nổi bật. Màu tím hoa sim 04:41, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa Không nổi bật, chỉ có một nguồn duy nhất. Hành trình 365 ngày 05:41, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
    @Lp186: Nó thậm chí còn không phải là nguồn, đừng có nhìn mục tham khảo một cách hời hợt như vậy. Ame (thảo luận) 10:23, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

  1.   Giữ Nhà văn, nhà báo Nam Bộ nổi tiếng với nhiều tác phẩm tiểu thuyết và biên khảo. Bài đã được bổ sung bởi bạn Kantcer. LTN (thảo luận) 18:31, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  2.   Giữ Bài đã được bổ sung nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 04:40, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  3.   Giữ Thêm gần chục nguồn hàn lâm cho chắc. Nhac Ny Talk to me ♥ 17:49, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  4.   Giữ Bài đã được bổ sung nguồn. Màu tím hoa sim 06:09, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  5.   Giữ Đã thêm nguồn rồi thì bỏ phiếu giữ. AKIRA💬 06:19, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!