Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Tiếng vĩ cầm🎻 15:18, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cao đẳng không rõ nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 13:26, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa Trường này không thấy thành tích gì cả. Còn báo chí nhắc đến theo kiểu nhắc cho cả cộng đồng các trường cao đẳng. Dạng tin tức như vậy thì trường nào cũng có thể lấy vào nguồn của họ, không có điểm gì đặc biệt hoặc nổi bật. Tin tức nhắc riêng thì lại đến từ nguồn không mấy uy tín. Cần cải thiện nhiều nếu muốn được giữ lại. Hoặc đơn giản hơn là chờ nổi bật thì lại viết bài.--Pk.over (thảo luận) 02:52, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  2.   Xóa Trường chẳng có gì nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 13:36, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  3.   Xóa Như các ý kiến trên. ありがとう (thảo luận) 01:33, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  4.   Xóa Chưa thấy thành tích, thành tựu gì cả. Tiếng vĩ cầm🎻 15:04, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)\
  5.   Xóa Trường cao đẳng không đủ nổi bật để có bài theo các ý kiến trên. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:13, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  1.   Ý kiến Chắc bỏ thôi chả ai biết mấy – T.Hưn9 (thảo luận) 07:24, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!