Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Yên Bái (2nd nomination)

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Yên BáiSửa đổi