Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa

Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh HóaSửa đổi

Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem nhật trình · Thống kê)
(Tìm nguồn: "Trung cấp nghề Giao thông - vận tải Thanh Hóa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trường trung cấp được viết sơ sài, không rõ độ nổi bật. Chu Ech Beo Xanh (thảo luận) 06:55, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa
Giữ
Ý kiến
  1. Đang có một loạt vài về trung cấp nghề ở Thanh Hóa bị biết quyết. Nếu thành viên nào cung cấp được thêm thông tin về trường trung cấp nghề ở Việt Nam thì tốt (số lượng, quy mô trung bình. vai trò...). Thảo luận 1 lần rồi áp dụng cho các bài cùng loại.--Người bầu cử (thảo luận) 07:23, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]