Wikipedia:Biệt đội Giải cứu Bài viết

Trực thăng giải cứu

Chào mừng các bạn đến với Biệt đội Giải cứu Bài viết (BGB). Ở dự án Wikipedia tiếng Việt, có nhiều bài viết không nguồn hoặc thiếu nguồn, chưa wiki hóa, định dạng bài viết chưa đúng quy định hoặc chứa một số lỗi nhưng chưa đến mức phải xóa bài, bao gồm xóa nhanh hoặc đưa ra biểu quyết xóa bài và một số đồng thuận xóa khác. Để giải quyết các bài này là một sự khó khăn, không đủ tiêu chí để xóa bài nhưng để lại thì lại là một sự khó chịu với cộng đồng.

Mục đích của không gian này là kêu gọi các thành viên hợp tác, tham gia giải cứu bài viết ở Wikipedia hoặc đẩy nhanh quá trình giải quyết tình trạng của bài viết bằng cách đưa ra thảo luận đồng thuận hoặc là biểu quyết xóa bài.

Các không gian cần giải cứuSửa đổi

Biệt đội A. Giải cứu bài viếtSửa đổi

Biệt đội A có nhiệm vụ giải cứu bài viết ở Các không gian cần giải cứu, biến các bài chưa chất lượng thành chất lượng, chưa wiki hóa thành wiki hóa, chưa có nguồn tham khảo thành có nguồn tham khảo,...

Thành viên tham giaSửa đổi

Biệt đội B. Thẩm định nội dung bài viết & quyết định số phận bài viếtSửa đổi

Biệt đội B có nhiệm vụ xem xét nội dung bài viết ở Các không gian cần giải cứu để quyết định đưa bài ra:

Thành viên tham giaSửa đổi

Kế hoạch giải cứuSửa đổi

Danh sách các bài được giải cứuSửa đổi

Mời theo dõi ở Wikipedia:Biệt đội Giải cứu Bài viết/Danh sách.

Thảo luậnSửa đổi

Các câu hỏi, thắc mắc, giải đáp,... xin vui lòng theo dõi ở Thảo luận Wikipedia:Biệt đội Giải cứu Bài viết.

Hộp thông tin người dùngSửa đổi

Hộp thông tin thành viên giải cứu bài viết

 Thành viên này thuộc Biệt đội Giải cứu Bài viết.