Đây là một bot HONDA ASIMO, người chủ là Nguyễn Hữu Dụng

Bot là một chương trình tự động nhỏ, hoạt động trên web Wikipedia, thực hiện một số thao tác thay người. Vì quy định Wikipedia không khuyến khích dùng bot, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập bot nào trên Wikipedia.

Chúng ta nên ưu tiên việc sửa đổi bằng tay, và chúng ta chỉ cho chạy ở đây những bot đã được xây dựng an toàn. Song song với ưu điểm một bot nào có thể làm nhiều việc trong một lúc, hoạt động của nó đòi hỏi cao tính năng của các thiết bị. Có thể dùng bot để tạo ra hay bổ sung dễ dàng vào bài viết, nhưng bot cũng dễ dàng phá hoại (xem các loại botlịch sử về các bot trên Wikipedia). Các bot được xây dựng an toàn mang đến nhiều lợi ích cho dự án Wikipedia.

Nếu bạn muốn yêu cầu cấp quyền cho bot, xin hãy mở yêu cầu ở Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền.

Thống kê

Bot đầu tiên ở Wikipedia Tiếng Việt là DHN-bot của Nguyễn Hữu Dụng, nó được tạo vào cuối năm 2005. Hiện có 139 tài khoản bot, trong số đó 143 có cờ bot. Phần nhiều bot chỉ cập nhật các danh sách liên kết liên wiki trong bài, nhưng một vài bot cũng tạo ra hàng loạt bài mới. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2013, 55% tổng số các bài viết tại Wikipedia tiếng Việt được tạo ra bởi một bot hoặc một thành viên dùng công cụ tự động hóa AutoWikiBrowser. Nếu bạn muốn tạo bot để viết bài mới, cộng đồng bắt buộc phải báo trước và cho biết rõ ràng nội dung của các trang sẽ được tạo ra.

Quy định về bot

Trước khi chạy bot, nên yêu cầu cấp quyền cho bot ở trang này. Xin hãy chú thích bot đó sẽ làm cái gì. Cộng đồng phải chấp thuận đề nghị của bạn trước. Chờ đợi một tuần để xem nếu có người nào phản đối đề nghị không, nếu không thì chạy thử bot đó trong một thời gian ngắn để cộng đồng xem nó tốt hay không. Sau bước này, nên xin cờ bot ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Khi yêu cầu ở đây, xin hãy chú thích những thông tin dưới đây:

 1. Nó chạy thủ công (Có người kích hoạt) hoặc nó chạy tự động theo giờ?
 2. Thời gian nó sẽ chạy?
 3. Nó chạy dựa trên chương trình và ngôn ngữ lập trình nào?
 4. Nó làm gì?
  • Tại sao bạn cần chạy nó?
  • Nó có đủ quan trọng để Wikipedia cho phép không?

Bạn nên viết trang thành viên của bot trước khi đề nghị ở Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền:

 1. Chú thích bot có mục đích nào, và nó dựa trên ngôn ngữ lập trình và chương trình nào (thí dụ: Python và khuôn khổ pywikipedia).
 2. Chú thích nếu người phải chạy nó bằng tay hay nó chạy tự động theo giờ
 3. Thời gian sẽ chạy
 4. Ai chạy nó

Ngoài ra, cộng trang thành viên của bot vào thể loại Bot Wikipedia. Khi đặt tên cho bot, xin chắc chắn là tên này không giống tên đăng ký của bạn quá, và xin chắc chắn là người ta có thể nhìn vào tên và biết rõ ràng rằng nó là bot, đa số các tên có 3 kí tự cuối cùng là bot.

 1. Chờ để lấy cờ bot, để mới đầu cộng đồng có thể theo dõi nó dễ hơn.
 2. Đến khi cộng đồng chấp thuận bot, nên làm bot chờ đợi 30–60 giây giữa các sửa đổi. Sau khi cộng đồng chấp thuận và một hành chính viên đã phong cờ bot, bạn có thể làm nó chờ 10 giây giữa các sửa đổi. Khuyên bạn làm nó chờ lâu hơn trong giờ cao điểm và những ngày bận như thứ hai, bạn có thể chạy bot vào giờ rỗi và vào những ngày thường, như là thứ sáu hay thứ bảy để không làm máy chủ và cơ sở dữ liệu quá tải.
 3. Vào thời gian chỉnh lỗi, người chạy bot nên ngồi trước máy tính khi bot chạy để tắt nó nếu cần, nếu không thì bot có thể bị cấm, và không thông báo trước.
 4. Thay vì chạy bộ "spider", wget đệ quy, hay các phần mềm tương tự để nạp Wikipedia xuống máy của bạn, xin hãy nạp xuống tập tin database dump.
 5. Người chạy bot nên phân biệt những sửa đổi của họ với những sửa đổi của bot, tức là bạn đừng nên sử dụng tài khoản của bot khi trả lời người khác. Người khác có thể nhắn lời vào trang thảo luận của bot hay người chạy, nhưng người chạy phải có trách nhiệm trả lời, chứ không phải là bot.

Nếu bạn muốn cập nhật hay sửa đổi bot không thuộc mục đích đầu tiên, xin hãy nhắn lời vào trang yêu cầu, nói rõ chi tiết về những thay đổi đó. Nguyên tắc này để chắc chắn là không có người phản đối bot của bạn.

English

Don't speak Vietnamese? If you're looking to run an interwiki bot on the Vietnamese Wikipedia, please leave a message at our guestbook for non-Vietnamese speakers, and we'll walk you through the process of getting bot status here. Or more directly, you can request bot status at this page.

Xem thêm

Liên kết ngoài