Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền/2012

Beyoncetan-botSửa đổi

 • Operator: Beyoncetan
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

BeyoncetanWanna Tell Me Somethin'?Anyway, Blue Ivy Carter is her daughter! 03:04, ngày 13 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

  Lời nhắn của bảo quản viên: Tại vì đây là bot địa phương và bạn chưa từng có bot nào được cấp cờ trước đó, xin cho chạy thử để dò lỗi và xác minh đây là tác vụ tự động chứ không phải là tài khoản thường. --minhhuy (talk) 09:25, ngày 23 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 N Không thực hiện. Đã lâu không phản hồi cũng không chạy thử nghiệm.--Cheers! (thảo luận) 16:45, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Yeah!-botSửa đổi

 • Bot : Yeah!-bot
 • Bot Operator: Yeah!
 • Programming language: Pywikipedia
 • Purpose: Dịch thuật dùng [replace.py]
 • Flag on other projects: Không, chỉ hoạt động trên vi.wiki
 • Details: Bot này sử dụng modun có sẵn trên pywikipedia là [replace.py] kết hợp với modune [fixes.py] để dịch thuật số số cụm từ đơn giản như đã thử nghiệm tại [đây. Có sự hỗ trợ của Cheers!.--Yeah! (thảo luận) 04:14, ngày 28 tháng 12 năm 2011 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:54, ngày 10 tháng 2 năm 2012 (UTC)[trả lời]

MinsbotSửa đổi

 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:59, ngày 10 tháng 2 năm 2012 (UTC)[trả lời]

DarafshBotSửa đổi

 • Operator: DarafshBot
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

Thanks درفش کاویانی (thảo luận) 23:55, ngày 13 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Please make the test edit about 1 edit/minute. The bot's flag will be granted after May 13, 2012.--Cheers! (thảo luận) 16:32, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Done ;) درفش کاویانی (thảo luận) 22:40, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
i made some edits. درفش کاویانی (thảo luận) 19:20, ngày 18 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Sory for waiting so long due to our rules. I already send message to Bureaucrats who can grant bot's flag, but they are not reply here. Anyway you can make edits with rate about 1 edit/minute without bot's flag.--Cheers! (thảo luận) 02:26, ngày 19 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Thank you. i run my bot and when flag í OK, please send me a mesage. bét regards درفش کاویانی (thảo luận) 09:02, ngày 19 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
the Bureaucrats dont give flag until now! thanks درفش کاویانی (thảo luận) 22:27, ngày 25 tháng 4 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong--Cheers! (thảo luận) 05:19, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

JYBotSửa đổi

 • Operator: Javadyou
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

Regards Javadyou (thảo luận) 18:40, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Please make the test edit less than 1 edit/minute. The bot's flag will be granted after June 7, 2012.--Cheers! (thảo luận) 11:43, ngày 9 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong--Cheers! (thảo luận) 05:21, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]
ThanksJavadyou (thảo luận) 08:51, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

MSBOTSửa đổi

 • Operator: Meisam (az,fa,en-3,tr-3)
 • Purpose: Interwiki links: starting fa.wikip, Manual.
 • Software: PyWikipedia, API, SSL
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: Global Bot + ar, bs, cs, da, de, el, eo, es, eu, fa, ga, hr, id, it, nl, oc, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr and tr wikipedia.

Meisam (thảo luận) 18:03, ngày 16 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

 Y. bot's is granted. Regards,--Cheers! (thảo luận) 01:08, ngày 22 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

malarzBOTSửa đổi

 • Operator: malarz pl
 • Purpose: some cleanups in "Country data templates", interwiki
 • Software: MediaWiki::API oraz MediaWiki::Bot, pywikipediabot (interwiki only)
 • Programming language: Perl, Python (interwiki only)
 • Already has bot flag: de, en, pl

TIA, Malarz pl (thảo luận) 19:44, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Please make some test edit with rate about 1 edit/min.--Cheers! (thảo luận) 01:22, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 Y Temporary granted.--Cheers! (thảo luận) 15:45, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

GrouchoBotSửa đổi

 • Operator: Groucho_NL
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: Global Bot + de, en, es, fr, it, nl, simple, wuu

Thanks in advance, Groucho NL (thảo luận) 15:08, ngày 20 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:03, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

CeraBotSửa đổi

 • Operator: Ceradon (thảo luận) 20:24, ngày 28 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

--Ceradon (thảo luận) 20:24, ngày 28 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

This account is not created yet.--Cheers! (thảo luận) 18:22, ngày 3 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Now created and doing test edits. :-). Ceradon (thảo luận) 20:34, ngày 3 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
You can do the edit test with rate at least 1 edit/min. until the bot flag is granted.
 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

YFdyh-botSửa đổi

 • Operator: YFdyh000
 • Purpose: Interwiki links
 • Software: Pywikipedia interwiki.py
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: en, zh, sv

--YFdyh000 (thảo luận) 13:25, ngày 18 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Please do the edit test with rate at least 1 edit/min.--Cheers! (thảo luận) 01:53, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Next, how do? --YFdyh000 (thảo luận) 13:55, ngày 23 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Makecat-botSửa đổi

 • Operator: Makecat
 • Purpose: Interwiki links
 • Software: Pywikipedia interwiki.py
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: als, en, ru, nl, zh

50 test edits finished.--Makecat (thảo luận) 02:49, ngày 23 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Justincheng12345-botSửa đổi

You not only modified articles and categories but also in template namespace? Please consider to template with /doc. Do more test edit on this namespace. Thanks.--Cheers! (thảo luận) 02:00, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
The bot will run correctly in template namespace, and I will keep tracking on it.--Justincheng12345 (thảo luận) 13:58, ngày 27 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Please see this edit and the left column of interwiki is double.--Cheers! (thảo luận) 01:32, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Added skip list for u'template doc'.Justincheng12345 (thảo luận) 14:27, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 Y temporary granted.--Cheers! (thảo luận) 01:20, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

AlirezabotSửa đổi

 • Operator: AliReza
 • Purpose: Interwiki
 • Software: Pywikipedia
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: sul (include:en,de,fr,pt,it)
 • ~30 edits made--AliReza (thảo luận) 13:33, ngày 17 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Please check this request--AliReza (thảo luận) 15:28, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Temporary grated.--Cheers! (thảo luận) 15:46, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]

DexbotSửa đổi

 • Operator: Amir
 • Purpose: interwiki
 • Software:PWB
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag:global and already here as User:Amirobot

Ladsgroup (thảo luận) 21:19, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đã cấp quyền người dùng bot, chờ HCV cấp cờ bot.--Cheers! (thảo luận) 08:36, ngày 14 tháng 9 năm 2012 (UTC)[trả lời]
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)[trả lời]