Wikipedia:Có vấn đề bản quyền

Các trang được liệt kê sau đây có vấn đề bản quyền. Xin đừng sửa đổi các trang đó vào lúc này. Nếu được phép sử dụng văn bản theo giấy phép chúng tôi hoặc bạn là người giữ bản quyền của văn bản, xin nói vậy tại trang thảo luận của bài đó và dưới liệt kê của bài này tại đây.

Hễ gặp một bài có nội dung vi phạm bản quyền, xin thay cả nội dung vi phạm cho thẻ {{Vi phạm bản quyền|tên sách hoặc địa chỉ URL của bản gốc}}. Nếu nội trong một tuần sau khi bị liệt kê mà không ai lên tiếng phản đối, bài sẽ bị xóa.

Tháng 4 năm 2005

sửa

Pakistan

sửa
  1. Pakistan: Tôi nghi là bài này dịch từ một website khác. Không có thể thấy văn này trên Google bây giờ, tại vì website nguồn bây giờ đổi hướng đến website khác. Nhưng mà có thể xem website cũ trên Internet Archive. Phần đầu về lịch sử Pakixtăng giống như trang lịch sử ở đấy. Cái website pak.org không có thông tin về bản quyền, cho nên phải giả sử (assume?) là họ không cho phép cho chúng ta. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 03:11, 1 tháng 4 2005 (UTC)
  2. Chống: dịch từ một trang của chính quyền Pakistan, chắc không dưới bản quyền. DHN 03:27, 1 tháng 4 2005 (UTC)

Tháng 3 năm 2005

sửa

Washington (tiểu bang)

sửa

Washington (tiểu bang): Bài này vi phạm quyền tác giả của trang nguồn. Dù là đã dịch mọi phần qua tiếng Việt, đó vẫn vi phạm quyền tác giả tại vì có đại khái nội dung y trang, chỉ bằng tiếng khác thôi. Xin chỉ dùng trang này là nguồn để viết bài, đừng dịch nó thẳng nếu không có phép để dùng nó như vậy. Đến khi mà bạn đã sửa này, này có thể bị xóa. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 05:17, 25 tháng 3 2005 (UTC)

Phạm Quế Dương

sửa

Phạm Quế Dương: chép lại từ trang này [1]. DHN 10:18, 17 tháng 3 2005 (UTC)

Tây Sơn

sửa

Tây Sơn: bài này chép lại từ đây. DHN 10:13, 17 tháng 3 2005 (UTC)