Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Anhtuan123321

Điểm tổng: 124 điểm
Tính đến 1 tháng 1 năm 2020

Bài viết chọn lọc

sửa

Danh sách chọn lọc

sửa

Bài viết tốt

sửa

Chủ đề chọn lọc

sửa

Bài viết mục Bạn có biết?

sửa
  1. Quang cầu Mặt Trời Thảo luận:Quang cầu Mặt Trời Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 15/2 (6,7k byte ~ 20 đ) (bonus +40 đ)
  2. V509 Cassiopeiae Thảo luận:V509 Cassiopeiae Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 24/2 (10,8k byte ~ 20 đ) (bonus +16 đ)
  3. Yaa Gyasi Thảo luận:Yaa Gyasi Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 28/1 + Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 28/2 (14,8k byte ~ 20 đ) (8 đ)

--> Điểm tổng BCB: 60 (gốc) + 64 (bonus) = 124 đ

Bài viết mục Tin tức

sửa

Chủ điểm chọn lọc

sửa

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc

sửa

—Kiểm kê hộ thành viên mới chưa tiếp xúc nhiều với các biểu quyết và cuộc thi.  Definitely Maybe  Nhắn cho tôi 13:02, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)[trả lời]