Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/2021/Đăng ký


Cuộc thi sẽ khởi tranh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Hạn đăng ký mở từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2021

  • Hãy thêm tên của bạn vào cuối danh sách ở trang này (dưới đề mục "Thí sinh dự thi") theo mã #{{User|Tên tài khoản của bạn}} và mã {{Thành viên Cúp Wiki tiếng Việt}} vào trang thành viên của bạn.
  • Sau khi đăng ký ở bên dưới, hãy tự tạo trang nội dung thi của mình theo mã [[Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2021/Tên thành viên]] và tự liệt kê các bài viết mà mình đã đóng góp trong năm qua tại trang đó
    • Lưu ý: Hãy đọc kĩ luật chơi trước khi tạo trang nội dung thi để biết những bài viết như thế nào sẽ được tính điểm.
  • Đừng cố gắng điền tên của bạn vào trang ứng cử.
  • Nếu bạn có thêm một bài viết mới và muốn bổ sung bài đó vào trang nội dung thi của mình để tính điểm, hoặc phát hiện nhầm lẫn trong việc tính điểm trang nội dung thi của mình, hãy thông báo với các giám khảo để họ xem xét và cân nhắc tính điểm lại. Hạn chót là 3 ngày trước khi vòng thi đóng lại.

Thí sinh dự thiSửa đổi

---Hiện tại chưa đến thời điểm mở đăng ký Cúp Wiki tiếng Việt 2021---