Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Lịch sử/2020/Vòng 2

Kết quả chung cuộcSửa đổi

Thời gian chấm: 20/01/2020 --> 30/01/2020
Thành viên giành chức vô địch.
Thành viên lọt vào tốp được trao huy hiệu.
Thành viên không lọt vào tốp được trao huy hiệu.
Tên thành viên BVCL BVT DSCL CĐCL CĐT BCB TT NX/UC Điểm bonus Tổng Hạng
Anhtuan123321 (nội dung thi) 0 0 0 0 0 60 0 0 64 124 16
Keo010122 (nội dung thi) 150 0 0 0 0 50 0 5 72 277 7
Q.Khải (nội dung thi) 0 0 0 0 0 140 10 25 20 205 10
ThiênĐế98 (nội dung thi) 920 1040 0 0 0 600 0 0 196 2756 1
Mongrangvebet (nội dung thi) 0 160 60 0 0 130 0 344 85 779 2
Thienhau2003 (nội dung thi) 0 0 0 0 0 100 0 15 44 159 12
Wiki thành viên...(WTL) (nội dung thi) 0 130 120 0 0 180 50 30 108 618 4
Minhhai 2000 (nội dung thi) 0 80 0 0 0 40 0 5 16 141 14
Linux 9x (nội dung thi) 0 0 0 0 0 80 0 0 64 144 13
Huydang2910 (nội dung thi) 180 0 0 0 0 20 0 0 160 360 5
Zajzajmkhvtc90 (nội dung thi) 0 0 0 0 0 160 0 0 136 296 6
Thanhdmh (nội dung thi) 0 0 0 0 0 70 0 0 66 136 15
Nacdanh (nội dung thi) 0 100 0 0 0 80 0 20 28 228 8
Tran Trong Nhan (nội dung thi) 0 0 0 0 0 120 10 0 60 190 11
Huynhx-chiDuy12- (nội dung thi) 0 0 0 0 0 140 0 0 72 212 9
DangTungDuong (nội dung thi) 0 400 60 0 0 20 0 35 260 775 3