Cảm ơn bạn nhiều. Tôi ghi nhận điều đó.

Chúng ta không thể bắt tay trực tuyến, nhưng chúng ta có thể nói "cảm ơn".

Wikipedia là một quá trình hợp tác. Không có người biên tập nào có thể viết một bài viết một mình, hoặc thậm chí là một phần mở đầu bài hấp dẫn. Kết hợp ý tưởng của hàng loạt biên tập viên và sử dụng các kỹ năng viết, nghiên cứu và định dạng của một loạt biên tập viên là phương pháp đã được chứng minh để tạo ra một bài báo hoặc tài liệu toàn diện hơn và hữu ích hơn.

Khi chúng ta làm việc trên một bài viết hoặc hướng dẫn, chúng ta có thể có quan điểm khác nhau về cách thể hiện văn bản. Trong một số trường hợp, sự bất đồng có thể bùng phát thành một tranh chấp. Ngay cả khi có những quan điểm rất khác nhau về những sự kiện cần được viết vào bài hoặc ngôn ngữ nào nên được sử dụng, điều quan trọng là phải truyền đạt những vấn đề này một cách lịch sự. Sự thân thiện giữa các biên tập viên là một trong những chính sách then chốt của Wikipedia, nhằm đảm bảo sự tương tác phong phú và tôn trọng lẫn nhau khi cùng làm việc trên bách khoa toàn thư.

Tuy nhiên, việc tỏ ra không chỉ lịch thiệp đơn giản là một ý tưởng tốt. Tất cả chúng ta đều muốn được tôn trọng, và chúng ta đều đáng được tôn trọng. Hầu hết chúng ta tôn trọng những người biên tập Wikipedia khác, ngay cả khi chúng ta chưa bao giờ gặp họ, chỉ đơn giản bởi vì họ là những người biên tập Wikipedia, và chúng ta đang cùng nỗ lực để cải tiến bách khoa toàn thư. Đồng thời, tất cả chúng ta đều đồng ý với Wikipedia là một lý tưởng cao quý - ngay cả khi chúng ta không đồng ý với các nội dung trong một bài viết.

Trong thế giới thực, những từ đơn giản như "làm ơn" và "cảm ơn" rất có ý nghĩa khi hướng tới một cuộc thảo luận mà các bên đều bình tĩnh, có lý trí và tôn trọng lẫn nhau. Điều này cũng đúng trên mạng. Trên thực tế, nó thậm chí còn quan trọng hơn khi trên mạng, bởi vì bạn không có cơ hội dùng các ngôn ngữ cơ thể và các kỹ thuật giao tiếp khác. Việc cám ơn chỉ mất vài giây, và nó là xứng đáng. Vì vậy, hãy nói cảm ơn. (Bạn thậm chí có thể nói nó hai lần.)