Wikipedia:Cổng thông tin chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Cổng thông tin
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử Rút sao Thảo luận
Cổng thông tin chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt

Bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.291.249 bài viết. Trong số đó, những bài viết có cùng chủ đề lớn được tập trung trong các cổng thông tin. Những cổng thông tin có nội dung tốt có thể được đề cử làm cổng thông tin chọn lọc. Một cổng thông tin như vậy cần đạt được những tiêu chuẩn cần thiết. Chúng sẽ được sử dụng để làm mẫu cho các cổng thông tin khác của Wikipedia. Các cổng thông tin chọn lọc được đánh dấu bằng một ngôi sao màu vàng () ở trên cùng góc phải. Tại các phiên bản Wikipedia ngôn ngữ khác, bên cạnh liên kết tới những cổng thông tin này ở Wikipedia tiếng Việt cũng sẽ có một ngôi sao giúp nhận biết một cổng thông tin được chọn lọc. Hiện tại có 11 cổng thông tin chọn lọc.

Nội dung theo lĩnh vực
Danh sách

[[]]

  1. đổi Tên của trang đổi hướng tới

  • Mục danh sách

Khoa học tự nhiên sửa

Xã hội sửa

Nghệ thuật sửa