Wikipedia:Chấp nhận các thành viên khác

Chúng ta cần chấp nhận lẫn nhau và chung sống hòa bình.

Chấp nhận các thành viên khác là một phần quan trọng trong việc chỉnh sửa Wikipedia. Bạn cần làm việc với những thành viên khác, giảm thiểu các căng thẳng không thể tránh, và đối phó với những căng thẳng trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm về một chủ đề trong thế giới thực, có thể khiến bạn cảm thấy bực bội vì người khác với kiến thức dường như ít về chủ đề đó có thể thách thức chỉnh sửa của bạn. Bạn có thể phải học cách kiên nhẫn và cố gắng tạo ra sự thay đổi cho mình. Nếu bạn ở vị trí lãnh đạo trong cộng đồng hoặc công việc của bạn, đầu tiên bạn sẽ không thể chấp nhận rằng trên Wikipedia, bạn chỉ là người biên tập, có cùng tư cách với tất cả các biên tập viên khác. Có thể mất thời gian để học cách chấp nhận các đề xuất từ những người dùng khác. Ngoài ra, có thể một số người cần một thời gian để đạt đến trình độ ứng xử và hành vi văn minh: hãy cố gắng kiên nhẫn với họ.