Wikipedia:Chủ điểm chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao Thảo luận
Chủ điểm chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt

Chủ điểm chọn lọc là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng chọn lọc tổng thể. Hiện tại có 13 chủ điểm chọn lọc với 70 bài viết riêng biệt. Trong đó có 9 chủ điểm toàn là nội dung chọn lọc. Để được chọn lọc, chủ điểm phải đạt được một hệ thống tiêu chuẩn.

Trong những hộp chủ điểm bên dưới:

Bài viết chọn lọc chỉ đây là bài viết chọn lọc hoặc danh sách chọn lọc.
Bài viết tốt chỉ đây là bài viết tốt.
Peer review chỉ đây là bài viết về chủ đề giới hạn hoặc vốn không ổn định.
Nội dung theo lĩnh vực
Danh sách

Khoa học tự nhiên sửa

9 bài viết
  Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời
 
  Sao Thủy
  Sao Kim
  Trái Đất
  Sao Hỏa
  Sao Mộc
  Sao Thổ
  Sao Thiên Vương
  Sao Hải Vương
5 bài viết
  Vệ tinh Galileo
 
  Io
  Europa
  Ganymede
  Callisto

Khoa học xã hội sửa

5 bài viết
  Đà Lạt
 
  Kiến trúc Đà Lạt
  Danh sách công trình kiến trúc Đà Lạt
  Lịch sử Đà Lạt
  Biên niên sử Đà Lạt
4 bài viết
  Lớp tàu chiến-tuần dương Indefatigable
 
  HMS Indefatigable
  HMS New Zealand
  HMAS Australia
3 bài viết
  Lớp tàu chiến-tuần dương Lion
 
  HMS Lion
  Princess Royal
3 bài viết
  Lớp tàu chiến-tuần dương Moltke
 
  SMS Moltke
  SMS Goeben
3 bài viết
  Lớp thiết giáp hạm Bayern
 
  SMS Bayern
  SMS Baden
5 bài viết
  Lớp thiết giáp hạm Helgoland
 
  SMS Helgoland
  SMS Ostfriesland
  SMS Thüringen
  SMS Oldenburg
6 bài viết
  Lớp thiết giáp hạm Kaiser
 
  SMS Kaiser
  SMS Kaiserin
  SMS Friedrich der Große
  SMS König Albert
  SMS Prinzregent Luitpold
5 bài viết
  Lớp thiết giáp hạm König
 
  SMS König
  SMS Grosser Kurfürst
  SMS Markgraf
  SMS Kronprinz
5 bài viết
  Lớp thiết giáp hạm Nassau
 
  SMS Nassau
  SMS Rheinland
  SMS Posen
  SMS Westfalen

Giải trí sửa

6 bài viết
  Câu lạc bộ vô địch cúp châu Âu
 
  Cúp C1 châu Âu và UEFA Champions League
  Cúp UEFA và Europa League
  Siêu cúp châu Âu
  UEFA Intertoto Cup
  UEFA Cup Winners' Cup

Nghệ thuật sửa

11 bài viết
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 thập niên 2000 (Mỹ)
 
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2000 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2001 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2002 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2003 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2004 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2005 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2006 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2007 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2008 (Mỹ)
  Đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2009 (Mỹ)