Wikipedia:Chủ điểm tốt

Làm sạch trang này
Nội dung tốt
Bài viết Chủ điểm
Chủ điểm tốt Tiêu chuẩn Đề cử Đề nghị rút sao Thảo luận

Chủ điểm tốt là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng tốt tổng thể. Hiện tại có 3 chủ điểm tốt với 17 bài viết riêng biệt. Để được chất lượng tốt, chủ điểm phải đạt được một hệ thống tiêu chuẩn.

Trong những hộp chủ điểm bên dưới:

Bài viết chọn lọc chỉ đây là bài viết chọn lọc hoặc danh sách chọn lọc.
Bài viết tốt chỉ đây là bài viết tốt.
Peer review chỉ đây là bài viết về chủ đề giới hạn hoặc vốn không ổn định.


Âm nhạcSửa đổi

8 bài viết
  The Fame
 
  "Just Dance"
  "Poker Face"
  "Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
  "LoveGame"
  "Paparazzi"
  "Beautiful, Dirty, Rich"
  The Fame Ball Tour5 bài viết
  Body Language (album của Kylie Minogue)
 
  "Slow" (bài hát của Kylie Minogue)
  "Red Blooded Woman"
  "Chocolate" (bài hát của Kylie Minogue)
  Money Can't BuyLịch sửSửa đổi

4 bài viết
  Invincible (lớp tàu chiến-tuần dương)
 
  HMS Invincible (1907)
  HMS Inflexible (1907)
  HMS Indomitable (1907)