Wikipedia:Chủ điểm tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm tốt Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao (0) Thảo luận
Chủ điểm tốt tại Wikipedia tiếng Việt

Chủ điểm tốt là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng tốt tổng thể. Hiện tại có 5 chủ điểm tốt với 28 bài viết riêng biệt. Để được chất lượng tốt, chủ điểm phải đạt được một hệ thống tiêu chuẩn.

Trong những hộp chủ điểm bên dưới:

Bài viết chọn lọc chỉ đây là bài viết chọn lọc hoặc danh sách chọn lọc.
Bài viết tốt chỉ đây là bài viết tốt.
Peer review chỉ đây là bài viết về chủ đề giới hạn hoặc vốn không ổn định.
Danh sách
Nội dung theo lĩnh vực
Danh sách

Khoa học xã hội

sửa
4 bài viết
  Lớp tàu chiến-tuần dương Invincible
 
  HMS Invincible
  HMS Inflexible
  HMS Indomitable

Khoa học tự nhiên

sửa
3 bài viết
  Linh dương đầu bò
 
  Linh dương đầu bò đen
  Linh dương đầu bò xanh

Nghệ thuật

sửa
8 bài viết
  The Fame
 
  "Just Dance"
  "Poker Face"
  "Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
  "LoveGame"
  "Paparazzi"
  "Beautiful, Dirty, Rich"
  The Fame Ball Tour
5 bài viết
  Body Language
 
  "Slow"
  "Red Blooded Woman"
  "Chocolate"
  Money Can't Buy

Triết học và tôn giáo

sửa
7 bài viết
  Danh sách hồng y Việt Nam
 
  Giuse Maria Trịnh Như Khuê
  Giuse Maria Trịnh Văn Căn
  Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
  Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
  Phêrô Nguyễn Văn Nhơn