Lọc lại loạt bài đơn vị hành chính sửa

Hiện tại số lượng bài đơn vị hành chính của Ấn Độ rất lớn, nhưng hầu hết là đơn vị hành chính cấp dưới xã và không nổi bật. Trong khi đó, bài về đơn vị hành chính cấp xã trở lên vãn chưa đầy đủ, phân loại chưa chi tiết. Vì vậy tôi sẽ lọc bớt và chuyển thành phân loại theo thể loại chi tiết cho dễ tra cứu. Thái Nhi (thảo luận) 15:40, ngày 3 tháng 11 năm 2017 (UTC)[trả lời]