Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Bản tin

* Biểu quyết xóa (22 tháng 3, 2014) Hajime là số một (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) đang bị yêu cầu xóa. Hãy giúp đỡ cải thiện bài viết và cho ý kiến về việc xóa này nếu bạn có khả năng.