Wikipedia:Dự án/Bài sơ khai

Sơ khai

Dự án bài sơ khai là một tiểu dự án Wikipedia tiếng Việt. Mục đích của dự án là nâng cấp các bài viết cơ bản còn sơ khai (khoảng 480) và viết các bài sơ khai mới. Khi nâng cấp các bài cơ bản sẽ làm tăng điểm (score ở meta) của Wikipedia tiếng Việt, hiện tại Wikipedia tiếng Việt đang xếp thứ 12 trong toàn dự án Wikipedia. Trong khi tạo ra nhiều bài viết sơ khai sẽ làm cho độ sâu của Wikipedia tiếng Việt (Depth) giảm. Có hai quan điểm về chất lượng và số lượng. Một nhóm các thành viên cho rằng chất lượng quan trọng hơn và một số khác cho rằng nếu chỉ tập trung vào chất lượng thì số lượng bài viết tăng rất chậm. Do đó, có những thành viên viết bài chất lượng tốt, dài như GV, Paris, Ti2008... thì cũng có những thành viên thích chạy theo số lượng như Nal, Cheers!,...Do đó, dự án này là nơi tập trung các thảo luận để đảm bảo sự phát triển dung hòa giữa chất lượng và số lượng. Tổng số bài sơ khai của Wikipedia tiếng Việt là 367.787 trong tổng số 1.260.644 bài bách khoa.

ĐiểmSửa đổi

Điểm của mỗi dự án Wikipedia được tính dựa trên độ lớn hay dung lượng của 1000 bài cơ bản (xem thêm m:List of Wikipedias by sample of articles).

Điểm số được tính như sau:

Điểm thô = các bài sơ khai + bài bình thường*4 + bài dài*9
Điểm tối đa = (bài còn thiếu + số bài sơ khai + bài bình thường + bài dài)*9 = 9000 (tổng số 1000 bài cơ bản)
Điểm = điểm thô / 90.

Trong đó, Wikipedia tiếng Việt đã không còn bài còn thiếu, bài sơ khai là các bài sơ khai cơ bản, (dung lượng lớn hơn 10 kb), bài bình thường (dung lượng từ 10 kb đến 30 kb) và bài dài (dung lượng hơn 30 kb).

Độ sâuSửa đổi

Độ sâu là một chỉ số cho thấy chất lượng của một dự án Wikipedia theo số bài viết (xem thêm m:List of Wikipedias). Chỉ số depth được tính như sau:

Tổng sửa đổi/Số bài bách khoa × Số bài không bách khoa/Số bài bách khoa × Tỉ số bài sơ khai.

Số bài không bách khoa bao gồm các trang thành viên, hình, trang thảo luận, trang dự án và bản mẫu. Tỉ số bài sơ khai hiện tại là 49,71%.

Như vậy, việc thêm các bản mẫu dự án vào trang thảo luận sẽ làm tăng chỉ số depth.

Hiện Wikipedia tiếng Việt có Depth là: 678,76

Các bản mẫuSửa đổi

Dự án này không có bản mẫu riêng để chèn vào các trang thảo luận của bài viết như các dự án ACE khác. Tuy nhiên, đây là nơi bạn có thể tìm thấy bất kỳ bản mẫu của các dự án khác.

Các bản mẫu gồm:

 • {{Dự án Thiên văn học}}
 • {{Dự án Điện ảnh}}
 • {{Dự án Văn học}}
 • {{Dự án Truyện tranh}}
 • {{Dự án Anime và Manga}}
 • {{Dự án Côn trùng}}
 • {{Dự án Pháp}}
 • {{Dự án Bóng đá}}
 • {{Dự án Ý}}
 • {{Dự án Tây Ban Nha}}
 • {{Dự án Tỉnh thành Trung Quốc}}
 • {{Dự án Đức}}

Công việcSửa đổi

Bài cơ bản sơ khaiSửa đổi

 • Nâng cấp các bài sơ khai cơ bản lên ít nhất 10k (tranletuhan PR, pq)

Bài sơ khaiSửa đổi

Đang thực hiệnSửa đổi

Việc đã thực hiệnSửa đổi

 • Thêm bản mẫu {{Dự án Pháp}} vào tất cả các bài hành chính Pháp.
 • Thêm bản mẫu {{Dự án Điện ảnh}} vào tất cả các bài về Điện ảnh.
 • Thêm bản mẫu {{Dự án Đức}} vào tất cả các bài về đô thị của Đức.
 • Thêm bản mẫu {{Dự án Thiên văn học}} vào tất cả các bài về Thiên văn học.
 • Thêm bản mẫu {{Dự án Ý}} vào tất cả các bài về đô thị của Ý.
 • Thêm bản mẫu {{Dự án Tây Ban Nha}} vào tất cả các bài về đô thị của Tây Ban Nha.