Chạy bot à, chuyện nhỏ
Crystal Clear bot boxed up.png

Dự án bot là dự án chung ông nội khác bà ngoại chung thành viên sáng lập của dự án sinh học.

Thành viên tham giaSửa đổi

 
Thành viên này tham
gia Dự án-Bot.

Công cụ, ngôn ngữ sử dụngSửa đổi

 • AWB
 • Ngôn ngữ C#
 • Ngôn ngữ Python
 • PyWiki
 • Visual Studio .NET

Hoạch định dự ánSửa đổi

 • Xây dựng bot cho Wikipedia

Wikipedia:Dự án/Bot/Alphama EditorSửa đổi

 • Công cụ làm giàu nội dung bao gồm các chức năng

Sửa lỗi chungSửa đổi

Xếp thể loạiSửa đổi

 • Đã tích hợp việc thêm thể loại theo bài vào AlphamaBot.

Sửa lỗi chính tảSửa đổi

Dùng AWB và chế độ Find & Replace, dùng Normal settings. Chỉ cần 1-2 người làm, ai cần ghi thảo luận ở đây để biết chi tiết.

Tạo chú thích từ liên kết trầnSửa đổi

Dự án khácSửa đổi

Chào mừng thành viênSửa đổi

 • Cần 1,2 người làm, khoảng cách 1-3 ngày 1 lần
 • Chào mừng IP, tương tự chào mừng thành viên
Công việc thường kỳ
 • Cách 1, 2 tuần chèn bản mẫu chào mừng thành viên vào các thành viên mới.
 • Chào mừng IP, tương tự chào mừng thành viên mới, lấy danh sách nhấn nút IP trong WikiUser 1.5

Dò chưa ký tênSửa đổi

 • Chưa có kế hoạch

Kiểm tra cân bằng thẻSửa đổi

 • Đang viết code

Chống phá hoại (quảng cáo)Sửa đổi

 • Chưa có kế hoạch