Wikipedia:Dự án/Hành chính Trung Quốc

Đây là trang chính của Dự án hành chính Trung Quốc trên Wikipedia tiếng Việt.

Tính đến thời điểm tháng 9/2021, số lượng các bài viết liên quan đến hành chính Trung Quốc là khoảng 7000 bài. Trong số đó có nhiều bài còn khá sơ lược, đặc biệt là các bài viết về các đơn vị hành chính cấp huyện. Xuất phát từ nhu cầu muốn tra cứu các thông tin về toàn bộ các đơn vị hành chính của Trung Quốc, Dự án Hành chính Trung Quốc được thành lập nhằm nâng cao chất lượng các bài viết thuộc thể loại này. Nếu bạn hứng thú, xin ghi danh để cùng tham gia.

Giới thiệu dự ánSửa đổi

Bài viếtSửa đổi

Tên và cấu trúc bài viếtSửa đổi

Thành viênSửa đổi

  • Thành viên O771
    1. Khu vực am hiểu: Phân cấp hành chính Trung Quốc. Tổ chức chính trị, lịch sử hành chính, địa lý, địa danh của Trung Quốc.
    2. Email: dongzhwiki@gmail.com