Wikipedia:Dự án/Lịch sử/Chăm Pa

Lịch sử Chăm Pa

Mình thấy các bài về lịch sử Chăm Pa có hơi lộn xộn, và có tranh cãi. Xin mở trang này để tập trung vào các vấn đề cần thảo luận trong biên tạp, cùng các ý kiến. Mời các bạn tham gia đông đủ. DanGong (thảo luận) 07:18, ngày 17 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Trang mạng tiếng ViệtSửa đổi

  • Câu hỏi bạn : Trang champaka.info: Đề nghị BQV kiểm tra xem trang trên có khả năng là nguồn trực tiếp không?
  • chamstudies

Sách báoSửa đổi

  • “Vương quốc Champa: Dịa dư – dân cư – lịch sử”, là tên của ấn bản tiếng Việt, của Gs. P-B. Lafont là tác phẩm nằm trong chương trình nghiên cứu “Champa và mối liên hệ với thế giới Mã Lai” của Trung Tâm Viện Viễn Đông Pháp (EFEO) có trụ sở tại Kuala Lumpur, đặt dưới sự điều hành của Pgs. Ts. Po Dharma. Tác phẩm này viết bằng tiếng Pháp do nhà xuất bản Les Indes Savantes ấn hành tại Paris năm 2007. Nhằm giúp độc giả không đọc tiếng Pháp, Ts. Po Dharma xin Trung Tâm EFEO-Kuala Lumpur cấp giấy phép để dịch tác phẩm này sang tiếng Việt, do IOC-Champa xuất bản vào năm 2011. [1]

Tôn giáoSửa đổi

Lễ hộiSửa đổi

Di tíchSửa đổi

Chuyên giaSửa đổi

Định nghĩaSửa đổi

Vua Champa (lịch sử đổi tên (Vua Chăm Pa (Trung da) --> Quốc vương Champa (Xuân Thảo Đường) --> Thủ lĩnh Champa (Vuhoangsonhn) --> Quốc chủ Champa (Thainhi) --> Chúa Champa (Vuhoangsonhn) --> Quốc chủ Champa (Xuân Thảo Đường) --> Quân chủ Champa (Vuhoangsonhn) --> Quốc chủ Champa (Xuân Thảo Đường) --> Vua Champa (Trung da) )

Niên hiệu quốc giaSửa đổi

  • Chăm Pa: Quốc gia Champa (tiếng Chăm: Campa) là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832.
  • Chiêm Thành là tên gọi của vương quốc Chăm Pa (tiếng Phạn: Campanagara) trong sử sách Việt Nam từ 877 đến 1693[2]
  • Lâm Ấp là vương quốc Chăm Pa tồn tại từ khoảng năm 192 đến khoảng năm 605.
  • Liên bang Champa gồm 5 tiểu vương quốc trong đó có Indrapura, Amaravati, Vijaya, KautharaPanduranga. Ðứng đầu của quốc gia liên bang Champa là quốc vương mang tôn hiệu Rajadiraja (tức là vua của vua). Quốc vương này còn mang một tôn hiệu khác đó là Po Tana Raya (lãnh chúa toàn diện đất đai) để cai trị quốc gia với «cây lộng duy nhất››, biểu hiện cho uy quyền hoàng gia Champa. Thủ đô liên bang lúc ban đầu đặt tại Indrapura (Quảng Nam) sau đó dời về Vijaya (Bình định) kể từ năm 1000. [3]

Bản mẫuSửa đổi

  • Lịch sử Chăm Pa

Đề nghị biểu quyếtSửa đổi

Chiêm thànhSửa đổi

Chiêm Thành (chữ Hán: 占城) là tên gọi của vương quốc Chăm Pa (tiếng Phạn: Campanagara) trong sử sách Việt Nam từ 877 đến 1693 [2], vì vậy nên lấy tên này cho thống nhất cho giai đoạn đó. DanGong (thảo luận) 07:38, ngày 17 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Chăm Pa vs. ChampaSửa đổi

Theo mình tên Champa không phải tên tiếng Chăm (Campa), mà là một từ tiếng Anh. Cho nên đề nghị đổi tên này sang thành Chăm Pa. DanGong (thảo luận) 13:22, ngày 17 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Chú thíchSửa đổi