Hoa sen một biểu tượng đẹp của Phật giáo

Phật giáo là tôn giáo có tỷ lệ phật tử nhiều hơn các tôn giáo bạn tại Việt Nam tuy nhiên số bài viết về Thể loại:Phật giáo này còn khá khiêm tốn tại Wikipedia tiếng Việt. Chính vì lý do đó chúng tôi hy vọng thành lập ra dự án Phật giáo, là để cải thiện một số vấn đề tiêu cực, đã nhiều năm chưa được khả thiphát triển nhiều về văn hóa Phật giáo tại Wikipedia tiếng Việt này.

Soạn thảo một dự án thì không thể nào do một ý kiến mà thành công, mà cần phải có nhiều người hợp tác tham gia, nhiều người có kiến thức Phật học, như các tăng ni, cư sĩ và các học giả, nhà nghiên cứu...

Mục đích thành lập dự án

sửa
 • Tăng cường về số lượng và chất lượng các bài viết về các triết lí của Phật giáo, giải thích và phân tích những triết lý trong kinh Phật
 • Bổ sung thêm các bài về các chùa và nhà sư Phật giáo
 • Xây dựng những bài viết về quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam và thế giới
 • Tăng lượng hình ảnh và dữ liệu về Phật giáo
 • Sưu tập kinh văn Phật giáo cho kho tài liệu nguồn Wikisource

Thành viên tham gia dự án

sửa
 Thành viên này đã tham gia dự án & các điều lệ Chủ đề Phật giáo. 1. Để tham gia là thành viên của dự án Phật giáo, bạn hãy để thẻ {{Thành viên dự án Phật giáo}} này vào trang thành viên của mình và điền tên theo danh sách dưới đây.(Với ý nghĩa bạn đã hiểu dự án)
 2. Bạn đã soạn thảo bài theo tiêu chuẩn dự án.
 3. Dấu hiệu này, BQV sẽ biết rằng bạn đã đọc qua nội quy ở Wikipedia v.v.
 4. Hoặc có "Dấu hiệu" này: Có nghĩa là cộng đồng thành viên Dự án Phật giáo đã kiểm soát.

Rất mong sự ủng hộ và chung sức của các bạn.

Dưới đây là các thành viên đã tham gia dự án và điều lệ:

Tiểu dự án

sửa

Hiện tại dự án còn thiếu rất nhiều nhân vật và Phật giáo, cần bổ túc như:

 • Các nhân vật và địa danh có liên quan ảnh hưởng đến cuộc đời Đức Phật. Cần thống nhất là nhân danh và địa danh chính được ghi theo phiên âm truyền thống và dùng gạch nối như Ca-tì-la-vệ thay vì Ca Tì La Vệ (theo cách hiện đại) hoặc Kapilavastu theo âm gốc.
 • Các danh nhân Phật giáo Việt Nam.

Thái Nhi (thảo luận) 02:19, ngày 3 tháng 11 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Khởi động lại, tạo vài bài nền để phát triển thêm.Thái Nhi (thảo luận) 14:52, ngày 6 tháng 11 năm 2017 (UTC)[trả lời]

  Lịch sử Phật giáo

sửa
 1. Phật giáo Nam truyền: Một trong hai truyền thống Phật giáo hiện đại
 2. Phật giáo Bắc truyền: Một trong hai truyền thống Phật giáo hiện đại
 3. Trưởng lão bộ (Sthaviravāda): Một trong hai bộ phái Phật giáo đầu tiên (phân biệt với Thượng tọa bộ Theravada)
 4. Phật giáo nguyên thủy: khái quát học thuật về giai đoạn lịch sử Phật giáo từ khi Đức Phật chứng ngộ đến trước thời kỳ Bộ phái
 5. Phật giáo sơ kỳ
 6. Phật giáo Trung Quốc: bổ sung
 7. Phật giáo Bộ phái: dịch mới
 8. Phật giáo ở Đông Á
 9. Phân biệt thuyết bộ (Vibhajjavāda): Một trong 4 bộ phái có ảnh hưởng lớn nhất trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái
 10. Tuyết Sơn bộ (Haimavata)
 11. Ẩm Quang bộ (Kāśyapīya)
 12. Hóa địa bộ (Mahīśāsaka)
 13. Xích đồng diệp bộ (Tāmraśāṭīya)
 14. Phật giáo ở Trung Á: dịch lại
 15. Thuyết chuyển bộ (Saṃkrāntika)
 16. Thuyết xuất thế bộ (Lokottaravāda)
 17. Đại chúng bộ: bổ sung
 18. Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo: dịch mới
 19. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ (Mūlasarvāstivāda)
 20. Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka)
 21. Độc Tử bộ (Vātsīputrīya)

  Nhân vật Phật giáo

sửa
 1. Đức Phật (phim truyền hình): Bộ phim truyền hình nổi bật về cuộc đời Đức Phật
 2. Lâu-ca-sấm: Tăng nhân Ấn Độ, người đầu tiên dịch Tiểu phẩm bát-nhã kinh ra Hán văn
 3. Đạo An: Đại sư Trung Quốc, tác gia và dịch giả thời Đông Tấn, người chủ trương tất cả các tăng ni nên lấy họ Thích (釋), để liên hệ đến vị Bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
 4. Bồ-đề-lưu-chi, Hán danh Đạo Hy (道晞), tăng sĩ và dịch giả Bắc Ấn, đến Trung Quốc thời Bắc Ngụy
 5. Bồ-đề-lưu-chí, Hán danh Giác Ái (覺愛), tăng sĩ và dịch giả Nam Ấn, đến Trung Quốc thời Võ Tắc Thiên
 6. Đại Thiên: một nhân vật được cho là đã gây nên sự chia rẽ trong cộng đoàn Phật giáo.
 7. Śīlabhadra (Giới Hiền): Đại sư Phật giáo Ấn Độ, Viện trưởng Nalanda, thầy dạy của Huyền Trang ở Ấn Độ
 8. Āḷāra Kālāma: vị đạo sư đầu tiên dạy về Thiền định cho Đức Phật.
 9. Udraka Rāmaputra: vị đạo sư thứ hai dạy về Thiền định cho Đức Phật.
 10. Chi Khiêm: cư sĩ Phật giáo gốc Trung Á, dịch giả kinh điển Phật giáo Ấn Độ sang chữ Hán
 11. Phật-đà-bạt-đà-la: tăng nhân Ấn Độ, dịch giả kinh Phật thời Ngũ Hồ thập lục quốc.
 12. Bạt-đà: tăng nhân Ấn Độ thời Nam–Bắc triều, trụ trì đầu tiên của chùa Thiếu Lâm.
 13. Tân-đầu-lư: một trong Tứ đại La hán
 14. Chi Độn: cao tăng thời Đông Tấn, có đóng góp quan trọng phát triển học thuyết Bát-nhã
 15. Phật-đà-da-xá: cao tăng và dịch giả Ấn Độ

  Địa danh Phật giáo

sửa
 1. Ca-tỳ-la-vệ: quê hương Đức Phật
 2. Shakya: Thị tộc Thích-ca
 3. Koliya: Thị tộc bên ngoại của Đức Phật
 4. Gana sangha: Thể chế tiểu quốc thời Phật tại thế
 5. Tilaurakot: Thánh địa Ca-tỳ-la-vệ bên Nepal
 6. Piprahwa: Thánh địa Ca-tỳ-la-vệ bên Ấn Độ
 7. Cội Bồ-đề: Nơi Đức Phật tham thiền giác ngộ
 8. Kinh đá Phòng Sơn
 9. Bạt-kỳ
 10. Từ Lâm Tự

  Kinh văn Phật giáo

sửa
 1. Tiểu phẩm bát-nhã kinh: Viết bổ sung
 2. Kinh điển Phật giáo sơ kỳ: Khái quát chung về các bộ kinh văn NikayaA-hàm
 3. Bộ kinh: Viết bổ sung bài viết về bộ kinh văn Nikaya
 4. Di-lặc hạ sinh kinh: dịch mới
 5. Đạo cán kinh: dịch mới
 6. Đại Chính tân tu Đại tạng kinh: Viết bổ sung
 7. Càn Long Đại tạng kinh
 8. Tứ thập nhị chương kinh
 9. Triệu Thành Kim tạng
 10. Trung A-hàm: dịch sơ khai
 11. Tạp A-hàm: dịch sơ khai
 12. Bồ Tát tạng
 13. Tăng nhất A-hàm
 14. Ksudraka Agama
 15. Kinh Vô ngã tướng
 16. Kinh Phạm võng
 17. Đại tạng kinh: Dịch bổ sung
 18. Gia Hưng tạng
 19. Khai Nguyên Thích giáo lục
 20. Kinh Chuyển pháp luân: biên tập và bổ sung nội dung bách khoa
 21. Kinh Ví dụ dấu chân voi: rất sơ khai
 22. Luận tạng: dịch mới và bổ sung
 23. Đại sự (Mahāvastu): Tài liệu cổ về lịch sử giới luật Phật giáo
 24. Tam tạng: Mở rộng đáng kể
 25. Kinh điển Pali: dịch mới
 26. Đại phẩm bát-nhã kinh: dịch mới

  Khái niệm Phật giáo

sửa
 1. Tứ đại La hán
 2. Thập Lục La hán
 3. Thập Bát La hán
 4. 500 La hán
 5. Lục thông: Viết bổ sung khái niệm bách khoa
 6. Chiên-đà-la: Tầng lớp tiện dân trong xã hội Ấn giáo được nhắc nhiều trong các kinh Phật
 7. Năm việc của Đại Thiên
 8. Bhāṇaka
 9. Mười điều phi Pháp
 10. Giới luật Phật giáo
 11. Kshatriya: Tầng lớp quý tộc chiến binh trong xã hội Hindu cổ đại
 12. Tỳ-nại-da: Khái niệm Luật trong Phật giáo
 13. Như thị ngã văn: Cụm mở đầu trong các kinh văn tiêu chuẩn

Thành tựu dự án

sửa
 
Chủ đề Phật giáo hiện có 2 bài chất lượng cao.
 

Bài viết chọn lọc

sửa

...chưa có bài nào...

Bài viết tốt

sửa

Danh sách chọn lọc

sửa

...chưa có bài nào...

Bạn có biết?

sửa

Danh sách sắp xếp theo bài mới nhất ở trên. Danh sách thống kê bằng search từ khóa.

 
Chủ đề Phật giáo hiện có 60 bài Bạn có biết?
 2023
2022
2021
2020
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006