Wikiball.svgĐây là một thành viên của Dự án Pokémon.
Tài liệu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Màu thay thếSửa đổi

Ba màu thay thế có sẵn "Xanh lá cây", "Xanh nước biển"và "xanh đỏ" :

{{Wikipedia:Dự án/Pokémon/Hộp thành viên|xanh lá cây}}

Wikiball.svgĐây là một thành viên của Dự án Pokémon.

{{Wikipedia:Dự án/Pokémon/Hộp thành viên|xanh nước biển}}

Wikiball.svgĐây là một thành viên của Dự án Pokémon.

{{Wikipedia:Dự án/Pokémon/Hộp thành viên|xanh đỏ}}

Wikiball.svgĐây là một thành viên của Dự án Pokémon.