Wikipedia:Dự án/Tải tập tin lên Commons

Đây thực chất là 1 bài tổng hợp thảo luận, trợ giúp, góp ý, lựa chọn giải pháp

Cấu trúc: gồm Đặt vấn đề - Giải đáp

Một vấn đề có thể có nhiều phương án/ Thống nhất lựa chọn, có thể chia nhỏ vấn đề và dùng biểu quyết tìm sự đồng thuận tối đa. Biểu quyết được thực hiện tại trang Thảo luận. Và có thể liên kết đến các trang thảo luận, hỗ trợ khác.

Các câu trả lời trực tiếp sẽ được biên tập lại, do vậy bài viết sẽ ghi công bạn tại lịch sử trang.

Vấn đề với các tập tin chuẩn bị tải lên CommonsSửa đổi

Các vấn đề về bản quyền tập tinSửa đổi

Hình ảnh do tôi chụp thì lựa chọn thẻ quyền thế nào?Sửa đổi

 
Bức tượng Thần vệ nữ được chụp hình lại là của Venus de Milo là một Tác phẩm tái sinh. Tác giả này đã chết cách đây hơn 100 năm, vì vậy tác phẩm trong ảnh được phép sử dụng trong cộng đồng— và không có vấn đề bản quyền ở đây, người chụp ảnh được lựa chọn một giấy phép thích hợp bao gồm quyền tác giả trong các bức ảnh của họ
 1. Bạn phải làm sao đó chứng minh đó là ảnh của bạn, và chọn một trong số Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Giấy phép tự do. Xem bài gốc
 2. Các thẻ quyền trên Commons
 • Tác phẩm của tôi – Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của tôi – Creative Commons Ghi công 3.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của tôi – Giấy khước từ Creative Commons CC0 (phát hành bất cứ quyền, giống phạm vi công cộng: luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.5 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công 3.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công 2.5 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Giấy khước từ Creative Commons CC0 (phát hành bất cứ quyền, giống phạm vi công cộng: luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Creative Commons Ghi công 2.0 (luật pháp lý)
 • Tác phẩm của người khác – Tác phẩm nguyên bản của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ
 • Tác phẩm của người khác – Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ trước năm 1923
 • Tác phẩm của người khác – Sinh sản chính xác một bức tranh thuộc về phạm vi công cộng
 • Tác phẩm của người khác – Tác phẩm nguyên bản của NASA
 • Tác phẩm của người khác – Tôi tin rằng các tác phẩm này được cấp giấy phép tự do hoặc trực thuộc phạm vi công cộng một cách hợp pháp. Tôi hiểu rằng, nếu tôi không cung cấp thông tin giấy phép cần thiết kịp thời, các tập tin có thể bị xóa.

Các tập tin như thế nào sẽ vi phạm bản quyền?Sửa đổi

Dùng thẻ quyền gì cho hình ảnh được tải về từ trang web khác wiki?Sửa đổi

 1. Bạn không nên tải ảnh mình tìm được từ Internet lên Wikipedia, hãy chỉ tải những hình do chính bạn tạo ra.Xem bài gốc
 2. Tốt nhất là không nên tải lên. Hình từ các trang web khác không phải là hình tự do, và những hình này chỉ được sử dụng trong những trường hợp cực kỳ hạn chế: hình đó thật sự cần thiết cho bài viết, và không thể nào thay thế được bằng hình tự do (ví dụ hình ảnh chụp nhân vật đã quá cố hay hình ảnh từ các phương tiện đang có bản quyền).

Các vấn đề khi tải lên CommonsSửa đổi

Nên đặt tên thế nào thì dễ tra cứu?Sửa đổi

 1. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thường đặt tên tập tin theo tên bài viết chính ở Vi.wikipedia mà tập tin được tải lên đó minh họa (chủ đề bài viết) trong lần đầu tải lên. Để tránh tên dài tôi thường cố gắng theo quy tắc đặt tên bài viết, và chọn tên tập tin là tiếng Việt không dấu viết liền các chữ lại và viết hoa các chữ cái đầu tiên của mỗi chữ tiếng Việt, ví dụ: {Tập tin:NamKy1832-1841.jpg|NamKy1832-1841} trong bài Nam Kỳ.

Vấn đề với các tập tin đã tải lên vi.wikiSửa đổi

Tôi có thể tự chuyển tập tin lên Commons không?Sửa đổi

Vấn đề sử dụng tập tin đã có trên CommonsSửa đổi

Tôi muốn cập nhật/sửa một tập tin trên Commons thì phải làm những gì?Sửa đổi

Để thêm miêu tả tiếng Việt thì làm thế nào?Sửa đổi

Làm thế nào để thêm thẻ quyền vào một hình có sẵn?Sửa đổi

Hỗ trợ ngôn ngữSửa đổi

Nhận dịch các trang sử dụng, hướng dẫn; các thắc mắc về ngôn ngữ

Cần dịch

Các góp ý khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi