Cần lọc lại loạt bài đơn vị hành chính sửa

Hiện tại số lượng bài đơn vị hành chính của Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều bài viết về làng, là đơn vị hành chính cấp dưới xã và không nổi bật. Trong khi đó, bài về đơn vị hành chính cấp trên vẫn chưa đầy đủ, phân loại chưa chi tiết. Vì vậy, rất cần các bạn trong các dự án hành chính tham gia lọc bớt. Thái Nhi (thảo luận) 02:13, ngày 2 tháng 7 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

các ĐVHC dưới xã và làng không cần đủ nổi bật vì nó là một đơn vị hành chính. giống Phường 6, thành phố Cà Mau hoặc các ĐVHC nhỏ khác amogus | sussy 13:34, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]