Wikipedia:Dự án/Tiếng Việt

Kế thừa, bảo tồn và phát triển tiếng Việt!

Xin chào tất cả các bạn!
Dự án Tiếng Việt hướng tới mong mỏi cải thiện và kết nối Wikipedia tiếng Việt!
Thân ái đón chào sự tham gia của các bạn!

Mục tiêu

  • Hoàn thiện, cải tiếng các bài viết nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt tại Wikipedia tiếng Việt.
  • Để phát triển chủ đề tiếng Việt tại Wikipedia qua việc viết thêm, mở rộng và hoàn thiện các bài viết về tiếng Việt.
  • Trở thành nơi thảo luận cho các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ tiếng Việt tại Wikipedia.