Logo của TokuVndự án Tokusatsu

Dự án Tokusatsu (ウィキプロジェクト 特撮 Wikipurojekuto Tokusatsu?)là dự án được tạo bởi các thành viên của Wikipedia để tổ chức các bài viết và thông tin có liên quan đến một thể loại phim ảnh, chương trình truyền hình, và các phương tiện truyền thông của Nhật Bản được gọi là Tokusatsu.Bao gồm:

Cũng như các phiên bản khác:

Các bài tiêu điểm

  • chứa có tiêu điểm

Bạn có biết...

Kamen Rider Decade đã liên minh với các Shinkenger trong tập 2425 trong seri Kamen Rider Decade.

Tin tức

Biểu quyết

  • chưa có biểu quyết

Thành viên

Thành viên

sửa

Tham gia nhanh

sửa

Phu

# Thành viên Trang thảo luận Bài viết quan tâm Mục tiêu tham gia Email (nếu muốn)
1 RedMk94 Thảo luận RedMk94
Tokusatsu

Super Sentai
Hoàn thành các bài có liên quan đến Tokusatsu magicknight1994@gmail.com
2 Hoandesign Thảo luận Hoandesign tất cả trợ giúp hoàn thiện các bài có liên quan đến Tokusatsu hoandesignvn@gmail.com
3 NapoleonPotter Thảo luận NapoleonPotter Tất cả (chủ yếu là Gaoranger, Dekaranger, Huricanger, Magiranger Hoàn thịên các bài về Super Sentai NapoleonPotter@gmail.com
4 Rika Aki Thảo luận Rika Aki tất cả Hoàn thịên về Gaoranger love_raven_love_teentitans@yahoo.com.vn
5 Houga658156 Thảo luận Houga658156
6 Dekapro Thảo luận Dekapro
7 Goseiger3011 Thảo luận Goseiger3011
Super Sentai
Hoàn thiện các bài có liên quan đến Super Sentai Goseiger3011@yahoo.com.vn
8 Ryusoul Talk ryu
9 Zinpro1999 Thảo luận Thành viên:Zinpro1999

Tham gia xây dựng dự án

Bài viết

sửa

Bài cần thiết

sửa

Công việcVR Troopers; Beetleborgs


  • Các bài nói về các nội dung đã ra đời trong quá khứ, phân biệt với các Bài mới
  • Các bài đang lên kế hoạch:
Tên bài Tình trạng Chú thích
Power Rangers Mega force
chưa viết
chưa viết
Power Rangers Wild force
chưa viết
chưa viết
Kamen Rider OOO, Kamen Rider Den-O, All Rider: Let's Go Kamen Rider
chưa viết
chưa viết

Danh sách các kí hiệu có thể dùng.

Bài mới

sửa

Tiêu bản

sửa

Thể loại

sửa

Dự án Tokusatsu