Wikipedia:Dự án/Trung Hoa/Thành viên

Thành viên đang hoạt độngSửa đổi

Tên thành viên Công việc chính Mức độ hoạt động Ký tên
Ngô Mạnh Đức (thảo luận · đóng góp) Người viết bài Đang hoạt động Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 04:16, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyễn jonny (thảo luận · đóng góp) Về các tập đoàn của Trung Quốc Thỉnh thoảng Mặt Trời (thảo luận) 10:22, ngày 25 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
NhacNy2412 (thảo luận · đóng góp) Lịch sử, Chiến tranh, Văn hóa Tùy hứng Nhac Ny Talk to me ♥ 07:56, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vuhoangsonhn (thảo luận · đóng góp) Lịch sử (dịch và tạo mới) Thi thoảng Hiếu 08:01, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyentrongphu (thảo luận · đóng góp) Ngẫu hứng Thiên thu một lần SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:20, ngày 14 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ltn12345 (thảo luận · đóng góp) Lịch sử Thỉnh thoảng Ltn (Thảo luận) 05:04, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận · đóng góp) Mọi chủ đề trong tầm hiểu biết
(tức là, gần như bằng không)
Khi nào cao hứng Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 23:19, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Baoothersks (thảo luận · đóng góp) Những chủ đề am hiểu Có hứng thì viết Martin L. KingI have a dream 03:22, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vp08122010 (thảo luận · đóng góp) Lịch sử, Chiến tranh, Văn hóa Tùy hứng Vp08122010 (Đã ký tên) 10:37, ngày 04 tháng 08 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]