Wikipedia:Dự án/Việt Nam/An Giang

Lời ngỏ

"Ai quê An Giang bơi hết vô đây".

Các bài bên dưới là những bài đã được tạo hoặc nâng cấp để đăng lên mục Bạn có biết? ở Trang Chính:

Hành chính

Địa điểm đáng chú ý

Khác

Đặc sản

Khác

Gợi ý

  • ...ở sau miếu Bằng Lăng, ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân có 3 cây bằng lăng hàng trăm năm tuổi?

Thành viên đăng ký tham gia

Chú thích sửa

  1. ^ Nâng cấp tối đa.
  2. ^ Bài do thành viên   Q.Khải viết.
  3. ^ BCB Tuần 20 lần 2 năm 2008, với nội dung: ...cuộc nổi dậy chống Pháp mang màu sắc tôn giáo ở Tân Châu, An Giang năm 1939 do Đạo Tưởng lãnh đạo đã nhanh chóng thất bại vì thiếu nòng cốt chỉ huy có tính khoa học?