Dự án Y học

Chào mừng bạn đến với dự án Y học trên Wikipedia Tiếng Việt !
Dự án này được thành lập nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài viết liên quan đến y học và sức khỏe trên Wikipedia. Nếu bạn quan tâm, hãy tham gia dự án. Hoặc bạn gặp phải khó khăn khi soạn thảo bài viết, xin vào phần thảo luận và gửi khúc mắc của bạn đến chúng tôi!
Mọi người luôn đều được chào đón!

Design on 7/1/2016 by CFCF using the tools at WikiProject X. Report any bugs on my talk-page!
A copy of page is available at WikiProject Medicine - 2019.

A copy of the old page is available at en:Wikipedia:WikiProject Medicine/Old 2016.
An even older copy showcasing earlier efforts can be found at en:Wikipedia:WikiProject Medicine/Old 2012