Wikipedia:Dự án Phát triển cộng đồng/Nhiệm vụ có cấu trúc

Giới thiệu Cố vấn Nhiệm vụ có cấu trúc Bản tin  

Nhiệm vụ có cấu trúc là một dự án do nhóm Tăng trưởng phát triển, nó hướng tới việc việc bẻ nhỏ luồng công việc sửa đổi ra thành một chuỗi các bước mà người mới đến có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Triển khai Nhiệm vụ người mới từ tháng 11 năm 2019, nhóm nhận thấy tuy các bài viết gợi ý chỉ được lấy nguồn từ các bài viết có bản mẫu bảo trì chứ không hề đem lại cho người mới đến một chỉ dẫn cụ thể xem phải lưu ý vào câu, từ hay đoạn nào nhưng người mới đến vẫn đang tạo ra những sửa đổi gợi ý có ích thông qua tính năng Nhiệm vụ người mới. Từ đó nhóm hy vọng rằng với Nhiệm vụ có cấu trúc, người mới đến có thể thực hiện các sửa đổi một cách dễ dàng và theo đúng thứ tự hơn thay vì cảm thấy bị choáng ngợp và bỏ đi hoặc thử-và-sai, mắc sai lầm rồi nhận phản hồi tiêu cực từ người dùng có kinh nghiệm khác.

Câu hỏi

Nhiệm vụ có cấu trúc đang trong quá trình phát triển; để có thể triển khai tính năng này một cách hữu hiệu nhất, nhóm hy vọng có thể lắng nghe những ý kiến dựa trên trải nghiệm của các biên tập viên Wikipedia thông qua việc trả lời 6 câu hỏi thảo luận - bằng tiếng Anh tại trang thảo luận trên mediawiki hoặc bằng tiếng Việt tại mỗi câu hỏi dưới đây. Lưu ý là bạn không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi.

Câu hỏi 1: Suy nghĩ chung

Phản ứng chính của bạn về nhiệm vụ có cấu trúc là gì? Bạn có nghĩ nó sẽ có ích cho người mới đến và cộng đồng của bạn hay không?

Câu hỏi 2: Mối lo ngại chính

Mối lo ngại chính về ý tưởng này của bạn là gì? Chúng tôi có thể tưởng tượng ra rằng những ý tưởng kiểu này có thể dẫn tới phá hoại hoặc là sửa đổi tệ cường độ lớn. Chúng tôi muốn suy nghĩ thấu đáo về những thách thức này.

Câu hỏi 3: Các dự án Wikimedia khác?

Bạn có biết công cụ hay dự án nào trong Wikimedia mà thêm cấu trúc vào luồng công việc đóng góp mà chúng tôi có thể học hỏi không? Ví dụ như, Hotcat cấu trúc hóa quy trình thêm thể loại vào một bài viết chẳng hạn.

Câu hỏi 4: Sản phẩm khác?

Bạn có biết sản phẩm nào khác bên ngoài thế giới Wikimedia mà cung cấp các nhiệm vụ cho người dùng mà chúng tôi có thể học hỏi được không?

Câu hỏi 5: Hướng dẫn vs. số lượng?

Bạn nghĩ thiết kế nên thiên về hướng hướng dẫn cho người mới đến cách sử dụng trình sửa đổi đang có sẵn, hay là nên thiên về hướng người dùng mới có thể dễ dàng thực hiện các sửa đổi dễ theo số lượng lớn hơn?

Câu hỏi 6: Loại nhiệm vụ

Chúng tôi có thể nghĩ ra được một vài luồng công việc sửa đổi khác nhau mà có thể cấu trúc hóa được, cùng với sự trợ giúp của thuật toán. Sau đây là một số ví dụ. Luồng công việc nào dưới đây bạn nghĩ có tiềm năng để cấu trúc hóa nhất? Bạn nghĩ cái nào sẽ không có ích? Bạn còn nghĩ ra cái nào khác nữa không?

  • Thêm liên kết: thuật toán sẽ gợi ý các từ hoặc cụm từ có thể trở thành liên kết xanh, hoặc các bài viết không có nhiều liên kết xanh. Người dùng mới có thể quyết định liệu liên kết đó có thực sự nên được thêm vào không và rồi thêm nó.
  • Thêm hình ảnh: thuật toán sẽ gợi ý các hình ảnh từ Commons mà có thể đặt vào bài viết. Người mới đến sẽ quyết định xem nó có phù hợp với bài viết không và rồi thêm nó.
  • Thêm nguồn tham khảo: thuật toán sẽ gợi ý các câu hoặc đoạn cần nguồn tham khảo. Người mới đến đi tìm nguồn tham khảo và rồi bổ sung nó vào.
  • Thêm đoạn: thuật toán sẽ gợi ý các đề mục đoạn mà có thể được sử dụng để mở rộng bài viết sơ khai. Người mới đến tìm nguồn và thêm nội dung vào.