Hình lập phương 4 chiều.
Xem phiên bản động ở đây.

Tài nguyên

Chủ đề toán học


Các bài

Danh sách các bài toán học – chứa nhiều trang trong phạm vi dự án (không phải tất cả)


Tài nguyên soạn thảo

Cách viết công thức toán học

Chào mừng tất cả các thành viên đến với trang dự án Toán học của Wikipedia. Đến với trang dự án này, mọi thành viên yêu toán học đều có thể sửa đổi, bổ sung, trình bày và viết các bài viết về Toán học, về những chủ đề khác có liên quan đến Toán học.

Dự án này được xây dựng nhằm làm hoàn thiện và phong phú các bài viết về Toán học và các chủ đề liên quan. Nếu gặp khó khăn trong quá trình tham gia dự án, xin hãy gửi thắc mắc đến cho mọi thành viên khác tại trang thảo luận của dự án này.

Thành viên tham gia

Các thành viên muốn tham gia dự án này có thể thêm tên thành viên của mình ngay vào danh sách dưới đây: (bằng cách ghi dấu # và 3 dấu ngã)

 1. Thick thi sock (thảo luận)
 2. Địch Khoa Tư Triệt (thảo luận)
 3. PNG (thảo luận)
 4. Minhminhquangquang (thảo luận)
 5. vankhea (thảo luận)
 6. Newone (thảo luận)
 7. NgocVy (thảo luận)
 8. Nguyễn Thị Hà Lan |thảo luận
 9. Huynl (thảo luận)
 10. Leduyquang03 (thảo luận)
 11. Phạm Gia Minh (thảo luận)
 12. Tranngocnhatminh (thảo luận)
 13. Quang Chung Đăng (thảo luận)
 14. Buileducanh (thảo luận)
 15. Titytus (thảo luận)
 16. Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp)
 17. Đức Anh (thảo luận)
 18. Khacina (thảo luận)
 19. nhanh MỘT GIÂY chậm CẢ ĐỜI (thảo luận)
 20. Heo khánh (thảo luận)
 21. ~Cát trắng~ Đơn giản là thế⛅
 22. YewToanHoc (thảo luận)
 23. Mwcb (thảo luận)
 24. Pistachio Tomoka

Bài đang viết, đang dịch

Các bài thỉnh cầu

Các bài có thể bổ sung bằng cách dịch từ bài chọn lọc ở các wiki khác

Các hình ảnh thỉnh cầu

Giới thiệu dự án

Hãy giới thiệu dự án này đến các thành viên khác nếu bạn có thể bằng cách dùng tiêu bản {{Dự án Toán học}} để gửi thảo luận cho các thành viên khác. Khi đó dự án sẽ được biết đến rộng rãi hơn và sẽ ngày càng phát triển hơn.

Các bài quan trọng

Đa số các bài liệt kê dưới đây đều còn sơ khai. Các bài trong 1000 bài cơ bản:

Nhà toán học

 1. Archimedes
 2. Albert Einstein
 3. Euclid
 4. Leonhard Euler
 5. Carl Friedrich Gauss
 6. Gottfried Leibniz
 7. Isaac Newton
 8. Alan Turing
 9. Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

Chủ đề toán học

 1. Toán học
 2. Đại số
  1. Lôgarit
  2. Hệ phương trình tuyến tính
 3. Số học
 4. Tọa độ
 5. Giải tích toán học
  1. Phương trình vi phân
  2. Giải tích số
 6. Phương trình
 7. Hàm số
 8. Hình học
  1. Góc
  2. Diện tích
  3. Pi
  4. Định lý Pytago
 9. Chứng minh toán học
 10. Số
  1. Số phức
  2. Lý thuyết số
 11. Vô cực
 12. Lý thuyết tập hợp
 13. Thống kê
 14. Đối xứng
 15. Lượng giác
 16. Xác suất

Các bài chất lượng tốt

Bài viết đã từng đạt chọn lọc

Các bài viết sau đã từng đạt chọn lọc nhưng bị rút sao.

Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Các bài viết sau đã từng là ứng cử viên bài viết chọn lọc nhưng chưa đạt yêu cầu.

Xem xét chất lượng bài đề cử chọn lọc:

Bài viết chọn lọc

Các bài viết đạt tiêu chuẩn bài viết chọn lọc trên wikipedia tiếng Việt