Wikipedia:Danh sách điều phối viên

Điều phối viên hiện tại

 1. Langtucodoc (6 tháng 3 năm 2017‎)
 2. Kateru Zakuro (6 tháng 11 năm 2019)
 3. Q.Khải (9 tháng 5 năm 2020)
 4. NhacNy2412 (22 tháng 1 năm 2021)
 5. Băng Tỏa (13 tháng 7 năm 2021)
 6. Baoothersks (9 tháng 8 năm 2021)
 7. Mongrangvebet (30 tháng 8 năm 2021)
 8. NguoiDungKhongDinhDanh (11 tháng 11 năm 2021)
 9. Nguyenmy2302 (1 tháng 12 năm 2021)
 10. Nguyenquanghai19 (12 tháng 4 năm 2022)

Cựu điều phối viên

 1. DangTungDuong (1 tháng 7 năm 2015 - 30 tháng 6 năm 2016; bị rút quyền vì vi phạm các quy tắc ứng xử trên Wikipedia)
 2. Alphama (19 tháng 8 năm 2014 – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)
 3. Quenhitran (28 tháng 9 năm 2014‎ – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)
 4. ThiênĐế98 (25 tháng 12 năm 2017‎ – 16 tháng 8 năm 2018; đã trở thành bảo quản viên‎)
 5. Jspeed1310 (3 tháng 11 năm 2014 – 2 tháng 6 năm 2020; tài khoản đã lâu không còn hoạt động)
 6. P.T.Đ (6 tháng 3 năm 2017 – 24 tháng 8 năm 2020; đã trở thành bảo quản viên‎)
 7. A (6 tháng 7 năm 2020 – 22 tháng 10 năm 2020; tài khoản đã bị khóa toàn cục do vi phạm quy định Wikipedia)
 8. Bluetpp (8 tháng 6 năm 2020 – 25 tháng 4 năm 2021; đã trở thành bảo quản viên)
 9. Nguyentrongphu (9 tháng 12 năm 2020 – 10 tháng 6 năm 2021; đã trở thành bảo quản viên‎)
 10. Ngomanh123 (21 tháng 12 năm 2017 – 31 tháng 8 năm 2021; tài khoản bị rút cờ điều phối do vi pham quy định rối Wikipedia‎)
 11. Hakutora (1 tháng 5 năm 2018‎ – 4 tháng 9 năm 2021; gỡ cờ điều phối viên theo Quy định gỡ công cụ bảo trì viên vắng mặt)
 12. Hugopako (6 tháng 3 năm 2017 – 9 tháng 6 năm 2018; 28 tháng 12 năm 2018 – 19 tháng 9 năm 2021; gỡ cờ điều phối viên theo Quy định gỡ công cụ bảo trì viên vắng mặt)
 13. Mạnh An (26 tháng 12 năm 2020 – 10 tháng 1 năm 2022; từ nhiệm tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên)
 14. Tuanminh01 (10 tháng 2 năm 2015 – 14 tháng 11 năm 2015; 2 tháng 3 năm 2021 – 25 tháng 3 năm 2022; gỡ điều phối viên theo Quy định gỡ công cụ bảo trì viên vắng mặt)
 15. Ledinhthang (29 tháng 4 năm 2018 – 1 tháng 5 năm 2022; gỡ điều phối viên theo Quy định gỡ công cụ bảo trì viên vắng mặt‎)
 16. Renamed user 2b3g54jkl2, tên cũ:Buiquangtu và Bắc thang lên hỏi ông trời (9 tháng 12 năm 2020 – 15 tháng 5 năm 2022; gỡ điều phối viên theo yêu cầu của thành viên).