Wikipedia:Danh sách điều phối viên

Điều phối viên hiện tại

 1. Hugopako (6 tháng 3 năm 2017 – 9 tháng 6 năm 2018; 28 tháng 12 năm 2018 – nay)
 2. Langtucodoc (6 tháng 3 năm 2017‎)
 3. Ngomanh123 (21 tháng 12 năm 2017‎)
 4. Ledinhthang (29 tháng 4 năm 2018‎)
 5. Hakutora (1 tháng 5 năm 2018‎)
 6. Thienhau2003 (6 tháng 11 năm 2019)
 7. Q.Khải (9 tháng 5 năm 2020)
 8. Bluetpp (8 tháng 6 năm 2020)

Cựu điều phối viên

 1. Tuanminh01 (10 tháng 2 năm 2015 – 14 tháng 11 năm 2015; đã trở thành bảo quản viên)
 2. DangTungDuong (1 tháng 7 năm 2015 - 30 tháng 6 năm 2016; bị rút quyền vì vi phạm các quy tắc ứng xử trên Wikipedia)
 3. Alphama (19 tháng 8 năm 2014 – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)
 4. Quenhitran (28 tháng 9 năm 2014‎ – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)
 5. ThiênĐế98 (25 tháng 12 năm 2017‎ – 16 tháng 8 năm 2018; đã trở thành bảo quản viên‎)
 6. Jspeed1310 (3 tháng 11 năm 2014 – 2 tháng 6 năm 2020; tài khoản đã lâu không còn hoạt động)
 7. P.T.Đ (6 tháng 3 năm 2017 – 24 tháng 8 năm 2020; đã trở thành bảo quản viên‎)
 8. A (6 tháng 7 năm 2020 – 22 tháng 10 năm 2020; tài khoản đã bị khóa toàn cục do vi phạm quy định Wikipedia)