Mở trình đơn chính

Điều phối viên hiện tại

 1. Jspeed1310 (3 tháng 11 năm 2014‎)
 2. Langtucodoc (6 tháng 3 năm 2017‎)
 3. P.T.Đ (6 tháng 3 năm 2017‎)
 4. Ngomanh123 (21 tháng 12 năm 2017‎)
 5. ThiênĐế98 (23 tháng 12 năm 2017‎)
 6. Ledinhthang (29 tháng 4 năm 2018‎)
 7. Mai Ngọc Xuân (1 tháng 5 năm 2018‎)
 8. Hugopako (6 tháng 3 năm 2017 – 9 tháng 6 năm 2018; 28 tháng 12 năm 2018 – nay)

Cựu điều phối viên

 1. Tuanminh01 (10 tháng 2 năm 2015 – 14 tháng 11 năm 2015; đã trở thành bảo quản viên)
 2. DangTungDuong (1 tháng 7 năm 2015 - 30 tháng 6 năm 2016; bị rút quyền vì vi phạm các quy tắc ứng xử trên Wikipedia)
 3. Alphama (19 tháng 8 năm 2014 – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)
 4. Quenhitran (28 tháng 9 năm 2014‎ – 6 tháng 3 năm 2017; đã trở thành bảo quản viên)