Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Di chuyển

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Di chuyển đến Wikibooks}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có nội dung như cẩm nang
{{Di chuyển đến Wikiquote}}

liên kết thảo luận sửa

Bài sưu tập danh ngôn
{{Di chuyển đến Wikisource}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có thể là tài liệu nguồn
{{Di chuyển đến Wiktionary}}

liên kết thảo luận sửa

Bài giống mục trong từ điển