Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Không gian tập tin

ChungSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị
{{information}}
liên kết thảo luận sửa
Miêu tả

 

Nguồn gốc

Tập tin này hiện thiếu thông tin nguồn gốc. Xin hãy sửa đổi miêu tả tập tin và bổ sung nguồn gốc.

Ngày tạo ra
Tác giả

 

Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Xem bên dưới.

 • {{bsr}}
 • {{duplicate}} ({{bản sao}}: Tập tin giống hệt tập tin khác
 • {{ffd}}: Tập tin đang được biểu quyết xóa
 • {{watermark}}: Tập tin có dấu hiệu thông tin ghi công (logo, chữ ký,...)
 • {{NARA-image}}
 • {{not orphan}}
 • {{now commons}}: Tập tin đã có ở Commons, cần xóa.
 • {{Keep local}}: Tập tin đã có ở Commons nhưng cần giữ lại một bản sao, không nên xóa.
 • {{C8-exempt}}: Trang phù hợp với tiêu chí xóa C8 nhưng cần lưu lại vì có ích.
 • {{POV-map}}
 • {{SVG-Logo}}: Logo có định dạng SVG (vectơ), chỉ sử dụng ở độ phân giải nhỏ trong bài.
 • {{trademark}}: đối tượng của luật thương hiệu, độc lập với tình trạng bản quyền.

{{Hình chụp màn hình trang Wikipedia}}: Logo nếu xuất hiện trong hình chụp được bảo hộ bản quyền, xem chi tiết trong bản mẫu.

Thể loạiSửa đổi

{{file template notice}}

Creative CommonsSửa đổi

Tập tin với giấy phép tự do ở Wikipedia nên được chuyển sang Wikimedia Commons. Hãy thêm bản mẫu sau vào tập tin đó: {{copy to Wikimedia Commons}}

{{cc-by-1.0}} {{cc-by-2.0}} {{cc-by-2.5}} {{cc-by-3.0}} {{cc-by-3.0,2.5,2.0,1.0}} {{cc-by-4.0}} {{cc-by-sa-1.0}} {{cc-by-sa-2.0}} {{cc-by-sa-2.5}} {{cc-by-sa-3.0}} {{cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} {{cc-by-sa-4.0}}

Không phù hợp tải lên CommonsSửa đổi

XóaSửa đổi

{{db-f3}} {{db-f9}} {{di-disputed fair use rationale}} {{di-no fair use rationale}} {{di-no license}} {{di-no source}} {{di-orphaned fair use}} {{di-replaceable fair use}} {{ffd}}

Định dạng và chất lượngSửa đổi

{{artifacts}} {{bad GIF}} {{bad JPEG}} {{cleanup image}} {{ClearType}} {{ia-blownout}} {{ia-focus}} {{ia-underexposed}} {{Image-Poor-Quality}} {{obsolete}} {{opaque}} {{rename media}} {{should be PNG}} {{should be SVG}} {{vector version available}}

Hình ảnh tự doSửa đổi

{{free screenshot}}

GNUSửa đổi

{{GFDL}} {{GFDL-self}} {{GPL}} {{LGPL}}

Hình ảnh không tự doSửa đổi

{{non-free 2D art}} {{non-free album cover}} {{non-free book cover}} {{non-free character}} {{non-free comic}} {{non-free computer icon}} {{non-free fair use}} {{non-free film screenshot}} {{non-free logo}} {{non-free magazine cover}} {{Non-free Microsoft screenshot}} {{non-free Old-50}} {{non-free product cover}} {{non-free promotional}} {{non-free symbol}} {{non-free television screenshot}} {{non-free video cover}} {{non-free video game cover}} {{non-free video game screenshot}} {{non-free web screenshot}} {{non-free with permission}} {{non-free reduce}} {{orphaned non-free revisions}} {{non-free use rationale}}

Phạm vi công cộngSửa đổi

{{PD-art}} {{PD-author}} {{PD-because}} {{PD-old-100}} {{PD-old-70}} {{PD-Poland}} {{PD-PolishGov}} {{PD-RU-exempt}} {{PD-self}} {{PD-textlogo}} {{PD-UA-exempt}} {{PD-US}} {{PD-user}} {{PD-USGov}} {{PD-USGov-Congress}} {{PD-USGov-DHS-CG}} {{PD-USGov-DOC-NOAA}} {{PD-USGov-DOE}} {{PD-USGov-DOT}} {{PD-USGov-EPA}} {{PD-USGov-FBI}} {{PD-USGov-Interior-NPS}} {{PD-USGov-Military}} {{PD-USGov-Military-Air Force}} {{PD-USGov-Military-Army}} {{PD-USGov-Military-Award}} {{PD-USGov-Military-Badge}} {{PD-USGov-Military-Navy}} {{PD-USGov-NASA}} {{PD-USGov-State}}