Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Mục lục thu gọn

Danh sách các bản mẫu để thu gọn mục lục.

Trang không phải Thể loạiSửa đổi

Các bản mẫu sau dùng cho các trang không bắt đầu bằng "Thể loại:".

Bản mẫu mục lục thu gọn theo bảng chữ cái: {{Compact ToC}}

Bản mẫu mục lục thu gọn theo bảng chữ cái và số : {{AlphanumericTOC|numbers=yes}}


Mục lục: 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Đầu trangXem thêmChú thíchLiên kết ngoài


Trang Thể loạiSửa đổi

Các bản mẫu sau dùng cho các trang bắt đầu bằng "Thể loại:".

{{Category TOC}}

{{Large category TOC}}


{{Category TOC|numerals=separate|uppercase=no}}