Wikipedia:Danh sách nguồn đáng tin cậy/Tiếng Đức

Đây là một danh sách không đầy đủ bao gồm các nguồn tham khảo tiếng Đức thường được sử dụng trên Wikipedia tiếng Việt.

Đức sửa

Liechtenstein sửa

Luxembourg sửa

Thụy Sĩ sửa

  • ...