Wikipedia:Giải thưởng BỐN – Phát triển

Giải thưởng BỐN – Phát triển là một giải thưởng theo hình thức xét tuyểnđề cử, nhằm vinh danh các biên tập viên đã tạo ra và đóng góp đáng kể các bài viết theo 4 lần phát triển mở rộng. Giải thưởng dựa trên Four Award của Wikipedia tiếng Anh.

Giải thưởng bắt đầu lần đầu vào năm 2020. Tạm ngừng hoạt động từ Tháng 6 năm 2020.

Yêu cầu sửa

Bạn phải tạo một bài viết mới, chuyển đổi từ một liên kết đỏ sang một bài viết đầu tiên do bạn tạo trang và viết.  
Từ bài viết mà bạn đã bắt đầu tạo và viết đó, đề cử cho mục Bạn có biết...để đăng lên Trang chính của wikipedia. Bạn phải có trách nhiệm là người viết bài chủ yếu. Và bài phải được chọn lựa.  
Từ bài viết đã đăng lên mục Bạn có biết? mà bạn đã viết đó, đề cử cho mục Bài viết tốt. Bạn phải có trách nhiệm là người viết bài chủ yếu và đạt ứng cử thành công.  
Từ bài viết tốt đã đạt được, hãy mở rộng và đề cử cho mục Bài viết chọn lọc. Bạn phải có trách nhiệm là người viết bài chủ yếu và đạt ứng cử thành công.  

Danh sách đề cử sửa

Các bạn muốn tham gia thì hãy tự ghi tên mình vào đây nhé.

Danh sách biên tập viên chiến thắng sửa

  • Biên tập viên Nacdanh, 12 tháng 4 năm 2020.

Bản mẫu sửa

{{thế:Bản mẫu:Thông báo đoạt Giải thưởng BỐN – Phát triển}}

 
Thông báo đoạt 1 Giải thưởng BỐN - Phát triển !!!

Chúc mừng bạn đã chiến thắng 1 lần Giải thưởng BỐN – Phát triển. Wikipedia ghi nhận nỗ lực đóng góp của bạn.

Người gửi bảng ký tên