Wikipedia:Giải thưởng BỐN – Phát triển/Đề cử/Nacdanh

Wikipedia:Giải thưởng BỐN – Phát triểnSửa đổi

Đề cử {thêm vào}Sửa đổi

{thêm vào nội dung}

Đề cử Biểu tình bài Nhật tại Trung Quốc năm 2012Sửa đổi

Biên tập viên Nacdanh với bài viết Biểu tình bài Nhật tại Trung Quốc năm 2012 thỏa mãn tiêu chí của giải thưởng.

Người đề cử: [ Lãnh chúa Viwiki ] thảo luận 10:14, ngày 6 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Là biên tập viên đã tạo ra bài viết mới, XEM TẠI ĐÂY tạo trang và viết.  
Từ bài viết mà Nacdanh đã bắt đầu tạo và viết đó, đề cử cho mục Bạn có biết...để đăng lên Trang chính của wikipedia. Và bài ĐÃ ĐƯỢC CHỌN  
Từ bài viết đã đăng lên mục Bạn có biết? Nacdanh đã đề cử cho mục Bài viết tốt. VÀ ĐÃ THÀNH CÔNG.  
Từ bài viết tốt đã đạt được, Nacdanh đã mở rộng và đề cử cho mục Bài viết chọn lọc. VÀ ĐÃ THÀNH CÔNG.