Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Hình ảnh chọn lọc Tiêu chuẩn Thảo luận Commons
Hình ảnh chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt

Với chức năng minh họa cho các bài viết, những hình ảnhWikipedia cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tải kiến thức và thông tin. Từ tháng 11 năm 2008, Wikipedia tiếng Việt bắt đầu giới thiệu các hình ảnh đẹp lên Trang Chính mỗi tuần, đã có 135 hình ảnh của tuần. Từ ngày 11 tháng 5 năm 2011, các hình ảnh được đổi mới hàng ngày và đã có 2.917 hình ảnh của ngày. Đó là các hình đã được các thành viên của Wikimedia Commons bình chọn và được xem như một trong những hình ảnh chất lượng nhất của dự án. Các hình ảnh này có thể đã xuất hiện trong các bài viết của Wikipedia tiếng Việt. Sau khi đưa lên Trang Chính, thông tin về các hình chọn lọc sẽ được lưu lại và sắp xếp theo ngày tháng hoặc chủ đề.

Lưu trữ
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021
 
Hình ảnh hôm nay
Росочка Река 2.jpg
Sông Rosoki, Macedonia.

Ảnh: Petrovskyz.

Hình ảnh ngày mai
Crystal 128 krita.png
Hiện chưa có hình ảnh chọn lọc cho ngày mai. Nếu có thể, mời chọn một hình chọn lọc sẵn có trên Commons.
sửa  
Gtk-go-back-ltr.svg Hôm qua
Danh sách
Xem thêm các hình ảnh chọn lọc tại Commons:Featured pictures