Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2019/09/19

Surfer in Santa cruz 11-8-9 -1.jpg
Lướt sóng tại Santa Cruz, California.

Ảnh: TheBrockenInaGlory