Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/18

Biểu đồ hoa hồng gió trên vỉa hè tại Padrão dos Descobrimentos, Lisbon, Bồ Đào Nha
Hình: Tiago Fioreze