Wikipedia:Khuyến khích người mới đến

Mọi người nên giúp đỡ những người mới đến; Một ngày nào đó, họ sẽ thay người cũ viết bài Wikipedia.

Người mới đến với Wikipedia gặp đầy rẫy khó khăn. Có rất nhiều điều để học hỏi. Kỹ năng học thuật là cần thiết để nghiên cứu và viết nội dung tốt, và các kỹ năng xã hội cụ thể là cần thiết để tương tác hiệu quả với các biên tập viên khác. Ngoài ra còn có một đầm lầy không thể hiểu được ngày càng mở rộng của các quy tắc và biệt ngữ. Ngay cả các trang trợ giúp cũng trở nên ít hữu ích hơn với người mới; chúng ngày càng được viết cho khán giả của các biên tập viên đã thạo việc, chứ không phải những người mới.

Phá hoại thường được lùi sửa nhanh nhất mà không cần bình luận. Nhưng bất cứ ai đang cố gắng cải thiện bách khoa toàn thư, tuy nhiên, không được khuyến khích, nên được hoan nghênh và hỗ trợ để thực hiện các chỉnh sửa hiệu quả. Nghiên cứu hạn chế đã chỉ ra rằng các biên tập viên được thành lập thường đồng ý về việc một biên tập viên có thiện chí (cố gắng giúp đỡ) hay đức tin xấu (những kẻ phá hoại và chơi khăm). Họ thường không đồng ý về việc có nên giữ lại các chỉnh sửa đầu tiên của biên tập viên hay không.[1] Nếu nghi ngờ, hãy để nó trong bài, rồi sửa nó hoặc gắn bảng thông báo để người mới có thể sửa.

Việc người cũ cắn những người mới đến thuyết phục người mới đến rằng Wikipedia không phải là nơi dành cho họ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ không cắn họ mà còn làm hơn thế: để giữ cho một cộng đồng ngày càng phát triển và yêu thương cho phép mọi người chỉnh sửa hòa bình trong một môi trường thân thiện, chúng ta phải khuyến khích những người mới đến.

Tham khảo sửa